Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie"

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Teren należący do II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2- adaptacja terenu zielonego o wymiarach 18,10x 9,00 metrów- 162,90m2

Nr działki:

17

Skrócony opis projektu:

Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie"- Projekt zakłada uporządkowanie kolejnego zielonego zakątka na terenie szkoły i stworzenie w nim ogólnodostępnej, plenerowej siłowni ze zróżnicowanymi urządzeniami dla dzieci oraz dla dorosłych, dla uczniów i mieszkańców Cieplic.

Pełny opis projektu:

Siłownia ta będzie wykorzystana przez młodzież w czasie lekcji wychowania fizycznego, przerw lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Urządzenia zawarte w projekcie są dobrane tak, aby każde stanowisko można było wykorzystać w wieloraki sposób. Stwarza to możliwość przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego w tym miejscu. Siłownia znacznie wzbogaci i powiększy bazę sportową w II LO. Ponieważ teren szkoły nie jest zamykany, to z siłowni zewnętrznej bezpłatnie korzystać będą mieszkańcy Jeleniej Góry. Monitorowany teren i widoczny regulamin obiektu stwarzałby możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzenia czasu. Urządzenia zaproponowane w tym projekcie różnią się od urządzeń, które najczęściej można spotkać w tego typu obiektach. Dlatego realizacja tej siłowni znacznie by urozmaiciła ofertę w tym zakresie.Siłownia zewnętrzna w „Norwidzie” znacząco zwiększy atrakcyjność boisk oraz będzie przyciągać młodzież w czasie wolnym od szkoły, zachęcając do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tego typu przedsięwzięcia w prosty sposób mogą zmienić parki, place zabaw, boiska szkolne w atrakcyjną przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Siłownie na świeżym powietrzu, niezwykle popularne w krajach Europy Zachodniej, zyskują coraz większą popularność w Polsce. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić całkowicie bezpieczny, łatwy i przyjemny dostęp do nich. Specjalny nacisk położono na bezpieczeństwo osób starszych oraz dzieci. Jest to idealne uzupełnienie placów zabaw, boisk szkolnych, gdzie nie tylko najmłodsi, ale także i dorośli zadbają o kondycję fizyczną i spędzą aktywnie czas ze swoimi pociechami. Są one idealnym sposobem na odstresowanie, zlikwidowanie negatywnych emocji, poprawę sprawności fizycznej. Mogą stać się miejscem spotkań, rodzinnych integracji czy treningu. Ważnym celem jest również podjęcie działań promujących sport wśród dzieci i młodzieży Dobrze zorganizowany czas wolny zmniejsza liczbę młodych ludzi sięgających po narkotyki i alkohol . Siłownie na świeżym powietrzu umożliwiają wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. Tego typu siłownie służyć będą nie tylko młodzieży NORWIDA, ale też mieszkańcom Cieplic.

Zestawienie kosztów:

1.Dokumentacja projektowa15 000.00 zł
2.rowerek12 000.00 zł
3.talia-biegacz-wahadło15 000.00 zł
4.ławka18 000.00 zł
5.drążki +koła gimnastyczne25 000.00 zł
6.drabinka15 000.00 zł
7.belka do wypadów w przód15 000.00 zł
8.słupki+ pompki15 000.00 zł
9.drabinka podciąg nóg/ słup15 000.00 zł
10.stół do gry w piłkarzyki26 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 381 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: