Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Jelenia Góra - Miasto Ławek

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Jelenia Góra

Nr działki:

Jelenia Góra

Skrócony opis projektu:

Projekt "Miasto Ławek" jest inicjatywą, która ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców Jeleniej Góry poprzez stworzenie nowych miejsc do odpoczynku w przestrzeni publicznej. Dzięki interaktywnej mapie każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoje propozycje i głosować na lokalizacje, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne. Na podstawie tych danych opracowany zostanie szczegółowy projekt, który następnie zostanie zrealizowany. Dzięki temu projektowi Jelenia Góra stanie się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia i odpoczynku.

Pełny opis projektu:

Opis projektu: Projekt "Miasto Ławek" ma na celu zwiększenie komfortu i funkcjonalności przestrzeni publicznych w Jeleniej Górze poprzez instalację nowych ławek w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Projekt jest podzielony na dwa etapy: Etap 1: Stworzenie interaktywnej mapy W pierwszym etapie zostanie uruchomiona interaktywna mapa dostępna online, na której zarejestrowani użytkownicy będą mogli zaznaczać miejsca, w których ich zdaniem powinna powstać ławka. Każdy użytkownik będzie mógł nie tylko zgłaszać lokalizacje, ale również głosować na propozycje innych mieszkańców. Dzięki temu zyskamy pełniejszy obraz rzeczywistych potrzeb społeczności i będziemy mogli lepiej zaplanować rozmieszczenie nowych ławek. Etap 2: Formuła zaprojektuj i wybuduj W drugim etapie, na podstawie danych zebranych podczas konsultacji z mieszkańcami poprzez interaktywną mapę, opracowany zostanie szczegółowy projekt rozmieszczenia ławek. Uwzględnione zostaną zarówno lokalizacje, które zdobyły najwięcej głosów, jak i aspekty praktyczne, takie jak bezpieczeństwo, dostępność i estetyka przestrzeni miejskiej. Po zakończeniu fazy projektowej rozpocznie się proces budowy i instalacji ławek zgodnie z przygotowanym projektem. Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców – zwiększenie liczby miejsc do odpoczynku w przestrzeni publicznej. Aktywizacja społeczności lokalnej – zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny dotyczący zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Wzmocnienie poczucia wspólnoty – stworzenie przestrzeni, które będą sprzyjały spotkaniom i integracji społecznej. Lepsze zagospodarowanie przestrzeni publicznej – instalacja ławek w miejscach rzeczywiście potrzebnych i często odwiedzanych przez mieszkańców. Korzyści: Zaangażowanie społeczne: Mieszkańcy będą mieli bezpośredni wpływ na wygląd i funkcjonalność swojego otoczenia. Funkcjonalność i estetyka: Projekt zapewni, że nowe ławki będą nie tylko użyteczne, ale również estetycznie wkomponowane w miejską przestrzeń. Poprawa zdrowia i samopoczucia: Więcej miejsc do odpoczynku przyczyni się do komfortu mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Podsumowanie: Projekt "Miasto Ławek" jest inicjatywą, która ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców Jeleniej Góry poprzez stworzenie nowych miejsc do odpoczynku w przestrzeni publicznej. Dzięki interaktywnej mapie każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoje propozycje i głosować na lokalizacje, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne. Na podstawie tych danych opracowany zostanie szczegółowy projekt, który następnie zostanie zrealizowany. Dzięki temu projektowi Jelenia Góra stanie się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia i odpoczynku.

Zestawienie kosztów:

1.Koszty stowrzenia interaktywnej mapy20 000.00 zł
2.Koszt promocji i marketingu przedsięwzięcia30 000.00 zł
3.Koszt projektu i rezalizacji450 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: