Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2021

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

OGÓLNODOSTĘPNE STANOWISKA DO GŁOSOWANIA

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, nie będą tworzone w budynkach Urzędu, ogólnodostępne stanowiska do głosowania. Pracownicy Urzędu będą jednak do Państwa dyspozycji pod telefonami 75 75 46 145 i 75 75 46 161 i pomogą przejść całą procedurę związaną z głosowaniem.

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ

Szanowni Mieszkańcy,

do Urzędu Miasta, za pomocą platformy elektronicznej, wpłynęło 66 projektów. 13 projektów wymaga uzyskania elektronicznego poparcia, pozostała część projektodawców zobowiązała się dostarczyć papierową wersję listy mieszkańców popierających projekt do siedziby Urzędu.

Zachęcamy do składania elektronicznego poparcia na projekty wskazane poniżej. Projekt z chwilą uzyskania minimalnego poparcia tj. 50 podpisów, automatycznie jest usuwany z listy projektów oczekujących na otrzymanie poparcia i przekazywany jest do oceny formalnej.

Lista wszystkich projektów jakie wpłynęły do Urzędu, zostanie opublikowana 28 lipca 2020 r. , po zakończeniu weryfikacji formalnej.

Szanowni Mieszkańcy

Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Tym razem na realizację zadań w ramach JBO2021 przezaczona została kwota 2 500 000 zł.

W edycji tej, pojawia się też nowa kategoria składanych propozycji projektów. Obok składania propozycji projektów „twardych” (inwestycyjnych), jak i propozycji projektów „miękkich” (nieinwestycyjnych), zachęcam do składania propozycji projektów „zielonych”, czyli  ułatwiających adaptację miasta do zmian klimatu, przyjazne dla środowiska i bytowania zwierząt.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, odstępujemy od przyjmowania papierowej wersji składanych propozycji projektów. Propozycje projektów Mieszkańcy będą składać tylko elektronicznie.

Pojawiła się też możliwość zastąpienia papierowej listy poparcia – uzyskując tzw. elektroniczne poparcie Mieszkańców. Poparcie to będzie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej budżetu obywatelskiego. Wyboru formy zbierania poparcia Mieszkańców (papierowej czy elektronicznej),  będzie dokonywać Wnioskodawca na etapie składania propozycji projektu.

Zapraszam do aktywnego udziału!
Mieszkańcy decydują! Decyduj i Ty!

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak