Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

CIEPLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie wybiegu dla psów przy Osiedlu XX-lecia w Jeleniej Górze - Cieplicach

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Podgórzyńska 5, działka przy pętli autobusowej, 58-560 Jelenia Góra

Nr działki:

działka nr 22/2, AM - 2, obręb 0003

Skrócony opis projektu:

Projekt przewiduje urządzenie w Jeleniej Górze Cieplicach przy Osiedlu XX-lecia - ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z odpowiednim wyposażeniem. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry.

Pełny opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie miejsca, gdzie można swobodnie wypuszczać psy sprawując jednocześnie nad nimi właściwą opiekę. Chcemy utworzyć takie miejsce w Jeleniej Górze - Cieplicach przy Osiedlu XX-lecia na wzór popularnego wybiegu dla psów na jeleniogórskim Zabobrzu. Stworzenie warunków powinno się odbywać poprzez inwestycję w infrastrukturę, która wspomoże właścicieli psów w sprawowaniu należytej nad nimi opieki i spowoduje zwiększenie dbałości właścicieli psów o zachowanie konieczności utrzymania czystości w mieście. Zaproponowana w projekcie działka przy ulicy Podgórzyńskiej stanowi własność Gminy Jelenia Góra. Do wskazanej lokalizacji można w wygodny sposób przyjść nowym chodnikiem prowadzącym od Osiedla XX-lecia do pętli autobusowej. Jest też możliwość dojazdu z pupilami autobusami MZK z każdej części miasta. Przy pętli autobusowej znajduje się również parking. Przy wycenie projektu wspierano się danymi ze strony http://wybiegidlapsow.pl/

Zestawienie kosztów:

1.Ogrodzenie z bramami i furtkami - 250 mb46 250.00 zł
2.Ławki 2szt.3 000.00 zł
3.Kosz na odpady - 1 szt., kosz na psie odchody + dystrybutor na psie worki - 1 szt.3 500.00 zł
4.Tablica z regulaminem - 1 szt.1 000.00 zł
5.Wiata pojedyńcza - 1 szt.2 500.00 zł
6.Poidło - 2 szt.400.00 zł
7.Urządzenia zabawowo-treningowe dla psów - 5 szt.10 000.00 zł
8.Dokumentacja projektowa5 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 71 650.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: