Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Karkonoska Integracja - montaż platformy dla niepełnosprawnych na trybunie stadionu miejskiego w Jeleniej Górze

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Stadion Miejski, Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

Nr działki:

Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

Skrócony opis projektu:

Na trybunie stadionu miejskiego jest tworzony sektor dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, osób starszych, mających problem z poruszaniem się. W związku z tym, że dostęp do tego sektora nie jest z poziomu terenu (aktualnie dostęp tylko po schodach), konieczny jest montaż platformy/windy dla niepełnosprawnych co umożliwi bezpieczny i samodzielny dostęp do sektora dla tych osób.

Pełny opis projektu:

Trybuna stadionu miejskiego nie posiada wydzielonego sektora dla osób niepełnosprawnych i mających problemy w poruszaniu się. To w pewien sposób wyklucza te osoby z aktywności w zakresie uczestniczenia jako widz/kibic w imprezach organizowanych na stadionie miejskim. Aktualnie jest tworzony sektor dla tych osób na trybunie, w dolnej części sektora VIP. Został zdemontowany rząd siedzeń w celu uzyskania przestrzeni dla swobodnego poruszania sią osób na wózkach. Z sektora korzystają osoby z niepełnosprawnościami wraz z rodzinami i dziećmi, osoby mające trudności w poruszaniu się. Aktualnie wejście na sektor jest możliwy po schodach, co uniemożliwia tym osobom samodzielny i bezpieczny dostęp do sektora bez pomocy osób trzecich. Montaż widny/platformy dla niepełnosprawnych umożliwi swobodny, a przede wszystkim bezpieczny i samodzielny dostęp do sektora dla niepełnosprawnych bez konieczności pomocy innych osób. Spowoduje to większe zainteresowanie innych osób niepełnosprawnych, aby uczestniczyły w imprezach organizowanych na stadionie miejskim.

Zestawienie kosztów:

1.Inwentaryzacja, opracowania projektowe, pozwolenia22 000.00 zł
2.Roboty budowlane - montaż platformy/windy dla niepełnosprawnych wraz z pracami adaptacyjnymi74 000.00 zł
3.Materiały informacyjne, promocyjne związane z Projektem2 400.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 98 400.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: