Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

SIATKÓWKA Z KLASĄ-REWITALIZACJA DZIAŁKI 21/14 AM36NE28 NA POTRZEBY KRZEWIENIA KULTURY SPORTOWEJ

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

ul. ks. Dominika Kostiala

Nr działki:

21/14 AM36NE28

Skrócony opis projektu:

Rewitalizacja terenu nieużytku na potrzeby krzewienia kultury i sportu poprzez wykonanie ogólnodostępnych dwóch boisk do siatkówki plażowej oraz streetballu 3X3 -przywrócenia pierwotnej funkcji

Pełny opis projektu:

Boisko do siatkówki plażowej i streetballu byłoby zlokalizowane w bardzo niewielkiej odległości od lodowiska. Można by uznać, że byłby to teren rekreacyjno-sportowy. Inwestycja świetnie wpisywałaby się w koncepcję Miasta Jelenia Góra rewitalizacji tych terenów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe. Budowa polegałaby na wyłożeniu terenu odpowiednią agrowłókniną geodezyjna, wysypanie pisakiem kwarcowym płukanym na poziomie 1 oraz ułożeniu boiska do streetballuu 3x3 na podbudowie z kostki brukowej na poziomie 2. Pozostała część działki zostałaby utwardzona poprzez wyłożenie jej kratką geodezyjną , wypełnienie kruszywem i stworzeniu widowni w formie 2 rzędów ławek parkowych. W celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zaplanowano budowę podjazdu wzdłuż istniejącego muru oporowego. Nastąpiłaby rewitalizacja terenu nieużytku , tworząc dwa ogólnodostępne boiska wraz z przywróceniem pierwotnej funkcji tego terenu. Dwa tego typu boiska dla mieszkańców dzielnic położonych w centrum Jeleniej Góry byłaby alternatywą spędzania wolnego czasu wiosną i latem. A przecież siatkówka plażowa i streetball to bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscypliny.A odmiana piłki siatkowej, która z pewnością jest jednym z naszych sportów narodowych z wieloma spektakularnymi sukcesami. Możliwa byłaby także realizacja wychowania fizycznego dla kilku pobliskich szkół. Potrzeba budowy takiej infrastruktury , które jest położona w centrum miasta przy Szkole jest jak najbardziej zasadna. Miejsce w, którym miałaby powstać dwa boiska są bardzo popularne , będą otwarte i umożliwią korzystanie z zajęć ruchowych dla wszystkich. Podkreślmy , że zachodzi konieczność powstania takiego projektu, który będzie stanowić uzupełnienie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz stworzy miejsce do prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych z młodzieżą. Będzie to również teren do integracji społeczności lokalnej. Długoterminowy skutek: budowa wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracji lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Jeleniej Góry.

Zestawienie kosztów:

1.demontaż starego ogrodzenia-60 MB(całość terenu)5 000.00 zł
2.wykonanie ogrodzenia panelowego wys.1,5 m-60 MB (całość terenu)35 000.00 zł
3.wykonanie piłkochwytów wokół boiska o wys.6M-80 MB (całość terenu)40 000.00 zł
4.wyrównanie terenu-prace ziemne zebranie warstwy humusu (całość terenu)30 000.00 zł
5.wyłożenie terenu agrowłókniną geodezyjną ( 450 m2), wysypanie piaskiem kwarcowym płukanym warstwa ok.30 cm-ok 300 M2 ( 100 m3)27 000.00 zł
6.montaż słupków do siatkówki aluminiowych wraz z siatką; stanowisko sędziego; kratka stabilizująca 300m2 wypełnienie kruszywem ( żwir płukany) -poziom 1 i 2; montaż ławek parkowych bez oparcia; montaż kosza na śmieci42 000.00 zł
7.projekty i pozwolenia40 000.00 zł
8.wyłożenie terenu agrowłókniną geodezyjną5 000.00 zł
9.wyłożenie terenu pod boisko kostka brukową betonową 4cm- wraz z podbudową z podsypki90 000.00 zł
10.montaż właściwej warstwy boiska do streetballu 3X3 (Puzzle PCV)95 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 498 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: