Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych z możliwością pobierania opłat od użytkowników.

Typ projektu:

ZIELONY - ułatwiający adaptację miasta do zmian klimatu ( do: 250 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Zabobrze I -ul. Karłowicza 2, 4 ; Zabobrze III - ul. Wiłkomirskiego 9 w Jeleniej Górze

Nr działki:

Karłowicza 2 - Działka nr 60/4, obręb 60, AM20; Karłowicza 4 - Działka nr 116 obręb 60, AM60; Wiłkomirskiego 9 - Działka nr 48/1, obręb 60, AM33

Skrócony opis projektu:

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na miejscach postojowych wzdłuż ul. Karłowicza przy budynkach 2, 4 oraz przy budynku Wiłkomirskiego 9 w Jeleniej Górze wraz z robotami towarzyszącymi.

Pełny opis projektu:

W miarę wdrażania elektromobilności, stale rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych. Mieszkańcy Jeleniej Góry będą mieli łatwiejszy dostęp do ładowania swoich samochodów poprzez rozszerzenie sieci miejsc ładowania. Projekt dotyczy budowy trzech stacji ładowania pojazdów elektrycznych docelowo z możliwością pobierania opłat od użytkowników. Odnosząc się do § 1 ust 11 „Regulaminu JBO na 2023r” proponujemy aby stacje wyposażone były w dodatkową infrastrukturę pozwalającą na pomiar pobranej energii i pobieranie opłat. Lokalizacje stacji ładowania dotyczą Osiedli Zabobrze I i Zabobrze III w Jeleniej Górze tj. 1) dwie stacje zlokalizowane wzdłuż ul. Karłowicza przy budynkach nr 2 i 4 2) jedna stacja zlokalizowana przy placu sportu i rekreacji na ul. Wiłkomirskiego, na przeciwko budynku Wiłkomirskiego 9. W załącznikach graficznych dotyczących ul. Karłowicza lokalizacje stacji zostały pokazane orientacyjnie, tak aby mogły być doprecyzowane w oparciu o układ miejsc postojowych objętych projektem przebudowy ul. Karłowicza, który obecnie Urząd Miasta opracowuje. Budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych najkorzystniej zrealizować w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Dalsza rozbudowa infrastruktury miejskiej umożliwiającej ładowanie samochodów elektrycznych zachęci mieszkańców Jeleniej Góry do zakupu pojazdów zeroemisyjnych, mających wpływ na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu w naszym mieście.

Zestawienie kosztów:

1.projekty wraz z realizacją 3 stacji ładowania samochodów elektrycznych105 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 105 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Załącznik: Mapka sytuacyjna - Karłowicza 2.pdf

Załącznik: Mapka sytuacykna - Karłowicza 4.pdf

Załącznik: Mapka sytuacyjna - Wiłkomirskiego 9.pdf

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: