Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Remont chodnika i przyległych miejsc postojowych na trasie drogi do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wzdłuż ul. Wyspiańskiego do ogrodzenia szkoły w granicach działek miejskich

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Chodnik prowadzący do Szkoły Podstawowej nr 10 od ulicy Głowackiego

Nr działki:

Działa nr 11/3, AM 1, obręb 41; Działa nr 11/13, AM 1, obręb 41

Skrócony opis projektu:

Remont chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Wyspiańskiego na trasie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wraz z robotami towarzyszącymi: 1. Rozbiórka krawężników drogowych, obrzeży betonowych, nawierzchni betonowej chodnika oraz nawierzchni betonowej miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wyspiańskiego w granicach działek miejskich nr 11/3 i 11/13. 2. Wykonanie nawierzchni chodnika i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 3. Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ulicy po wykonaniu miejsc postojowych wzdłuż krawężnika najazdowego.

Pełny opis projektu:

Projekt dotyczy remontu - rozbiórki zniszczonych nawierzchni betonowych chodnika i miejsc postojowych (zatoki parkingowej) wzdłuż ulicy Wyspiańskiego na trasie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w granicach działek nr 11/3 i 11/13 oraz wykonania nowych nawierzchni chodnika i miejsc postojowych (w ilości 23 sztuk) z kostki brukowej betonowej. Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa na trasie dojścia dzieci do szkoły. Planowane miejsca postojowe będą służyły rodzicom w czasie dotworzenia i odbierania dzieci ze szkoły. W pozostałym okresie czasu będą korzystali mieszkańcy mieszkańcy okolicznych budynków mieszkalnych.

Zestawienie kosztów:

1.Remont chodnika44 654.49 zł
2.Wjazd pod budynek Wyspiańskiego 32 (stanowiący integralną część traktu pieszego o szkoły)19 824.41 zł
3.Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż chodnika122 185.54 zł

Szacowany całkowity koszt: 186 664.44 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Załącznik: Mapka Poglądowa - Wyspiańskiego.pdf

Załącznik: Zdjęcie 1.jpg

Załącznik: Zdjęcie 2.jpg

Załącznik: Zdjęcie 3.jpg

Załącznik: Zdjęcie 4.jpg

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: