Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Budowa ogólnodostępnego parkingu "Parkuj i jedź" na działce gruntu nr 1/2, obręb Cieplice IV, na Osiedlu "ORLE".

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Teren pomiędzy budynkiem przy ulicy Orlej 10 w Jeleniej Górze, a linią kolejową Jelenia Góra-Szklarska Poręba.

Nr działki:

1/2 ; AM-1 ; obręb 0004 Cieplice IV

Skrócony opis projektu:

Projekt obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych, w ramach której to budowy zostanie wykonana droga manewrowa, około pięćdziesiąt pięć miejsc postojowych, odwodnienie i oświetlenie parkingu oraz chodnik dla pieszych, umożliwiający wyjście z parkingu w stronę przystanku kolejowego, terenu rekreacyjno-sportowego oraz budynków mieszkalnych.

Pełny opis projektu:

Projekt dotyczy budowy parkingu, urządzonego pod hasłem „Parkuj i jedź”. Celem realizacji projektu jest stworzenie: - dla osób prowadzących aktywny tryb życia możliwości pozostawienia samochodu i kontynuowania podróży środkami komunikacji zbiorowej – szczególnie koleją, -dla osób korzystających z pobliskich terenów i urządzeń sportowych możliwość przywiezienia własnego sprzętu i bezpiecznego pozostawienia pojazdu na czas zajęć lub imprezy, - dla mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych możliwość zaparkowania pojazdu daleko od budynków – w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców, - dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry szansy poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie szkodliwych emisji. Adresatami projektu są: - osoby łączące podróż samochodem i koleją, -osoby korzystające ze zlokalizowanych na pobliskich, gminnych gruntach terenów i urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz biorących udział w organizowanych na tych gruntach imprezach, -mieszkańcy Jeleniej Góry. Projekt obejmuje koszty: -wykonania wymaganych prawem projektów budowlanych na budowę parkingu, w tym projekt oświetlenia i odwodnienia, -wykonania oświetlenia parkingu z zastosowaniem trzech lamp o wysokości sześciu metrów, zasilanych z istniejącej po drugiej stronie jezdni sieci oświetlenia ulicznego. -wykonania odwodnienia parkingu z zastosowaniem jednej studni rewizyjnej oraz dwóch wpustów ulicznych, z odprowadzeniem wody do istniejącej w jezdni ul. Orlej studzienki sieci kanalizacji deszczowej. –korytowania, profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża, - wykonania i zagęszczenia odsączającej warstwy piasku o gr. 10 cm, -montażu krawężników najazdowych i wystających oraz obrzeży chodnikowych na ławach betonowych, -wykonania z kruszywa dolnej warstwy podbudowy o gr. 15 cm, -wykonania z kruszywa górnej warstwy podbudowy o gr. 10 cm, -wykonania z kostki betonowej, o gr. 8 cm na podsypce z piasku o gr. 3 cm, około 1174 m2 nawierzchni drogi manewrowej, miejsc postojowych oraz chodnika, -odtworzenia trawników wokół parkingu, -montażu znaków drogowych.

Zestawienie kosztów:

1.Dokumentacja projektowa25 000.00 zł
2.Budowa drogi manewrowej, miejsc postojowych i chodnika387 661.00 zł
3.Budowa oświetlenia parkingu40 000.00 zł
4.Budowa odwodnienia parkingu40 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 492 661.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Załącznik: Na mapie ewidencji gruntów.pdf

Załącznik: Na mapie zasadniczej.pdf

Załącznik: działka 1-2.JPG

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: