Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2021

ZOBACZ LISTĘ WNIOSKÓW PO OCENIE FORMALNEJ

Składanie wniosków zostało zakończone.

Elektroniczne popieranie wniosków zostało zakończone - dziękujemy za udział.

Szanowni Mieszkańcy,

do Urzędu Miasta, za pomocą platformy elektronicznej, wpłynęło 66 projektów. 13 projektów wymaga uzyskania elektronicznego poparcia, pozostała część projektodawców zobowiązała się dostarczyć papierową wersję listy mieszkańców popierających projekt do siedziby Urzędu.

Zachęcamy do składania elektronicznego poparcia na projekty wskazane poniżej. Projekt z chwilą uzyskania minimalnego poparcia tj. 50 podpisów, automatycznie jest usuwany z listy projektów oczekujących na otrzymanie poparcia i przekazywany jest do oceny formalnej.

Lista wszystkich projektów jakie wpłynęły do Urzędu, zostanie opublikowana 28 lipca 2020 r. , po zakończeniu weryfikacji formalnej.

Zaloguj się w profilu Wnioskodawcy

Szanowni Mieszkańcy

Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Tym razem na realizację zadań w ramach JBO2021 przezaczona została kwota 2 500 000 zł.

W edycji tej, pojawia się też nowa kategoria składanych propozycji projektów. Obok składania propozycji projektów „twardych” (inwestycyjnych), jak i propozycji projektów „miękkich” (nieinwestycyjnych), zachęcam do składania propozycji projektów „zielonych”, czyli  ułatwiających adaptację miasta do zmian klimatu, przyjazne dla środowiska i bytowania zwierząt.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, odstępujemy od przyjmowania papierowej wersji składanych propozycji projektów. Propozycje projektów Mieszkańcy będą składać tylko elektronicznie.

Pojawiła się też możliwość zastąpienia papierowej listy poparcia – uzyskując tzw. elektroniczne poparcie Mieszkańców. Poparcie to będzie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej budżetu obywatelskiego. Wyboru formy zbierania poparcia Mieszkańców (papierowej czy elektronicznej),  będzie dokonywać Wnioskodawca na etapie składania propozycji projektu.

Zapraszam do aktywnego udziału!
Mieszkańcy decydują! Decyduj i Ty!

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak