Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

JELENIOGÓRSKIE PRZEDSZKOLAKI MÓWIĄ PO ANGIELSKU 2.0

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 200 000 zł brutto

Dokładny adres:

J.G Józefa Piłsudskiego 32 ; J.G Krasickiego 6 ; J.G Zjednoczenia Narodowego 15 ; J.G Chopina 4 ; J.G Karłowicza 13 ; J.G Junaków 2a ; J.G Kurpińskiego 2; J.G Tuwima 12

Nr działki:

OB 28 NE, A 58, D 70/3 ; OB 32, A 2, D 265/6 ; OB CIEPLICE V, A 1, D 5/9 ; OB SOBIESZÓW II, A 15, D 316; OB 60, A 20, D 69/3 ; OB CIEPLICE VIII, A 2, D 4/3 ; OB 60, A18, D 11/49 ; OB 33, A 1, D 76

Skrócony opis projektu:

Misją projektu jest umożliwienie codziennego kontaktu dzieci z językiem angielskim. Dwujęzyczność zamierzona to cel, który jest rozumiany zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Z wyposażeniem najmłodszego pokolenia w ten prezent na całe życie, wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy. Metoda codziennego osłuchiwania się z językiem w naturalnych kontekstach z otoczenia, jest najskuteczniejszym sposobem na dwujęzyczność zamierzoną dziecka - takie dziecko nie uczy się języka obcego, a poznaje angielski na podobnych zasadach, jak polski, czyli poprzez zabawy, piosenki, czy animacje. Dzieci otoczone drugim/ kolejnym językiem, wykazują przewagę neurologiczną nad rówieśnikami już w 7. miesiącu życia. Uwolnienie potencjału lingwistycznego i neurologicznego drzemiącego w każdym z dzieci jest dążnością nas wszystkich w tej misji. Istotnym jest fakt, iż stworzony dla tego celu system umożliwia nabycie zdolności językowych również nam dorosłym, tj. opiekunom, nauczycielom, rodzicom i dziadkom.

Pełny opis projektu:

Projekt skierowany jest do przedszkolaków, choć stworzone w jego wyniku warunki mogą bez problemu posłużyć również dzieciom młodszym i starszym, a także rodzicom, dziadkom i nauczycielom – czyli wszystkim, którzy opiekują się przyszłością naszego społeczeństwa! Jest on kontynuacją, ale przede wszystkim znacznym rozszerzeniem, zainicjowanego w 2022 roku projektu Jeleniogórskie Przedszkolaki Mówią Po Angielsku. Projekt zakłada doposażenie i przeszkolenie kadry, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych każdemu z najmłodszych, tak by umożliwić dzieciom codzienne kontekstowe zabawy i aktywności pomagające w poznawaniu języka na całkiem innych zasadach, niż dzieje się to w obowiązującym systemie przedszkolno-szkolnym. Dodatkowo każdy z rodziców dzieci biorących udział w projekcie zostanie wyposażony w materiały domowe zapewniające dziecku jeszcze większy kontakt z językiem oraz przeszkolony w kwestii efektywnego ich używania. Najważniejszym aspektem projektu jest fakt, że może on być przeprowadzony przez kadrę nauczycielską zatrudnioną w poszczególnych placówkach, a co więcej kadrę, która nie musi znać języka angielskiego! Dzięki specjalnie przygotowanym planom zajęć dla nauczycieli, zajęcia będą spójne i efektywne - nauczyciel będzie bawił się z dziećmi w języku polskim, a anglojęzyczne otoczenie zapewnione będzie przez materiały multimedialne projektu. Ta tzw. bierna znajomość językowa, jest uzupełniona przez tą "czynną" zapewnioną przez anglistów, którzy zostaną przeszkoleni i wyposażeni w materiały w języku angielskim, tak by proces akwizycji językowej przebiegał komplementarnie, codziennie i był umożliwiony przez każdą osobę z otoczenia najmłodszych uczniów. Program więc pozwala zdobyć dodatkowe kompetencje językowe każdej osobie z nim obcującej, włącznie z rodzicami i dziadkami dzieci przedszkolnych. Aby projekt przyniósł pożądane efekty, należy zadbać o rzetelność i wysoką jakość materiałów edukacyjnych i szkoleń. Opracowany przez lingwistów i pedagogów, szczegółowy roczny plan pracy dla kadry na minimum 33 tygodnie. Harmonogram każdego tygodnia musi zawierać instrukcje dla nauczycieli zakładające odmienny sposób stymulacji rozwoju dziecka w każdym dniu tj. jednego dnia praca z piosenką, innego aktywna zabawa, jeszcze innego działania plastyczne i konstrukcyjne, kolejnego praca z materiałem wideo prezentującym kontekst sytuacyjny. Wszystkie te materiały wideo i aktywności muszą uwzględniać różnice rozwojowe dzieci w danym wieku oraz być dostosowane do różnych potrzeb i talentów dzieci, które mogą znaleźć się wśród uczestników projektu. Materiały edukacyjne muszą być spójne i dedykowane wyłącznie realizowanemu planowi pracy — postacie występujące w materiałach graficznych muszą posługiwać się jedynie językiem angielskim i nie mogą występować w innych niż angielska wersjach językowych/ dubbingowych, wyklucza się też używanie jakichkolwiek materiałów zewnętrznych (np. filmy na Youtube, strony www. z aktywnościami językowymi itp.). W obszarze każdego tematu projekt musi zawierać dedykowaną piosenkę lub rymowankę oraz podkład muzyczny, zabawę plastyczną lub konstrukcyjną, zabawę ruchową, karty obrazkowe, słownik obrazkowy, książeczkę multimedialną i audiobooka. Materiały muszą być użyteczne niezależnie od wyposażenia świetlicy — animacje multimedialne, piosenki, podkłady muzyczne muszą być dostępne zarówno w formie płyt CD oraz DVD, jak i plików dostępnych cyfrowo. Karty obrazkowe i plakaty klasowe w rozmiarze minimum A3 muszą być dostępne zarówno w formie wydrukowanej, jak i dostępne do wyświetlenia cyfrowego. Kostki interaktywne z kartami obrazkowymi i kodami QR, rozszerzające i ubogacające scenariusze muszą zostać zapewnione, by aktywności, takie jak mycie zębów, leżakowanie, czy wyjście na dwór, wiązać się mogło z wykorzystaniem języka angielskiego, jako naturalnego narzędzia na każdy dzień, o globalnym zasięgu. Materiały projektowe muszą również być nowoczesne — platforma online i aplikacja mobilna muszą dawać możliwość utworzenia kont dla rodziców i kadry w szkole, umożliwiając połączenie w wirtualne klasy i realizację projektu. Od wychowania w dwujęzyczności zamierzonej nie można bowiem robić sobie przerw, a kontakt z językiem powinien być nieprzerwany. Co za tym idzie, każdy scenariusz pracy dla nauczyciela musi zawierać zarówno propozycje zabaw w normalnym trybie, jak i w trybie zdalnym. Działania projektowe obejmą wyposażenie placówek oraz rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w materiały edukacyjne, szkolenia oraz profesjonalną opiekę metodyczną. Bardzo ważnym aspektem są 2 cykle szkoleniowo-warsztatowe, jeden dla nauczycieli, a drugi dla rodziców oraz zapewnienie profesjonalnej opieki przez cały okres realizacji projektu (możliwość cotygodniowych konsultacji online). UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W epoce globalizacji i wszechobecnego internetu, gdzie od samego urodzenia jesteśmy jednocześnie obywatelami swojego kraju i obywatelami świata, niezbędne jest powszechne wyposażenie kolejnych generacji Polaków w umiejętności, dzięki którym dołączymy do większości krajów na świecie, w których drugi język wprowadzany w sposób naturalny, równolegle do pierwszego. Niesie to ze sobą wszelkie możliwe korzyści zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie. Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Korzyści wynikające z powszechnej znajomości języka angielskiego są bezdyskusyjne. W skali kraju zyska zarówno gospodarka, jak ekonomia m.in. poprzez swobodne poruszanie się Polaków w strukturach biznesowych na całym świecie, wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce związanych ze znajomością uniwersalnego języka (globalne korporacje, zdalna obsługa klienta, etc.) a także większy, bardziej aktywny i efektywny udział Polaków w międzynarodowym życiu naukowym, politycznym i kulturalnym. Dzięki wprowadzeniu nauki przez zabawę dzieci naturalnie będą mogły przyswoić podstawy języka angielskiego, co da im solidne fundamenty do kontynuacji nauki w kolejnych klasach szkoły podstawowej oraz pozwoli na nadrobienie zaległego materiału. Nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele języka angielskiego, a także rodzice zostaną wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne w postaci dostępu do platformy edukacyjnej, zawierającej scenariusze zajęć, materiały audiowizualne, metody pracy z dziećmi wspierające naukę języka angielskiego. Ponadto każde dziecko otrzyma karty pracy, z którymi będzie pracowało w przedszkolu oraz domowy dostęp do materiałów dzięki którym będą mogli kontynuować naukę w domu. Zarówno nauczyciele jak i rodzice będą mieli możliwość zaangażowania w codzienny rozwój kompetencji językowych dziecka. Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele z kompetencjami do nauczania języka angielskiego oraz rodzice, opiekunowie i dziadkowie poznają efektywny system nauczania języka angielskiego codziennie, podczas zabawy i nauki w szkole i w domu. Oprócz podniesienia kompetencji merytorycznych, u wychowawców, anglistów oraz rodziców zostaną podniesione kompetencje językowe, co pozwoli na bardziej skuteczną pracę z dziećmi. W materiałach dydaktycznych, które otrzymają zawierać się będzie wiele pomysłów na zabawy językowe oraz sposoby nauki tego języka w sprawdzony sposób. Niezwykłe animacje oraz ciekawe zabawy pozwolą na przyswojenie języka w sposób łatwy, przyjemny i bardzo skuteczny.

Zestawienie kosztów:

1.szkolenia i koordynacja dla nauczycieli i rodziców12 000.00 zł
2.wyposażenie przedszkola i nauczycieli w materiały dydaktyczne118 000.00 zł
3.wyposażenie rodziców w materiały dydaktyczne70 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 200 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: