Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Staw gier

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Park przy stawie na ul. Głowackiego

Nr działki:

Obręb 41, działka ewidencyjna 30/11

Skrócony opis projektu:

Projekt „Staw gier” ma na celu rozbudowę i doposażenie istniejącego placu zabaw przy stawie na ul. Głowackiego. Projekt zbudowany jest w oparciu o dwa główne komponenty. Pierwszy obejmuje stworzenie tzw. sportowego placu zabaw. W ramach drugiego komponentu utworzona zostanie strefa gier podwórkowych podłogowych.

Pełny opis projektu:

Sportowy plac zabaw to specjalnie przygotowane obiekty, które łączą ze sobą sport i zabawę. Tworzą one idealną synergię dwóch elementów, które są tak ważne w rozwoju psychofizycznym każdego dziecka. Stanowią one zaproszenie do wspólnej zabawy. Zaplanowano montaż czterech urządzeń: 1. Piramida wspinaczkowa linowa. 2. Zjazd linowy. 3. Czworokąt wielofunkcyjny. Zestaw zabawowy obejmujący: balkon 3 szt., wieża 1 szt., trap schodki 1 szt., ślizg metalowy 2 szt., przeplotnia linowa 1 szt., drabinka metalowa 1 szt., pomost linowy 2 szt., pomost stały 1 szt., pomost wiszący 1 szt., pomost wiszący hdpe 2 szt., drabinka wejściowa 1 szt., drabinka krzyżakowa 1 szt., przeplotnia pajęczyna 1szt., wieża strażacka 1 szt., ślizg plastikowy kręcony 1 szt., wieża z dachem dwuspadowym 4 szt. Całkowita wysokość zestawu wynosi 3,3 m, szerokość 9,3 m, długość 11,65 m. 4. Huśtawka bocianie gniazdo.

Zestawienie kosztów:

1.Urządzenia plac zabaw56 000.00 zł
2.Nawierzchnia bezpieczna pod placem zabaw22 000.00 zł
3.Gry podwórkowe5 000.00 zł
4.Nawierzchnia z kostki betonowej pod gry podwórkowe9 000.00 zł
5.Ławki półokrągłe z oparciem18 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 110 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: