Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Aktywna Jedenastka - Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 11

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

MONIUSZKI 9

Nr działki:

6/97;obr.60;AM-17

Skrócony opis projektu:

„Aktywna Jedenastka” - Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej służącej uczniom SP11 oraz mieszkańcom Jeleniej Góry: 1. Budowa prostej bieżni lekkoatletycznej 4-torowej do biegu na 100 m wraz ze skocznią do skoku w dal; 2. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wym. 600 m 2 do gry w koszykówkę.

Pełny opis projektu:

1. Budowa prostej bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 100 m.: – długość bieżni 100m, szer.8m (4 tory szer.1,25cm), linie pomiędzy o gr. 5cm, linia startu i mety o gr. 5 cm wraz ze skocznią do skoku w dal - jednościeżkowa przy wykorzystaniu jednego pasa bieżni prostej jako rozbieg skoczni. Nawierzchnia jak dla bieżni. Przygotowanie podłoża do budowę bieżni: - wyrównanie obecnego, ziemnego podłoża, oczyszczenie terenu, - wykonanie drenażu, - wykonanie stabilnego, utwardzonego podłoża pod budowę bieżni syntetycznej, - strefa bezpieczeństwa wokół bieżni – otoczona obrzeżem 0,5 m, - 4 bloki startowe – przenośne. Wykonanie nawierzchni bieżni typu natrysk, nanoszonej metodą natrysku na spodnią warstwę z SBR (3cm) warstwy poliuretanu z drobnym granulatem EPDM. Grubość warstwy użytkowej 3mm. Kolor nawierzchni ceglasty, kolor linii biały, malowane farbami poliuretanowymi. 2. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wym. 600 m 2 do gry w koszykówkę . Prace będą wymagały oczyszczenia i wyrównania obecnego ziemnego terenu oraz nasiania trawy sportowej. Montaż 2 koszy na słupach ze stabilną podstawą do koszykówki, 2 bramek z siatkami oraz 2 piłkochwytów z siatki zbrojonej na wys.10m. Dotychczasowa przestarzała zewnętrzna baza sportowa nie zachęca do uprawiania sportu i rekreacji. Przebudowany teren sportowy wokół SP11 stanowić będzie doskonałe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Celem projektu jest powstanie infrastruktury sportowej dającej możliwość do czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia. Realizacja tego projektu w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i poziomu lekcji wychowania fizycznego, a także zwiększy ilość zajęć pozalekcyjnych na świeżym powietrzu. Uruchomienie nowoczesnej bieżni i przebudowa boiska wielofunkcyjnego pozwolą lepiej przygotować młodzież szkolną do zawodów sportowych, umożliwią także właściwe zagospodarowanie czasu wolnego. Jednocześnie zachęcą mieszkańców dzielnicy Zabobrze do aktywności fizycznej, po zajęciach szkolnych oraz w dni wolne i święta. Szkoła Podstawowa nr 11 jest największą szkołą podstawową w Jeleniej Górze oraz województwie, położoną w centrum osiedla Zabobrze. Uczęszcza do niej 1331 uczniów, w tym wielu uzdolnionych sportowo, uczęszczających do klas sportowych. Uczniowie osiągają liczne sukcesy sportowe na arenie województwa i kraju, czego efektem jest promocja Miasta Jeleniej Góry poza jego granicami. Stanowi to jednocześnie motywację do dalszych treningów oraz uzasadnia potrzebę przebudowy terenu sportowego. Szkoła posiada bazę sportową, w tym krytą pływalnię, z której korzystają uczniowie, kluby pływackie, sportowe, osoby indywidualne oraz seniorzy i osoby z niepełnosprawnością. Szkoła dodatkowo jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest więc dobrą lokalizacją tej inwestycji. Największymi beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym starsze, które chętnie w czasie letnim spędzą czas na świeżym powietrzu i bezpiecznym terenie szkoły. Długoterminowym skutkiem będzie budowanie wzajemnych relacji wielopokoleniowych, rozrywka, wspólne spędzanie czasu, integracja lokalnej społeczności, rozwój kultury fizycznej wśród wszystkich beneficjentów projektu, w szczególności w okresie po pandemii.

Zestawienie kosztów:

1.Budowa prostej bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 100 m.: – długość bieżni 100m, szer.8m (4 tory szer.1,25cm), linie pomiędzy o gr. 5cm, linia startu i mety o gr. 5 cm wraz ze skocznią do skoku w dal - jednościeżkowa przy wykorzystaniu jedneg420 000.00 zł
2.Wykonanie boiska wielofunkcyjnego. Wyrównanie terenu i nasianie trawy sportowej. Montaż 2 koszy na słupach ze stabilną podstawą do koszykówki, 2 bramek z siatkami i 2 piłkochwytów40 000.00 zł
3.Wykonanie dokumentacji projektowej25 000.00 zł
4.Nadzór inspektorski15 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: