WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

Łączna wartość zadań poddanych pod głosowanie
wynosi: 2 335 963,19 zł

REJON NR 1

Liczba zadań: 2

wartość zadań: 278 352,23 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


1.01 - Doposażenie Psiego Parku Zabobrze

Nasz projekt przewiduje montaż 2 latarni hybrydowych na terenie Psiego Parku Zabobrze, oraz zamontowanie na stałe urządzeń do psich sportów i wiaty chroniącej przed deszczem . W otwartym w roku 2015 Parku ,obecnie jest tylko ogrodzenie umożliwiające bieganie i socjalizację naszych pupili , przyszedł więc czas na doposażenie . Tworząc wniosek korzystaliśmy z fachowej pomocy kynologów, behawiorystów, a także dogoterapeutów. Chcemy żeby nasz Psi Park był dostępny również w okresie jesienno zimowym gdy ciemno jest już koło 16.00 a wyposażenie wykonane przez profesjonalnych producentów urządzeń przeznaczonych na psie wybiegi, służyło przez wiele lat zapewniając bezpieczeństwo użytkowania .

wartość zadania: 78 352,23 zł


1.02 - Poprawa estetyki terenu i Pawilonów "na Górce"

Upiększamy teren "na Górce"

wartość zadania: 200 000,00 zł


REJON NR 2

Liczba zadań: 5

wartość zadań 629 228,57 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


2.01 - "PRZYJEMNIE I AKTYWNIE NA CODZIEŃ"- zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic: Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze.

Projekt zakłada zagospodarowanie podwórka u zbiegu ww. ulic, poprzez: a) stworzenie placu zabaw dla dzieci, Plac zabaw dla dzieci będzie ogrodzony i posiadał dwa wejścia (jedno od strony Drzymały, drugie od strony Świętojańskiej). W nim znajdować się będą: 3 ławki z oparciem, jedna huśtawka podwójna, piaskownica, 2 bujaki na sprężynie, jedna karuzela tarczowa z siedziskiem otwarta, 1 tablica "kółko i krzyżyk", 1 zestaw zabawowy(zawiera podest, na który można wejść po schodkach a zjeżdżalnia znajduje się po przejściu przez mostek), 2 kosze na śmieci metalowe z daszkiem. Teren placu będzie zazieleniony, a ścieżki usypane drobnym żwirkiem. Orientacyjny koszt ok. 60 000 zł .

wartość zadania: 60 000,00 zł


2.02 - Doposażenie boiska Maciejowa

Dostawa i montaż dwóch Kontenerów dla zawodników. Wykonanie ogrodzenia boiska. Dostawa i montaż trybuny dla kibiców. Zakup kosiarki do pielęgnacji i utrzymania murawy.

wartość zadania: 68 000,00 zł


2.03 - ROSA przy Placu Różanym

Przedmiotem projektu jest rozwój plenerowej, ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności przy Placu Różanym. W ramach projektu zaplanowano doposażenie strefy aktywności o: - siłownię plenerową zawierającą 6 różnych urządzeń do ćwiczeń na pylonach z nawierzchnią bezpieczną; - ogrodzony plac zabaw dla dzieci o charakterze sprawnościowym z 3 urządzeniami z nawierzchnią bezpieczną; - strefę relaksu zawierającą 3 ławki z oparciami oraz jedną ławkę przeznaczoną dla matek karmiących z przewijakiem oraz urządzenia do gry w tym stół do szachów/ warcab z siedziskami oraz możliwością dostępu do gry dla osoby niepełnosprawnej oraz do gry w kółko i krzyżyk; - stojaki na rowery oraz nowe nasadzenia w postaci krzewów.

wartość zadania: 101 228,50 zł


2.04 - Modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei i al.Wojska Polskiego)

Modernizacja placu zabaw polegająca na wyodrębnieniu ogrodzonej i monitorowanej „strefy malucha” na placu Kościuszki pomiędzy ul. Okrzei i al. Wojska Polskiego. Inwestycja przewiduje postawienie zestawów zabawowych dla dzieci starszych i młodszych, wybudowanie piaskownic z zadaszeniem oraz zaopatrzenie placu w kolejne ławki i kosze na śmieci oraz monitoring. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także na jakość i efektywność spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

wartość zadania: 200 000,00 zł


2.05 - Jeleniogórska Promenada Bobru

Projekt dotyczy utworzenia ścieżki, w obrębie nadbrzeża Bobru, na odcinku od Mostu przy ulicy Lwóweckiej w kierunku Perły Zachodu, w granicach Miasta Jelenia Góra. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie niezbędnych prac porządkowych i wykonanie utwardzonej ścieżki spacerowej o szerokości około 2 m, długości około 2,5 km, przystosowanej do ruchu pieszego, rowerowego i dla wózkowiczów. Projekt stanowi kontynuację realizacji Jeleniogórskiej Promenady Bobru z Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 r na odcinku od Mostu Kolejowego przy ul. Wiejskiej 1 do Mostu przy ul. Lwóweckiej.

wartość zadania: 200 000,00 zł


REJON NR 3

Liczba zadań: 5

wartość zadań 517 792,39 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


3.01 - Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Hofmana

W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren wokół stawu znajdującego się przy ul. Hofmana, tworząc tym samym ogólnodostępne miejsce rekreacji dostępne dla całej społeczności lokalnej. Realizacja projektu polegać będzie na regulacji linii brzegowej stawu poprzez uporządkowanie zieleni, wykonanie ścieżki żwirowej wokół stawu oraz montaż elementów małej architektury tj. ławek oraz koszy na śmieci.

wartość zadania: 112 000,00 zł


3.02 - Otwarta strefa zabawy, rekreacji i wypoczynku przy ulicy Okrężnej w Jeleniej Górze

W ramach projektu planuje się utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej dla wszystkich grup wiekowych – jakiej jeszcze nie było! Na terenie objętym projektem planuje się: • doposażenie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia, • utworzenie strefy relaksu dla osób starszych i rodziców z małymi dziećmi, z grami edukacyjnymi, małą infrastrukturą (w tym ławką z przewijakiem) i stojakami na rowery; • montaż siłowni zewnętrznej składającej się z 6 urządzeń. Lokalizacja przedsięwzięcia w pobliżu osiedla mieszkaniowego będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej. Strefa zabawy, wypoczynku i rekreacji będzie sprzyjać aktywności fizycznej i umysłowej jej użytkowników. Dzięki stworzeniu dodatkowych możliwości rekreacyjnych skierowanych do każdej grupy wiekowej, poprawie ulegnie standard życia mieszkańców tej części miasta. Obiekt będzie miejscem ogólnodostępnym tak dla mieszkańców dzielnicy jak i mieszkańców sąsiednich osiedli, dzięki czemu powyższa strefa spełni rolę czynnika integrującego środowisko lokalne. Projekt przyczyni się również do zwiększenia szans dzieci nieuczęszczających do przedszkoli, zarówno w kontekście urozmaicenia spędzania wolnego czasu, jak i w trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny najmłodszych. Elementy siłowni zewnętrznej wraz ze strefa relaksu będą przeznaczone dla osób dorosłych - rodziców i opiekunów dzieci korzystających z placu. Poprzez wyposażenie strefy relaksu obszar objęty projektem przyjmie formę edukacyjną, dzięki czemu mieszkańcy aktywnie i ciekawie będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowe urządzenia oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom oraz innym użytkownikom większego komfortu zabawy jak również zwiększenia ich bezpieczeństwa. Stawiamy na kreatywność, wszechstronny i aktywny rozwój użytkowników w różnym wieku! Wierzymy, że gotowa infrastruktura przyciągnie kolejnych chętnych i jeszcze bardziej ożywi okolicę.

wartość zadania: 105 838,19 zł


3.03 - SKWER SENIORA I JUNIORA ( Strefa aktywna: plac zabaw , siłownia +street workout, strefa relaksu z miejscami do odpoczynku i wspólnych spotkań) – teren zielony (działka 741/9) obok budynków ul. Wolności 84,86,86A,86B.

Rewitalizacja zielonego terenu, przywrócenie walorów użytkowych , stworzenie miejsca do spotkań towarzyskich dla Seniorów i Juniorów.

wartość zadania: 50 000,00 zł


3.04 - AKTYWNE BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - przy ul. Wolności 84

Modernizacja przejścia pieszego znajdującego się na bardzo ruchliwym odcinku drogi przy ulicy Wolności 84

wartość zadania: 50 000,00 zł


3.05 - Nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum

Celem projektu jest rozbudowa bazy sportowej służącej mieszkańcom Jeleniej Góry. W jego ramach zbudowane i doposażone zostaną boiska umożliwiające grę w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Idea projektu zbudowana jest w oprciu o dwa zadania wzajmenie uzupełniające się. Część pierwsza realizowana na obszarze Osiedla Czarne na terenie rekreacyjno-sportowym zlokalizowanym przy ul. Nowej. Znajduje się tam boisko do piłki nożnej, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Aby podnieść jego atrakcyjność na terenie tym konieczne jest zbudowanie boiska wielofunkcyjnego oraz dopsażenie istniejącego już do piłki nożnej. Druga część projektu realizowana będzie na nowo powstałym terenie rekreacyjnym przy Parku Paulinum. Składa się on z dwóch części. Cześć A - teren zielony, który przeznaczony jest do gier i zabaw rekreacyjnych oraz służy młodym piłkarzom do zajęć sportowych, i rozgrywania meczów. Cześć B wyposażona w siłownię zewnętrzną. W celu podniesienia jego atrakcyjności i zapobiegnięciu dewastacjom należy dodatkowo doposażyć miejsce w system monitorujący i oświetlenie.

wartość zadania: 199 954,20 zł


REJON NR 4

Liczba zadań: 5

wartość zadań 493 590,00 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


4.01 - SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

W tej części Sobieszowa nie ma żadnych obiektów ani urządzeń umożliwiających zadbanie o zdrowie poprzez sport , dlatego chcieli byśmy aby była możliwość zamontowania także tu siłowni na świeżym powietrzu . Z inwestycji tej mogło by korzystać mnóstwo mieszkańców z okolicznych bloków oraz z osiedla domków jednorodzinnych . Myślę , że zdrowie mieszkańców jest bardzo ważne dlatego składam ten projekt.

wartość zadania: 20 000,00 zł


4.02 - Remont ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze

Przebudowa nawierzchni jezdni betonowej, chodnika i zatok parkingowych wraz z elementami drogi, tj. krawężnikami betonowymi, obrzeżami istniejącego odcinka ulicy Wolności w Jeleniej Górze na działkach nr 35/13 i 35/17 o łącznej powierzchni 1511,40 m2, z czego: chodniki-246,40 m2, droga 893,30 m2, zatoki parkingowe 371,70 m2.

wartość zadania: 200 000,00 zł


4.03 - ROZBUDOWA PLACU ZABAW oraz doposażenie OSA (działka 687/2) Wolności – Tkacka.

Rozbudowa Miejskiego Placu zabaw, stworzenie tzw. "ścieżki zdrowia dla malucha", oraz doposażenie OSA - Otwartej Strefy Aktywności.

wartość zadania: 50 000,00 zł


4.04 - Przebudowa i modernizacja odcinka ul. Goduszyńskiej – dawny przebieg krajowej trasy nr 3

Stowarzyszenie Goduszyn działając w imieniu mieszkańców ul. Goduszyńskiej składa wiosek do Budżetu Miasta na rok 2019 dotyczący przebudowy i modernizacji odcinka ul. Goduszyńskiej – dawny przebieg krajowej trasy nr 3. Droga, o której remont wnioskujemy była niegdyś pokryta asfaltem, jednak po przebudowie stała się odcinkiem drogi wewnętrznej, gdzie podłoże stanowią w większości kamienie, gdzieniegdzie pozostałości asfaltu, a także ziemia. Z drogi tej której korzysta około 100 mieszkańców ul. Goduszyńskiej. Kilka osób prowadzi również działalność gospodarczą. Niestety obecny stan drogi wpływa bezpośrednio na zmniejszenie liczby klientów, co niemalże wyklucza właścicieli firm z prowadzenia biznesu.

wartość zadania: 200 000,00 zł


4.05 - Integracyjno-edukacyjny Plac Zabaw w Uzdrowiskowej Części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego

Wniosek ma na celu stworzenie przy ul.Zjednoczenia Narodowego ogólnodostępnego integracyjnego Placu Zabaw dla dzieci zdrowych jak i dla dzieci z niepełnosprawnością nie tylko ruchową , ale także intelektualną ,, z zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi (o specjalnych potrzebach edukacyjnych-- m.in. autyzm,, zespół Aspergera, ADHD), poprzez doposażenie w w elementy edukacyjne stymulujące rozwój dziecka w ich całkowitym rozwoju intelektualnym, psychicznym i fizycznym takie jak Małpi Gaj średni, tablica do rysowania, tablica kółko i krzyżyk, stół aktywności zwierzątka,

wartość zadania: 23 590,00 zł


PROJEKTY MIĘKKIE

Liczba zadań: 4

wartość zadań: 417 000,00 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


M.01 - Wydarzenia kulturalne: Wieczór Kolęd, Festyn „Baw się z nami”

Celem projektu jest przeprowadzenie dwóch wydarzeń kulturalnych: Wieczoru Kolęd, w grudniu 2019 roku, odbywającego się w Kaplicy pw. Św. Józefa Kalasancjusza przy ul. Goduszyńskiej oraz wakacyjnego festynu rodzinnego pt. „Baw się z nami”, który odbędzie się w sierpniu 2019 roku na boisku sportowym przy ul. Goduszyńskiej. Wydarzenia te już na stałe wpisały się w jeleniogórski kalendarz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez mieszkańców ul. Goduszyńskiej. Rokrocznie mamy zaszczyt gościć podczas tych wydarzeń zarówno mieszkańców Jeleniej Góry, jak też turystów z rozmaitych zakątków kraju. Nasz Wieczór Kolęd oraz Festyn są wydarzeniami, podczas których zarówno dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe odnajdą coś ciekawego. Staramy się zapewnić atrakcje wszystkim naszym gościom. Co roku staramy się nieco zmieniać tematykę i aranżację zarówno Wieczoru Kolęd, jak i Festynu, tak aby każdorazowo były to wydarzenia niezwykłe i niepowtarzalne. Jednak zawsze staramy się, aby podczas tych dni filarami były elementy stałe. Wieczór Kolęd jest magicznym czasem spotkania oraz muzykowania w nastroju świąt Bożego Narodzenia. Goście, którzy przybywają do naszej kaplicy zawsze doceniają rodzinną i kameralną atmosferę tego dnia. Każdorazowo podczas tego wydarzenia goszczą u nas dzieci i dorośli mieszkańcy naszej dzielnicy, a także artyści, czy zespoły, takie jak: Rybniczanki, czy Ale Babki. Przy następnych edycjach Wieczoru mamy zamiar zorganizować występy wspólnie z kolejnymi znanymi i lubianymi artystami naszego regionu. Bardzo zależy nam na ukazaniu talentów, które drzemią w mieszkańcach. Dlatego też głównymi uczestnikami dzieci i dorośli z naszego sąsiedztwa, dla których często jest to jedyna możliwość zaprezentowania się przed publicznością oraz dzielenia się radością z bycia razem w tych wyjątkowych chwilach. Natomiast stałymi punktami w programie Festynu "Baw się z Nami" są: występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa, koncert Gwiazdy Wieczoru. Nie Zabraknie również stoisk kulinarnych (grill, pierogi, kuchnia polowa oraz wyśmienite ciasta naszych gospodyń), a także Dyskoteka Pod Chmurką. Wszystkie te elementy współtworzymy wraz z Członkami Stowarzyszenia Goduszyn, z ogromną pomocą naszych przyjaciół. Oprócz tego na najmłodszych czekają dmuchańce, gry , zabawy oraz pokazy Służb Miejskich oraz instytucji, z którymi współpracujemy.

wartość zadania: 85 000,00 zł


M.02 - Mini Mistrzostwa Świata Miast Partnerskich Jeleniej Góry w Piłce Nożnej

Projekt realizowany jest jako wspólne zadanie trzech wiodących jeleniogórskich klubów piłkarskich, tj. MKS Karkonosze, KKS "JELENIA GÓRA" i AP Chojnik. Komitet organizacyjny przedsięwzięcia tworzy grupa nieformalna, w skład, której wchodzą: Prezes AP Chojnik Jelenia Góra - Katarzyna Cyrek, Prezes KS Karkonosze Jelenia Góra - Tomasz Kowalczyk, Prezes KKS JELENIA GÓRA - Andrzej Szustak. Jego celem jest zorganizowanie imprezy sportowej dla Partnerów Miasta Jeleniej Góry w ramach współpracy miast partnerskich. W imprezie wezmą udział 32 drużyny, po 16 z kategorii wiekowej żak i orlik (dzieci w wieku 7-10 lat). Do udziału w turnieju zostaną zaproszone drużyny piłkarskie ze wszystkich trzynastu miast partnerskich Jeleniej Góry (z trzech kontynentów: Europy, Ameryki Północnej i Azji) oraz drużyny jeleniogórskie. W przypadku konieczności uzupełnienia pełnej puli drużyn organizatorzy zaproszą inne zespoły.

wartość zadania: 200 000,00 zł


M.03 - Juniorska drużyna Speedball'owa 2019

Propozycja mająca na celu stworzenie Juniorskiej drużyny paintball'a sportowego - Speedball, która tworząc alternatywę dla młodzieży miałaby przygotować Juniorską reprezentację Jeleniej Góry do startu w rozgrywkach ligowych. Projekt dotyczy sfinansowania całości rekrutacji, treningów, sprzętu, brakującej w klubie infrastruktury treningowej i szeregu wyjazdów dla młodych adeptów tej dyscypliny.

wartość zadania: 92 000,00 zł


M.04 - Koszulki rowerowe Jeleniej Góry

Koszulki rowerowe z logo Jeleniej Góry dla rowerzystów

wartość zadania: 40 000,00 zł


WNIOSKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

Liczba zadań: 2

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


Saneczkowy Komples Sportowo - Rekreacyjny_ Etap 1_ Ścieżka startowa.

Omawiany projekt ma na celu wybudowanie jednego z elementów planowanego w przyszłości kompleksu sportowo - rekreacyjnego dla zawodników uprawiających sport saneczkowy oraz dla turystów, którzy chcieliby zapoznać się z tą ciekawą dyscypliną sportu. "Saneczkowa Ścieżka Startowa" wykonana byłaby z plastiku i składałaby się z dwóch wieżyczek startowych połączonych elementem toru (prosta lub wiraż ). Realizacja tego projektu uatrakcyjniłaby ofertę bazy Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej. Dzieci i młodzież Jeleniej Góry miałaby możliwość spróbowania swych sił w tej dyscyplinie sportowej a turyści przyjeżdżający zwiedzać okolice zamku Chojnik mogliby rekreacyjnie zmierzyć się z tą formą aktywności. Należy dodać, iż cały planowany kompleks sportowo - rekreacyjny będzie na pewno celem zgrupowań polskich klubów posiadających sekcje saneczkarstwa a także kadry narodowej juniorów, która to jeździ trenować np. do Ilmenau (Niemcy). Zainteresowani naszym projektem są również czeskie kluby saneczkowe, których trenerzy chętnie by uczestniczyli w zawodach i treningach. Sądzimy, iż wybudowanie omawianego kompleksu sportowo-rekreacyjnego byłoby bodźcem poprawiającym stan zainteresowania Sobieszowem, jako dzielnicą Jeleniej Góry. Saneczkarze uzyskali by trenażer, gdzie na sankorolkach mogliby uczyć się i doskonalić tak ważny element jazdy na sankach jak start. Turyści natomiast mogliby spróbować zjechać na sankorolkach i przeżyć nietypową atrakcję sportową.

Propozycja projektu nie uzyskała pozytywnej rekomendacji na etapie oceny merytorycznej.
Uzasadnienie:
niezgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla wnioskowanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalony uchwałą nr 218.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012 r. Przeznaczenie podstawowe terenu to: tereny parkingów. Dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług ośrodka sportowego narciarstwa biegowego.


Rodzinna Kotlina – regionalny portal internetowy

Nadszedł weekend, urlop, dzień wolny... Chcesz spędzić czas aktywnie, pokazać dziecku ciekawe miejsce lub wybrać się na wycieczkę? A może Twoje dziecko chciałoby rozwijać zainteresowania? Odpowiedzią na to, jest regionalny portal internetowy Rodzinna Kotlina, w którym na wyciągnięcie ręki zgromadzone są informacje dotyczące wydarzeń, atrakcji, wycieczek czy zajęć pozalekcyjnych. W malowniczej Kotlinie Jeleniogórskiej otoczonej pasmami górskimi, można odnaleźć wiele możliwości aktywnego spędzania czasu i tyle samo miejsc, w których czas płynie wolniej, a piękne widoki współgrają z bajkową architekturą i zabytkami.

Propozycja projektu nie uzyskała pozytywnej rekomendacji na etapie oceny merytorycznej.
Uzasadnienie:
W Jeleniej Górze działa wiele serwisów o podobnej tematyce. Pierwszym z nich, informującym o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i turystycznych w Jeleniej Górze jest kalendarz imprez na stronie Miasta Jeleniej Góry www.jeleniagora.pl, prowadzony przez Wydział Kultury i Turystyki. Gromadzone są tu informacje o wszystkich organizowanych imprezach w mieście, są linki do wszystkich instytucji kultury, informacje o zabytkach, atrakcjach turystycznych, trasach zwiedzania. Do pobrania są przewodniki po Karkonoszach, Jeleniej Górze w trzech językach, oprócz języka polskiego. Zapisując się do newslettera każdy może otrzymać raz w tygodniu informacje o aktualnych, bieżących wydarzeniach w mieście. Wydział Kultury i Turystyki wprowadził również aplikację mobilną footsteps, gdzie Turyści mogą znaleźć ciekawe trasy turystyczne w Jeleniej Górze. Kolejnym serwisem informacyjno-turystycznym jest portal www.visitkarkonosze.com stworzony przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, gdzie każdy znajdzie informacje o atrakcjach turystycznych regionu, imprezach w regionie, propozycje wycieczek dla całych rodzin, itp. Jest to bardzo dobrze rozbudowane narzędzie, nad którym czuwa większość gmin powiatu jeleniogórskiego. Kolejnym portalem jest strona www.karkonosze.eu, na której również można znaleźć informacje o wydarzeniach w regionie, informacje o atrakcjach turystycznych, itp. Serwis ten jest prowadzony przez Związek Gmin Karkonoskich. Poza tymi serwisami funkcjonuje również portal www.dokis.pl, którego administratorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu o zasięgu wojewódzkim, gdzie wprowadzane są imprezy organizowane w Karkonoszach. W ciągu kilku lat powstało również wiele stron internetowych o atrakcjach w regionie, takich jak www.karkonosze.pl, www.e-karkonosze.pl. Każde miasto oraz gmina z powiatu jeleniogórskiego tworzy również swoje strony internetowe, gdzie można znaleźć wszystkie wymienione wyżej informacje. Każda instytucja kultury w Jeleniej Górze prowadzi swoją stronę internetową, gdzie na bieżąco wprowadza zajęcia adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Są to informacje o zajęciach stałych oraz realizowanych imprezach. Ogrom informacji do wprowadzenia na portal, potem jego aktualizacja, wymaga pracy wielu osób. Tworzenie kolejnego portalu, gdzie działa ich tak wiele w regionie jeleniogórskim, stwarza chaos i nie pomaga w doskonaleniu już istniejących portali. Efekt budowy portalu i jego funkcjonowanie w przyszłości jest trudny do przewidzenia.


Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

20.09.2018r.

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2019

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE