Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry.

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Teren zielony Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 58-500 Jelenia Góra ul. Kruszwicka 3

Nr działki:

79 AM-1; 79,78/8/80

Skrócony opis projektu:

Pozyskanie środków na zakup i instalację siłowni zewnętrznej 7 – stanowiskowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze i okolicznych mieszkańców, która będzie umiejscowiona na terenie placówki.

Pełny opis projektu:

Siłownia będzie nie tylko miejscem do ćwiczeń fizycznych, ale także platformą wspierającą integralny rozwój naszych uczniów. Chcemy stworzyć otoczenie sprzyjające aktywności fizycznej, integracji społecznej oraz poprawie zdrowia psychicznego i fizycznego naszych podopiecznych. Dla uczniów SOSW, którzy maja różnorodne wyzwania zdrowotne, regularna aktywność ruchowa jest kluczowa do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Siłownia zewnętrzna zapewni im możliwość wykonania różnorodnych ćwiczeń, które poprawią ich kondycję fizyczną, siłę mięśniową oraz koordynację ruchową, a także pomogą w utrzymaniu prawidłowej postawy. Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej będą stanowiły okazję do integracji społecznej i budowania relacji z innymi osobami. Dzięki wspólnym treningom uczniowie będą mieli szansę rozwijać umiejętności komunikacyjne, wzmacniać poczucie wspólnoty i przynależności oraz realnie wpłyną na zmianę negatywnych postaw i zachowań. Dostęp do siłowni zewnętrznej stworzy szansę naszym uczniom, by w przyszłości mogli stać się zdrowszymi pod względem fizycznym i psychicznym uczestnikami życia społecznego - prawie na równi ze swoimi kolegami, dla których los okazał się łaskawszy. Z siłowni zewnętrznej będzie mogła korzystać lokalna społeczność, a także uczestnicy ośrodka kuratoryjnego, który znajduje się na terenie placówki.

Zestawienie kosztów:

1.ORBITEK5 000.00 zł
2.WIOŚLARZ4 500.00 zł
3.WAHADŁO PODWÓJNE4 500.00 zł
4.BIEGACZ4 500.00 zł
5.PRASA RĘCZNA/ WYCIĄG GÓRNY6 500.00 zł
6.DOWÓZ I MONTAŻ10 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 35 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: