Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

SENIORZY RAZEM 2023

Typ projektu:

MIĘKKI - tzw. nieinwestycyjny ( do: 150 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Zajęcia będą prowadzone głównie na terenie miasta Jelenia Góra

Nr działki:

nie dotyczy

Skrócony opis projektu:

Celem realizacji zadania jest integracja osób starszych, ich zaangażowanie do wspólnych działań, zainteresowanie ciekawymi i dostosowanymi do ich możliwości zajęciami z różnych obszarów (artystycznego, sportowego, kulturalnego, turystycznego i zdrowotnego). W ramach zadania przewidujemy zorganizowanie: - warsztatów artystycznych, - zajęć sportowo-rekreacyjnych, - prelekcji fotograficznych, - nauki gra w brydża i innych gier stolikowych i karcianych, - wycieczki do ciekawych miejsc, - Jarmarku Mikołajkowego na Zabobrzu - który będzie kontynuacją dotychczasowych Jarmarków i rozpoczynającym okres przedświąteczny w Jeleniej Górze

Pełny opis projektu:

Mając na uwadze dotychczasową realizację różnych zadań dla osób starszych, znamy potrzeby większości z nich. Wiemy, że osoby starsze niechętnie wychodzą z domu i spotykają się z innymi, obcymi osobami w ich wieku. Proponujemy zadania, które najbardziej interesują seniorów i realizacja których pozwoli na zwiększenie aktywności, otwartości i współdziałania osób starszych. W naszym społeczeństwie osób starszych jest co raz więcej i należy oferować im wiele różnego typu zajęć, aby każdy znalazł swoje miejsce w dzisiejszej rzeczywistości, aby nie pozostawał samotnie w domu. Angażowanie seniorów do wspólnych prac zwiększy ich poczucie odpowiedzialności za dobro mieszkańców Jeleniej Góry. Przedstawiony przez nas projekt zakłada organizację różnych zajęć przez cały rok. Każda z chętnych osób będzie mogła wziąć udział w zajęciach w dowolnym czasie realizacji. Różnorodność tematyczna pozwoli dotrzeć do jak największej liczb osób. Budżet projektu obliczony został według cen tegorocznych. Warsztaty artystyczne Celem tej części zadania jest rozwijanie aktywności twórczej, samorealizacji, rozwijanie fantazji, spontaniczności, kreatywności i zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Uczestnicy zajęć będą kształcić cierpliwość, dokładność i współpracę. Seniorzy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, materiałami i możliwością ich łączenia. Wspólna praca będzie pozwoli poznać nowych ludzi, wzmocnić więzi i integrować się w grupie. Aby zapewnić udział osób z różnych miejsc Jeleniej Góry, zajęcia zorganizowane będą organizowane w dwóch różnych lokalizacjach. Zajęcia będą odbywać się od marca – grudnia 2023 r., zaplanowano 120 godzin zajęć. Zajęcia sportowo-rekreacyjne Celem tej części zadania jest poprawa sprawności fizycznej osób starszych i zaproponowanie zajęć na świeżym powietrzu z uwzględnieniem możliwości osób 50+. Seniorzy zapoznają się z grami dostosowanymi do ich wieku (petanka, molkky, kubb, polly i in), będą uczestniczyć w marszach nordic walking na trasach i długości i trudności dostosowanych do ich możliwości, a jednocześnie promujących Jelenią Górę i jej okolice. W miesiącach, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na organizowanie gier plenerowych, zorganizujemy rozgrywki w grach logicznych (sudoku, nonogramy, scrable, szachy, warcaby itp.), zaproponujemy również inne gry planszowe rozwijające pamięć i logiczne myślenie. Proponujemy również zajęcia fitness z elementami tańca Uczestnikom projektu zapewni się zajęcia na basenie połączonych z aquaaerobikiem. Realizacja tej części zadania zachęci osoby starsze do systematycznego, czynnego korzystania ze zorganizowanej rekreacji sportowej, ale też do samodzielnego organizowania wolnego czasu poprzez ruch i gry plenerowe. Zajęcia będą odbywać się od marca do grudnia 2023 r. – zaplanowano 60 godz. zajęć plenerowych i gier stolikowych, 80 godzin zajęć fitness, 3 pięciogodzinne marsze nordic walking i 40 godzin zajęć na basenie. Prelekcje fotograficzne Planujemy zorganizowanie prelekcji fotograficznych, w różnych miejscach Jeleniej Góry, na tematy związane z kulturą, kuchnią i historia innych krajów. Zajęcia będą odbywać się od marca do grudnia 2023 r. – zaplanowano 10 dwugodzinnych prelekcji fotograficznych. Brydż Zakładamy zorganizowanie nauki gry w brydża dla początkujących, prowadzonych przez kompetentne osoby z zastosowaniem przygotowanego programu. Uczestnicy zapoznają się z podstawami gry w brydża, a także z zasadami, sprzętem i punktacja brydża sportowego. Będą także rozgrywać mini turnieje między sobą. Dla osób uczestniczących w zajęciach w 2020-2022 roku zorganizowane zostaną mini turnieje sportowe, gdzie seniorzy będą doskonalić swoje umiejętności, integrować się w grupie i ćwiczyć pamięć oraz myślenie logiczne. Zajęcia będą odbywać się od marca do grudnia 2023 r. – zaplanowano 20 godzin zajęć dla początkujących i 8 miniturniejów dla średniozaawansowanych. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze Cele tej części projektu jest zorganizowanie 4 wycieczek dla czterdziestoosobowych grup osób starszych. Uczestnicy projektu zwiedzą najpiękniejsze miejsca, poznają nowych znajomych, zintegrują się w grupie oraz spędza aktywnie i poznawczo wolny czas. Uczestnikom zapewni się transport, opiekę organizatora, wstępy, przewodnika, ubezpieczenie, a także dopłatę do wyżywienia. Jarmark Mikołajkowy Celem tej części projektu jest kontynuacja jarmarku na Zabobrzu, inaugurującego okres przedświąteczny w Jeleniej Górze, będzie to jednodniowa impreza, na której zaprezentują się lokalni producenci żywności i wyrobów artystycznych. Uczestnikom zapewni się wigilijny poczęstunek i oprawę muzyczną – koncert kolęd. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Prowadzenie systematycznych i ciągłych (corocznych) zajęć dla seniorów prowadzi do zainteresowania szerszej grupy osób starszych, także fakt, że proponujemy także zajęcia dla osób 50+ zaowocuje, że po sześćdziesiątce osoby te nadal będą uczestniczyć w zajęciach. Organizowane zajęcia w 2020 i 2021 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie wycieczki i zajęcia na basenie co spowodowało, że w tej edycji postanowiliśmy zwiększyć udział tych zajęć w projekcie. Ponadto organizowanie wspólnych zajęć dla seniorów integruje ich do wspólnych działań i zwiększa zainteresowanie sprawami społecznymi, co zauważyliśmy przy głosowaniu na JBO 2021 i JBO 2022, gdzie wiele osób głosowało po raz pierwszy, a byli to seniorzy, uczestniczący w naszych zajęciach. Dużej grupy osób starszych nie stać np. na zakup biletu na basen i ćwiczenia pod okiem instruktora, ani na wykupienie komercyjnej wycieczki, nasze zajęcia pozwolą zaspokoić te potrzeby seniorów.

Zestawienie kosztów:

1.Prowadzenie zajęć - zajęcia: artystyczne, sportowo-rekreacyjne, gry logiczne, brydż, turnieje brydżowe, prelekcje fotograficzne, nordic walking, fitness, aquaaerobic40 000.00 zł
2.Obsługa techniczna przygotowanie i posprzątanie sali do zajęć2 000.00 zł
3.Poczęstunek Kawa, herbata, ciastka ...1 000.00 zł
4.Materiały do zajęć materiały na warsztaty artystyczne5 000.00 zł
5.Sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt sportowych i innych4 000.00 zł
6.Wycieczki transport, wstępy, przewodnik, organizator, wyżywienie, ubezpieczenie40 000.00 zł
7.Wstępy bilety na basen15 000.00 zł
8.Jarmark Mikołajkowy Zakup i wynajęcie sprzętu, poczęstunek wigilijny, nagrody dla występujących dzieci, prowadzenie itp.30 000.00 zł
9.Obsługa Obsługa zadania organizacyjna i księgowa (2 osoby) oraz materiały i sprzęt biurowy10 000.00 zł
10.Promocja banery, plakaty, koszulki itp.3 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 150 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: