Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

„Biegaj i baw się przy SP6”- budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal oraz doposażenie placu zabaw.

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

ul. Cieplicka 74

Nr działki:

Działka ewidencyjna: 7, numer 7, obręb: 0004, arkusz: 4, nazwa: CIEPLICE- IV

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest rozbudowa ogólnodostępnej bazy sportowej i rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze. Szkoła jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest świetną lokalizacją inwestycji sportowych i wypoczynkowych. Nowoczesne, bezpieczne obiekty sportowe to również zachęta do uprawiania sportu, który jest nadrzędnym narzędziem do walki z otyłością, wadami postawy wynikającymi z wielogodzinnym spędzaniem czasu przy komputerze czy smartfonie. Intensywny wysiłek fizyczny wykazuje silne przeciwdziałanie stanom depresyjnym i lękowym tak powszechnym wśród młodzieży.

Pełny opis projektu:

Pełny opis projektu: I. Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60m zakończonej skocznią w dal. 1. Przygotowanie podłoża do budowy bieżni lekkoatletycznej: - demontaż części boiska asfaltowego, wyrównanie i utwardzenie podłoża pod budowę bieżni. 2. Bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa. Podstawowe wymiary bieżni: -długość ok 80,00 m -szerokość ok 2,7 m - całkowita powierzchnia bieżni ok 200 m 2. Skocznia w dal z wypełnieniem piaskiem - długość ok 7 m - szerokość ok 4 m II. Wymiana nawierzchni oraz doposażenie starego placu zabaw: - demontaż obecnej nierównej nawierzchni z płyt poliuretanowych - wykonanie nawierzchni z piasku - montaż dwóch altan chroniących przed słońcem/deszczem - montaż 5 ławeczek w zacienionych miejscach - montaż kącika gimnastycznego na terenie starego placu zabaw Bezpieczne, nowoczesne i ogólnodostępne obiekty sportowe to zachęta do uprawiania sportu, który jest niezbędny do zapobiegania wielu chorobom cywilizacyjnym. Chcemy mobilizować dzieci, młodzież i dorosłych do każdej formy ruchu dając im różnorodną przestrzeń do rozwijania swoich sportowych pasji. Uczniowie Szkoły Podstawowej osiągają wiele sukcesów sportowych, spędzają wiele czasu na dworze. Baza sportowo – rekreacyjna przy naszej szkole zawsze będzie pełna dzieci. Uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw to inwestycja w przyszłość mieszkańców. Beneficjentami projektu będą zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 i ich rodziny ale również społeczność Przystani Twórczej i okolicznych osiedli.

Zestawienie kosztów:

1.Projekt24 390.20 zł
2.Przygotowanie podbudowy75 578.00 zł
3.Budowa i montaż bieżni i skoczni do skoku w dal97 955.60 zł
4.Wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw45 750.00 zł
5.Utylizacja nawierzchni gumowej20 000.00 zł
6.Dwie altanki93 014.00 zł
7.Ławeczki10 000.00 zł
8.Zestaw gimnastyczny26 119.00 zł
9.Montaż16 847.64 zł
10.VAT90 345.56 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: