Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

CIEPLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - wybieg i tor agility w Cieplicach

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Jelenia Góra, ul. Walerego Wróblewskiego, działka nr 60 - połowa działki

Nr działki:

026101_1.0010.AR_1.60

Skrócony opis projektu:

Projekt przewiduje urządzenie na terenie miasta Jelenia Góra na ul. Wróblewskiego - wybiegu dla psów wraz z odpowiednim wyposażeniem. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry.

Pełny opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie miejsca, gdzie w zgodzie z przepisami miejscowymi można swobodnie wypuszczać psy sprawując jednocześnie nad nimi właściwą opiekę oraz trenować z pupilem na torze, kształtowanie wśród właścicieli psów właściwych postaw w związku z opieką nad psami oraz realizowanie obowiązków wynikających z lokalnych przepisów porządkowych. Wybieg składa się z dwóch części - pierwsza tor Agility, zajmująca 1500m2, i za nią wybieg, także 1500m2. Do obydwu sekcja da się wejść przez bramki samo-domykające. W ocenie wnioskodawców należy stworzyć wzorem wybiegu dla psów na jeleniogórskim Zabobrzu również w Cieplicach miejsce dla właścicieli psów, by mogli oni w sposób właściwy sprawować opiekę nad psami, dbać o czystość i porządek w Jeleniej Górze. Stworzenie warunków powinno się odbywać poprzez urządzenie infrastruktury, która wspomoże właścicieli psów w sprawowaniu należytej nad nimi opieki, spowoduje zwiększenie dbałości właścicieli psów o zachowanie konieczności utrzymania czystości w mieście, co wprost wynika z zasad określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Jeleniej Górze. Takie miejsca jak wybiegi dla psów nie tylko dają możliwość sprawowania właściwej opieki nad psami ale też wpłyną na kształtowanie właściwych postaw wśród właścicieli psów jeśli chodzi o dbałość o czystość i nie zanieczyszczanie terenów przez psy. Doświadczenia wielu miast w Polsce pokazują, że problem zanieczyszczenia psimi odchodami można rozwiązać tylko poprzez stosowanie wielokierunkowych działań – edukacji, tworzenia infrastruktury, tworzenia systemu zachęt, działalności kontrolnej. Wnioskodawcy nie mają złudzeń, że problem zostanie rozwiązany natychmiast. Przy wycenie projektu wspierano się danymi ze strony http://wybiegidlapsow.pl/ i https://ogrodzeniaplastikowe.pl/cennik-wybiegow-dla-psow/

Zestawienie kosztów:

1.Ogrodzenie i furtka - 280m51 800.00 zł
2.Ławki - 4 szt.7 380.00 zł
3.Regulamin - 1 szt.1 968.00 zł
4.Kosz na psie odchody - 2 szt.2 250.00 zł
5.Kosz na śmieci - 2 szt.3 690.00 zł
6.Słupki do slalomu - 1 szt.4 428.00 zł
7.Tor z rurek - 1 szt.3 875.00 zł
8.Talerzyki - 1 szt.3 567.00 zł
9.Tunel prosty - 1 szt.11 457.00 zł
10.Pochylnia prosta - 1 szt.6 888.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 122 303.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: