Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Narnia - miejsce odpoczynku, spotkań i rozwoju dla uczniów ZST "Mechanik"

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Obrońców Pokoju 10

Nr działki:

155

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu stworzenie miejsc gdzie uczniowie będą mogli odpocząć, spotkać się, rozwijać swoją twórczość oraz realizować pasję

Pełny opis projektu:

Projekt ma na celu wyremontowanie i zagospodarowanie przestrzeni w szkole, które będą spełniać funkcję miejsca odpoczynku oraz spotkań dla uczniów ZST"Mechanik". W naszej Narni każdy uczeń będzie mógł bez stresu znaleźć dla siebie przestrzeń. W razie potrzeby będzie można tam poczekana autobus, spędzić czas wolny. Miejsce to ze względu na niepowtarzalny klimat będzie również sprzyjało nawiązywaniu relacji, spędzaniu czasu w sosób kreatywny. W Narni będzie można odpocąć, pograć, spotkać się ze znajomymi, stworzyć klub filmowy, dyskusyjny, gier planszowych. W miejscu tym uczniowie będą rozwijać swoje pasje. Spotykać się tam będą również koła zainteresowań. Obecnie brak jest w szkole takiego miejsca. Powstanie Narni wpłynie bardzo korzystnie na samopoczucie uczniów, budowanie relacji oraz kreatywnej spędzanie czasu a także rozwój twórczości

Zestawienie kosztów:

1.wykonanie elektryki pomieszczenia40 000.00 zł
2.Wykonanie hydrauliki zaplecza25 000.00 zł
3.demontaż i montaż drzwi7 000.00 zł
4.neno10 000.00 zł
5.scena8 000.00 zł
6.renowacja parkietu (przetarcie + lakierowanie) uzupełnienie ubytków w parkiecie15 000.00 zł
7.zabudowa G-K na ruszcie stalowym5 000.00 zł
8.ściany - uzupełnienie spoin15 000.00 zł
9.ściany - impregnacja cegły i zabezpieczenie35 000.00 zł
10.ściany - uzupełnienie ubytków10 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: