Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Sołtysia Góra

Nr działki:

026101_1.0021.93

Skrócony opis projektu:

Projekt zakłada wykonanie prac w bezpośrednim otoczeniu Wieży na Sołtysiej Górze w oparciu o projekt wykonany w ramach JBO2020. Bezpośrednio przy wieży zostanie dobudowany podest wraz ze schodami. Elementy te będą zadaszone. Teren wokół wieży zostanie wyrównany, utwardzony i wyłożony kamieniami. W pobliżu powstanie wiata, pod którą znajdą się stół i ławki umożliwiające odpoczynek i schronienie przed deszczem. Niedaleko wieży powstanie niewielka “widownia”, która umożliwi przeprowadzenie wykładu lub prelekcji dla grup do 30 osób.

Pełny opis projektu:

Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze Projekt jest naturalną kontynuacją edycji JBO 2020. Remont wieży na Sołtysiej Górze w momencie składania projektu jest już zakończony.. Przychodzi czas aby zająć się tematem otoczenia wieży. W ramach projektu powstanie mała architektura wokół wieży. Obiekt o którym mowa jest zlokalizowany na szczycie Góry Sołtysiej w stosunkowo niewielkiej odległości od uzdrowiskowego centrum Cieplic, na wschodnim krańcu aglomeracji cieplickiej. Miejsce to od wieków było celem spacerów kuracjuszy uzdrowiska a także okolicznych mieszkańców. Ze względu na swe unikalne położenie i wypiętrzenie ponad okolicę, Góra Sołtysia idealnie wprost wypełniała zadanie punktu widokowego, skąd można było podziwiać całe pasmo Karkonoszy a także Rudawy Janowickie, Góry Izerskie a od północy Góry Kaczawskie. By turystom, kuracjuszom oraz miejscowej ludności przydać komfortu podziwiania widoków – na przełomie XIX i XX wieku powstał pomysł lokalizacji na szczycie góry wieży widokowej. Początkowo więc powstała konstrukcja drewniana takiej wieży, ale gdy okazało się, że zaczęły ją wkrótce po otwarciu odwiedzać prawdziwe tłumy chętnych – w niedługim czasie podjęto budowę obiektu solidnego, murowanego z cegły, ze stalową klatką schodową i efektownym tarasem widokowym na szczycie, wokół neoklasycznej korony. U stóp wieży, w niewielkiej przybudówce można było nabyć souveniry czy też zaspokoić pragnienie. Sporo uwagi poświęcono kwestii wygody dotarcia na szczyt Góry Sołtysiej poprzez wybudowanie systemu ścieżek o różnym stopniu trudności, powstała też całkiem wygodna droga dojazdowa, pozwalająca zaprzęgom konnym docierać z miasta niemal pod sam szczyt góry. Zakres prac Projekt zakłada wykonanie prac w bezpośrednim otoczeniu Wieży na Sołtysiej Górze w oparciu o projekt wykonany w ramach JBO2020. Bezpośrednio przy wieży zostanie dobudowany podest wraz ze schodami. Elementy te będą zadaszone. Teren wokół wieży zostanie wyrównany, utwardzony i wyłożony kamieniami. W pobliżu powstanie wiata, pod którą znajdą się stół i ławki umożliwiające odpoczynek i schronienie przed deszczem. Niedaleko wieży powstanie niewielka “widownia”, która umożliwi przeprowadzenie wykładu lub prelekcji dla grup do 30 osób.

Zestawienie kosztów:

1.Kwota wynikająca z kosztorysu499 999.99 zł

Szacowany całkowity koszt: 499 999.99 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: