Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Wakacje z NBA 2024

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 150 000 zł brutto

Dokładny adres:

SP8 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra oraz SP11 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra

Nr działki:

41

Skrócony opis projektu:

"Wakacje z NBA" to projekt półkolonii letnich, organizowanych przez klub sportowy z Jeleniej Góry, który odbywać się będzie podczas wakacji 2024. Działanie to ma na celu zapewnić opiekę w okresie letnim dla 150 dzieci z miasta Jelenia Góra. Półkolonie odbywać się będą na terenie SP8 lub na terenie SP11, a także na terenie miasta Jelenia Góra, gdyż w planie półkolonii realizowane będą działania w miejscach rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta np. Termy Cieplickie, Góra Szybowcowa, Muzeum Karkonoskie itd. W ramach organizowanych półkolonii zapewnić należy opiekę w godzinach 7.30-15.30, a także dwudaniowy obiad i podwieczorek oraz wodę przez cały czas trwania projektu. Podczas wakacji 2024 planowane jest zorganizowanie trzech turnusów półkolonii - każdy trwać będzie po 5 dni roboczych i w tym okresie należy zapewnić opiekę dla dzieci z miasta, aby wakacje mogły spędzić aktywnie, w grupie rówieśniczej, a przy okazji skorzystać z warsztatów i treningów sportowych oferowanych w ramach realizowanych "Wakacji z NBA". W ramach planowanych półkolonii planowane są: * treningi koszykówki oraz nauka pływania na basenie (SP11, Termy Cieplickie); * wycieczki piesze po regionie i różnych atrakcjach naszego miasta oraz wyjście do kina. * warsztaty m.in. z zakresu uzależnień, asertywności i pracy nad sobą. * kurs pierwszej pomocy przedmedycznej * konkursy dla uczestników, aby zachęcać młodych ludzi do aktywnego i czynnego udziału w prowadzonych zajęciach.

Pełny opis projektu:

Półkolonia “Wakacje z NBA” to działanie mające zapewnić opiekę w okresie letnim dla 150 dzieci z miasta Jelenia Góra. Półkolonie odbywać się będą na przełomie lipca i sierpnia 2024 roku. Planujemy trzy turnusy półkolonii - każdy trwać będzie po 5 dni roboczych i w tym okresie zapewnić opiekę dla dzieci z miasta, aby wakacje mogły spędzić aktywnie, w grupie rówieśniczej, a przy okazji skorzystać z warsztatów i treningów sportowych oferowanych w ramach realizowanych półkolonii. Miejsce realizacji: SP8 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra SP11 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra Grupa docelowa: 150 dzieci z miasta Jelenia Góra z podziałem odpowiednio na roczniki: Grupa dzieci z klas 1 - 3 (14 miejsc x 3 turnusy) - 42 dzieci Grupa dzieci z klas 4 - 6 (18 miejsc x 3 turnusy) - 54 dzieci Grupa dzieci z klas 7 - 8 (18 miejsc x 3 turnusy) - 54 dzieci W ramach planowanych półkolonii planujemy: -treningi koszykówki oraz nauka pływania na basenie (SP11, Termy Cieplickie); -wycieczki piesze po regionie i różnych atrakcjach naszego miasta oraz wyjście do kina. Dzieci będą uczestniczyły w warsztatach m.in. z zakresu uzależnień, asertywności i pracy nad sobą. Odbędą także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Planujemy także organizację konkursów dla uczestników, aby zachęcać młodych ludzi do aktywnego i czynnego udziału w prowadzonych zajęciach. Szczegółowy program półkolonii przedstawia się następująco dla każdego turnusu. Poniedziałek 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 10:00 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 10:00 - 12:00 Zajęcia w grupach - trening koszykówki/spacer na Wieżę krzywoustego 12:00 - 13:30 Warsztaty “Kim jestem w społeczeństwie” 13:30 - 14:30 Obiad 14:30 - 15:30 Gry rekreacyjne na sali, ogłoszenie konkursu plastycznego Wtorek 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 10.00 Zajęcia w grupach - trening koszykówki/spacer na Górę Szybowcową 10:00 - 11:30 Warsztaty “Kreatywnie i pożytecznie” 11:30 - 14:00 Wyjście do parku trampolin 14:00 - 15:00 Obiad 15:00 - 15:30 Gry rekreacyjne na sali, konkursy Środa 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 12:30 Wyjście na Termy Cieplickie lub basen w SP11 12:30 - 14:00 Zajęcia w grupach - trening koszykówki 14:00 - 15:00 Obiad 15:00 - 15:30 Gry rekreacyjne na sali, konkursy Czwartek 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 10:30 Zajęcia w grupach - trening koszykówki 10:30 - 12:30 Wyjście do kina/na wrotkowisko 12:30 - 14:00 Warsztaty “Co nas uzależnia” 14:00 - 15:00 Obiad 15:00 - 15:30 Gry rekreacyjne na sali, konkursy Piątek 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 15.30 wycieczka rekreacyjna piesza na zamek Księcia Henryka połączona z grą terenową z mapą i zagadkami. Podczas wycieczki zostanie zorganizowane dla dzieci ognisko w ramach obiadu. Po zakończonej wycieczce powrót do Jeleniej Góry i odbiór dzieci przez rodziców. Półkolonie planowane są w następujących terminach: 08-12.07.2024 I TURNUS 15-19.07.2024 II TURNUS 22-26.07.2024 III TURNUS lub 05-09.08.2024 I TURNUS 12-16.08.2024 II TURNUS 19-23.08.2024 III TURNUS w zależności od dostępu hal sportowych i decyzji dyrekcji szkół. Półkolonie zaplanowane są dla 150 dzieci (po 50 osób na turnus) w wieku 7 - 15 lat zamieszkujących miasto Jelenia Góra lub uczęszczających do placówek szkolnych na terenie miasta. Planowane przez nas półkolonie to alternatywa dla dzieci na efektywne spędzenie wolnego czasu i oderwanie ich od komputerów, smartfonów, a przede wszystkim od używek, które w okresie letnim są próbowane przez dzieci i młodzież w znacznie większym stopniu. REZULTATY PROJEKTU Najważniejszym rezultatem zadania będzie zapewnienie opieki dla 150 dzieci z miasta Jelenia Góra z podziałem na roczniki: Grupa dzieci z klas 1 - 3 (14 miejsc x 3 turnusy) - 42 dzieci Grupa dzieci z klas 4 - 6 (18 miejsc x 3 turnusy) - 54 dzieci Grupa dzieci z klas 7 - 8 (18 miejsc x 3 turnusy) - 54 dzieci Ponadto dzieci będą miały zapewnione wyżywienie (dwudaniowy obiad + podwieczorek każdego dnia + woda przez cały czas trwania półkolonii), co jest ważne ze względu na ilość godzin spędzonych poza domem, oraz ich rozwój fizyczny. Dodatkowo: 1) 150 uczestników w trakcie trzech turnusów weźmie udział w 30 godzinach treningów, zorganizowane zostaną trzy mecze, dzieci nauczą się zasad gry w koszykówkę, spędzania wspólnie czasu, kibicowania, różnych form treningu i dbania o formę. 2) 150 dzieci będzie miało aktywnie zagospodarowany czas wolny, co odciąga je od gier i komputerów, zapobiega uzależnieniom, będą motywowane do wprowadzenia sportu w swoim życiu, do utrzymania abstynencji alkoholowej, pracy nad asertywnością i pozytywną pewnością siebie. 3) Po zakończeniu realizacji zadania zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia dalszych treningów, uczestnicy będą motywowani do regularnego udziału w nich w przyszłości, by rozwijać się sportowo i kształtować zdrową postawę ciała, prawidłowo odżywiać i nawadniać, w sposób efektywny spędzać czas. Dysponujemy też piłkami, jednak konieczny jest zakup nowych, dopasowanych rozmiarem do wieku. 4) 150 dzieci przejdzie kursy pierwszej pomocy przedmedycznej (jeden kurs na każdym turnusie), co pomoże uczestnikom w nabyciu bardzo praktycznej wiedzy na temat ratowania życia ludzkiego. 5) Zorganizowane zostaną trzy konkursy plastyczne (po jednym na każdym turnusie) w tematyce walki z uzależnieniami dzieci i młodzieży, pozwalające na kreatywność, zabawę i rozwijanie umiejętności przy jednoczesnym zrozumieniu tematu uzależnień. 6) 150 osób weźmie udział w warsztatach o profilaktyce uzależnień, kursach i pogadankach w łącznym wymiarze łącznie 24 godzin przez trzy tygodnie prowadzonych półkolonii. Dzieci aktywnie uczestnicząc i wypowiadając swoje zdanie nabywają wiedzy i kształtują siebie. 7) 18 godzinach nauki pływania lub doskonalenia pływania jako forma nauki poprzez zabawę z profesjonalnymi instruktorami pływania. 8) 18 godzin zwiedzania i udziału w atrakcjach miasta (trampoliny, Termy Cieplickie), by poznać Jelenią Górę i miło spędzić czas razem, zamiast sięgać po używki. Dzieci się zintegrują, nauczą gry w koszykówkę, pływania, zwiedzą miasto i spędzą czas razem w ciekawy sposób. Dzięki warsztatom, kursom osiągniemy efekt uzbrojenia dzieci w wiedzę konieczną przy zapobieganiu wszelkim uzależnieniom. Uczestnicy będą potrafili w sposób trwały znaleźć alternatywę dla używek, odmawiać ich zażywania nie będąc wykluczanym ze swojego środowiska. Zmiana społeczna polegać będzie na zaopiekowaniu dzieci, które nie mają szans na wakacje, wyjazdy; na zapobieganiu ich uzależnieniom - od gier, komputerów, smartfonów i używek. Przewidujemy wykorzystanie rezultatów osiągniętych w realizacji zadania w przyszłości - poprzez zachęcenie do treningów koszykówki i pływania, uzbrojenie ich w wiedzę i umiejętności.

Zestawienie kosztów:

1.wyżywienie dla uczestników i opiekunów + wolontariuszy półkolonii (45 zł/osobę/dzień) podczas trzech turnusów40 500.00 zł
2.koszty administracyjne projektu (księgowość)2 100.00 zł
3.Wynagrodzenie kierownika półkolonii (1500 zł/turnus)4 500.00 zł
4.Wynagrodzenie dla wychowawców (3 wychowawców podczas jednego turnusu/1500 zł za turnus)13 500.00 zł
5.wynagrodzenie dla obsługi medycznej (1500 zł/turnus)4 500.00 zł
6.zakup niezbędnego sprzętu sportowego (m.in. piłki do koszykówki)4 500.00 zł
7.bilety wstępu dla 150 dzieci na atrakcje (basen, trampoliny, Zamek Księcia Henryka i grę terenową, wrotkowisko, kino)24 000.00 zł
8.materiały reklamowe3 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 96 600.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: