Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Zielony Wiadukt - zielona oaza w Jeleniej Górze!

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Teren pod Aleją Jana Pawła II, wzdłuż ul. Działkowicza - od stacji Jelenia Góra Zabobrze do ul. Paderewskiego.

Nr działki:

026101_1.0060.AR_20.114

Skrócony opis projektu:

"Zielony Wiadukt - zielona oaza w Jeleniej Górze!" – inicjatywą, która ma na celu modernizację terenu pod wiaduktem na jeleniogórskim Zabobrzu, przekształcając go w pełną zieleni przestrzeń idealną do codziennego wypoczynku.

Pełny opis projektu:

"Zielony Wiadukt - zielona oaza w Jeleniej Górze!" – inicjatywą, która ma na celu modernizację terenu pod wiaduktem na jeleniogórskim Zabobrzu, przekształcając go w pełną zieleni przestrzeń idealną do codziennego wypoczynku. Ten projekt nie tylko poprawi estetykę i funkcjonalność tego obszaru, ale również przyczyni się do rozwoju społeczności i będzie krokiem ku walce ze smogiem, przynosząc wiele korzyści dla mieszkańców Jeleniej Góry. Głównym celem projektu jest stworzenie przyjaznego i relaksującego miejsca, które będzie dostępne dla wszystkich. Poprzez dodanie nowych ścieżek, licznych elementów zielonych, ławek, stolików oraz donic z kwiatami i inną roślinnością, chcemy stworzyć przestrzeń, która zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przez zainstalowanie bluszczu i pnączy na elementach podtrzymujących wiadukt oraz na jego nośnej stronie od strony stacji Jelenia Góra - Zabobrze, zapewniamy piękne i zielone otoczenie, które będzie stanowić prawdziwą ozdobę dla naszego miasta. Inspirujemy się sprawdzonymi rozwiązaniami, które odniosły sukces w innych miejscach. Przykładem jest przekształcenie jednego z wiaduktów w zielony park w Krakowie, gdzie holenderska pracownia Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. zrealizowała projekt licujący z tą ideą, tylko na znacznie większą skalę. Podobne inicjatywy zielone realizowane są również w Austrii, Chinach oraz są elementem dyskusji w zatłoczonych miastach Brazylii. Naszym celem jest przyniesienie tego samego sukcesu do Jeleniej Góry i stworzenie przestrzeni, która będzie stanowić wzór dla innych miast w Polsce. Jedną z zalet "Zielonego Wiaduktu" jest jego pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zieleń jest doskonałym sposobem na walkę ze smogiem, ponieważ rośliny skutecznie redukują emisję dwutlenku węgla (CO2). Nie twierdzimy, że nasz projekt spowoduje, że Jelenia Góra pozbędzie się problemów z zanieczyszczeniem powietrza, ale będzie pięknym krokiem w tym kierunku, tworząc przestrzeń, która jest nie tylko piękna, ale także zdrowa dla mieszkańców. Wieloletni deficyt terenów zielonych w Jeleniej Górze jest jednym z głównych problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Przez realizację projektu "Zielony Wiadukt" dajemy odpowiedź na te potrzeby i dążymy do zmian!

Zestawienie kosztów:

1.Koszt przygotowania inwentaryzacji miejsca, opracowanie podstawowych założeń modernizacyjnych50 000.00 zł
2.Zamalowanie graffiti, posprzątanie miejsca inwestycji15 000.00 zł
3.Instalacja bluszczu, pnączy itp. - elementów architektury zielonej100 000.00 zł
4.Montaż ławek, koszy na śmieci50 000.00 zł
5.Przygotowanie elementów infrastruktury (ścieżki, chodniki)30 000.00 zł
6.Pozostałe koszta organizacyjne5 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 250 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: NEGATYWNA

UWAGI: Zakres zadania obejmuje miejsca wypoczynku i rekreacji co jest niezgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który wskazuje przeznaczenie terenu objętego projektem jako tereny obsługi komunikacji masowej i parkingów. Zieleń można wprowadzać jedynie jako uzupełnienie funkcji podstawowej, tj. parkingów. (Uchwała Nr 257/XXII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 lipca 2004 r. - teren 4KS)

Lokalizacja na mapie: