Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY OGIŃSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Budowa miejsc postojowych w sąsiedztwie budynku przy ulicy Ogińskiego 15

Nr działki:

Działka miejska nr 6/91, Obręb 0060, AM 17

Skrócony opis projektu:

Wybudowanie miejsc postojowych w technologii "parkingu zielonego" dla społeczności lokalnej w sąsiedztwie budynku przy ulicy Ogińskiego 15

Pełny opis projektu:

Wybudowanie miejsc postojowych w technologii "parkingu zielonego" dla społeczności lokalnej w sąsiedztwie budynku przy ulicy Ogińskiego 15. Zakres prac obejmuje: wykonanie prac projektowych i robót przygotowawczych, uzyskanie wszystkich pozwoleń dla inwestycji, korytowanie nawierzchni, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, wykonanie komunikacji wewnątrz parkingu w postaci nawierzchni żwirowej, oznakowanie poziome i pionowe miejsc postojowych w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wjazdów na parking z nawierzchni asfaltowej

Zestawienie kosztów:

1.Prace projektowe, roboty przygotowawcze, uzyskanie pozwoleń47 138.85 zł
2.Wykonanie wjazdów na parking z nawierzchni asfaltowej66 830.80 zł
3.Wykonanie zatok w postaci trawników, które łączączą parkingi1 598.10 zł
4.Wykonanie miejsc postojowych według załączonego kosztorysu inwestorskiego148 182.16 zł

Szacowany całkowity koszt: 263 749.91 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: