Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Łabędzi park - częściowa rewitalizacja parku

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Park między ulicą Głowackiego a Mickiewicza, zwany również „Hyclem”

Nr działki:

30/6, arkusz mapy 2, obręb 0041

Skrócony opis projektu:

Łabędzi park - rewitalizacja skweru

Pełny opis projektu:

Projekt ma na celu częściową rewitalizację "łabędziego stawu", ochronę ptactwa wodnego, owadów, naukę gatunków występujących na podanym akwenie oraz rodzinne spędzanie wolnego czasu. Wykaz prac: 1) Uporządkowanie i uzupełnienie( plaży/ skweru) przy akwenie wodnym ( biały grys lub piach ), poprawa - uporządkowanie ścieżki ul.Mickiewicza od mostku do stawu. 2) Ustawienie 2 ławek do siedzenia oraz 2-3 leżaków miejskich ( stałych) 3) Zakup i montaż betonowych koszy na śmieci do segregacji przy głównej "plaży/ skwerze" 4) Tablice dydaktyczne na stelażu informujące o gatunkach ptactwa występujących w parku i sposobie ich karmienia, umiejscowione wzdłuż ścieżki blisko stawu. 5) Umiejscowienie w parku domków dla owadów i motyli ( ilość uzależniona od ceny) 6) Wykonanie i zamontowanie pomostów pływających dla łabędzi 7) Wykonanie i montaż domków dla łabędzi lub ptactwa w bezpiecznym dla nich miejscu.

Zestawienie kosztów:

1.Przygotowanie projektu oraz niezbędnej dokumentacji10 000.00 zł
2.Uporządkowanie, uzupełnienie, naprawa nawieżchni " plaży/ skweru " oraz ścieżki do mostku od strony ul. Mickiewicza ( biały grys/ piach )50 000.00 zł
3.Ławki, leżaki i kosze50 000.00 zł
4.Kosze do segregacji odpadów ( najlepiej betonowe)5 000.00 zł
5.Tablice informacyjne25 000.00 zł
6.Domki dla owadów i motyli10 000.00 zł
7.Wykonanie i zamontowanie pomostów pływających dla łabędzi( ilość uzależniona od ceny)30 000.00 zł
8.Domki dla łabędzi lub ptactwa( ilość uzależniona od ceny)35 000.00 zł
9.Przygotowanie nawierzchni, montarz , transport35 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 250 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: