Propozycje projektów po wstępnej weryfikacji formalnej,
rekomendowane do kolejnego etapu oceny

Łączna szacunkowa wartość propozycji projektów złożonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
(po weryfikacji formalnej)
wynosi: 10 833 878,15 zł

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Liczba zadań: 44

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:

GRAMY RAZEM - Turniej Siatkówki oraz Warsztaty Rozwoju Osobistego Miast Partnerskich i Przygranicznych

Celem jest zorganizowanie imprezy integracyjnej, w której uczestniczą dzieci i młodzież z miast partnerskich Jeleniej Góry czyli Jablonec nad Nysą oraz Bautzen. Ideą tego projektu jest wspólny pobyt na terenie miasta Jelenia Góra, dziewcząt i chłopców w zakresie wiekowym szkół średnich (15-19 lat) oraz podstawowych (7-14 lat). Uczestnicy Ci wspólnie spędzają czas na spacerze, podczas którego zwiedzają je oraz rozmawiając poznają siebie, jakie są zwyczaje, sposoby radzenia w sytuacjach a tym samym wymieniają się doświadczeniem, zwyczajami. Ponadto przewidziane jest aby każdy trener, z Jeleniej Góry, Jablonec Nad Nysą i Bautzen, przedstawił wszystkim uczestnikom metody pracy z grupami osób uczących się. Przewidujemy także, prowadzenie dla wszystkich uczestników, zajęć z radzenia sobie podczas zawodów sportowych jak i w życiu codziennym. Zwieńczeniem tego będą zawody w każdej kategorii wiekowej oraz płci.

Numer wniosku: 001 M


BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I MIEJSCA POSTOJOWE

Budowa boiska do piłki plażowej, utworzenie miejsc postojowych, rewitalizacja istniejącej infrastruktury ( domek gospodarczy, schody), mała architektura.

Numer wniosku: 001 T


PIŁKA NOŻNA DLA MALUCHÓW

Pomysłodawcami projektu są przedstawiciele klubów piłkarskich naszego miasta prowadzący zajęcia w tej dyscyplinie sportu z dziećmi, których reprezentują: Grzegorz Królikowski - przedstawiciel Karkonoskiego Klubu Sportowego „JELENIA GÓRA” , Krzysztof Cyrek – Akademia Piłkarska Chojnik Jelenia Góra, Lech Walczak – PUG GOL Jelenia Góra, Robert Stachowski – Orlik Jelenia Góra . Projekt ma celu organizację turniejów w 3 kategoriach wiekowych, głównie z udziałem dzieci z Jeleniej Góry.

Numer wniosku: 002 M


Świetlica Osiedlowa przy ul. Wiejskiej

Zadanie polega na zbudowaniu Świetlicy Osiedlowej nad która pieczę sprawować będą: Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Świetlica ta będzie pełnić rolę centrum integrującego społeczność lokalną oraz organizować czas wolny. Będzie również pełnić funkcję Centrum Szkoleniowego. Służyć będzie nie tylko dzieciom, ale także dorosłym. Przy świetlicy będzie znajdował się plac zabaw.

Numer wniosku: 002 T


Silesia Sonans

Silesia Sonans to największe święto muzyki klasycznej w Jeleniej Górze. W 2020 roku po raz 23. będziemy mogli spotkać się w najpiękniejszym zabytku miasta, Kościele Garnizonowym, by posłuchać wspaniałej muzyki. Silesia Sonans to nie tylko koncerty gwiazd, ale też koncerty dla dzieci, koncerty na świeżym powietrzu oraz Powszechna Orkiestra Jeleniogórska, czyli warsztaty orkiestrowe dla wszystkich grających na instrumentach. Nie ma nas bez Was, dlatego prosimy o wsparcie - www.silesiasonans.pl.

Numer wniosku: 003 M


Budowa ogólnodostępnego parkingu "Parkuj i jedź" na działce gruntu nr 1/2, obręb Cieplice IV, na Osiedlu "ORLE".

Projekt obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych, w ramach której to budowy zostanie wykonana droga manewrowa, około pięćdziesiąt pięć miejsc postojowych, odwodnienie i oświetlenie parkingu oraz chodnik dla pieszych, umożliwiający wyjście z parkingu w stronę przystanku kolejowego, terenu rekreacyjno-sportowego oraz budynków mieszkalnych.

Numer wniosku: 003 T


Muzyczne Etiudy Lalki i Aktora

Muzyczne Etiudy Lalki i Aktora (MELiA) to pierwszy w Polsce festiwal łączący w sobie teatr lalkowy z piosenką. Festiwal rozpocznie się pochodem aktorów-lalkarzy, kuglarzy, szczudlarzy oraz artystów ulicznych, który przejdzie przez główny trakt miejski Jeleniej Góry. W trakcie festiwalu będzie można wziąć udział w spektaklach lalkowych przygotowanych przez artystów z całej Polski oraz w warsztatach prezentujących budowę lalek teatralnych czy tłumaczących techniki używania lalek na scenie. Głównym punktem festiwalu będzie konkurs, podczas którego w krótkich etiudach studenci i absolwenci szkół teatralnych przedstawią swój popis muzyczny i kunszt lalkarski. Konkurs będzie otwarty dla widzów, a w jury poza artystami tworzącymi we współczesnym teatrze lalek zasiądą mieszkańcy Jeleniej Góry (a w tym także dzieci i młodzież). Festiwal będzie odbywać się w Jeleniogórskim Centrum Kultury, Otwartej Papierni i Teatrze im. C.K. Norwida. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Numer wniosku: 004 M


AKTYWNA DZIELNICA - plac zabaw i siłownia przy ul. Grunwaldzkiej

Stworzenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu ulic Grunwaldzka, Lwówecka, Podchorążych, Kadetów oraz Elewów i Sobieskiego wraz z możliwością korzystania z niego przez wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry. Teren będzie zawierał elementy zarówno dla najmłodszych dzieci, jak i dla młodzieży oraz dorosłych, co pozwoli na aktywne spędzanie czasu wszystkim grupom wiekowym.

Numer wniosku: 004 T


Integracja pod Chojnikiem z SP15

Integracja pod Chojnikiem z SP 15 - Integracja Szkoły Podstawowej nr 15 z lokalną społecznością. Projekt zakłada przeprowadzenie imprez integrujących społeczność lokalną: Kiermasz Bożonarodzeniowy, Święto Pieczonego Ziemniaka, Kiermasz Wielkanocny, Piknik Sportowy) . W ramach projektu przeprowadzone zostaną również zawody sportowe dla dzieci z jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych, które będą odbywały się cyklicznie przez cały rok i lata następne.

Numer wniosku: 005 M


Remont boiska sportowego na Osiedlu Czarne

Zadanie obejmuje remont istniejącej płyty boiska piłkarskiego (wykonanie nowej nawierzchni), montaż ławek z wiatami dla zawodników rezerwowych, zakup 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski) oraz podłączenie mediów (prąd, woda).

Numer wniosku: 005 T


Program profilaktyczny dla mężczyzn powyżej 40 roku życia w kierunku wczesnego wykrycia tętniaka aorty

Program badań profilaktycznych w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej (TAB) dla mieszkańców Jeleniej Góry

Numer wniosku: 006 M


Modernizacja placu zabaw na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze

Modernizacja placu zabaw na Wzgórzu Kościuszki: Projekt zakłada wymianę zabawek bez atestu, wymianę istniejących ławek oraz wstawienie ławek dla matek karmiących, zamontowanie nowych stojaków na rowery oraz dla bezpieczeństwa dzieci stanie częściowe ogrodzenie placu zabaw a na nim elementy edukacyjne. Przewiduje się zamontowanie nowych bezpiecznych i ciekawych zabawek: park linowy, piaskownica z zadaszeniem, szczudlarnia oraz nowa atrakcja dla dzieci w kształcie powalonego drzewa ze zjeżdżalnią i ścianą wspinaczkową. Zostanie także zamontowane zadaszenie do istniejącej już piaskownicy i wyłożone bezpieczne podłoże pod nowymi zabawkami. Styl nowych zabawek będzie utrzymany w konwencji leśnej, spójnej już z istniejącą tyrolką oraz placem zabaw zamontowanym w 2018 roku.

Numer wniosku: 006 T


Integracyjny Festyn Rodzinny

Projekt obejmuje jednodniowy Festyn Rodzinny, który odbędzie się w czerwcu. Festyn przeznaczony jest dla całych rodzin z udziałem przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi. Ma na celu integrację społeczności lokalnej od malucha do seniora i zachęca do aktywnego, wspólnego spędzania czasu oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. W trakcie Festynu odbędą się liczne atrakcje dla dzieci, rodziców i seniorów, m.in. animacje, warsztaty, konkursy, zabawy rekreacyjno - sportowe, zabawy na dmuchańcach, występy ze szkół i przedszkoli oraz wiele innych atrakcji. W ramach Festynu odbędzie się przedstawienie teatralne, turniej piłkarski, a na zakończenie dnia występ zespołu muzycznego.

Numer wniosku: 007 M


Nowoczesne centrum piłkarskie – Park Sportowy Złotnicza i Arena Park Paulinum.

Teren rekreacyjny przy Parku Paulinum składa się z dwóch części. Jedna z nich służy młodym piłkarzom do zajęć sportowych i rozgrywania meczów oraz do zajęć rekreacyjnych dla innych użytkowników. W celu podniesienia jego jakości i dobrze utrzymanej nawierzchni należy go doposażyć w system nawadniający. Obszar otwartej infrastruktury Parku Sportowego Złotnicza składa się: z głównego, pełnowymiarowego boiska trawiastego, powstającej pełnowymiarowej płyty treningowej ze sztuczną nawierzchnią oraz 6-torowej bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Doposażenie Parku Sportowego Złotnicza wpłynie na uatrakcyjnienie oferty podmiotu w zakresie organizacji obozów sportowych. W celu podniesienia atrakcyjności i komfortu korzystania z obiektów należy doposażyć go w 3 trybuny mobilne oraz 2 mobilne wiaty stadionowe (boksy).

Numer wniosku: 007 T


Integracja Seniorów

Projekt ma na celu integrację jeleniogórskich seniorów, zakłada cykl całorocznych spotkań kilka razy w tygodniu, w ramach których odbędą się m.in. warsztaty teatralne, zajęcia artystyczne (plastyczne, ceramiczne i inne), zajęcia sportowo - rekreacyjne (nordic walking, basen, joga, taniec) spotkania towarzyskie (gra w brydża, petankę, molkky, scrabble, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina i do teatru), zajęcia edukacyjne: prelekcje fotograficzne, wykłady z teatru, spotkania poetyckie, spotkania z dietetykiem i inne. Zakończeniem projektu będzie Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z poczęstunkiem wigilijnym oraz występem zespołów folklorystycznych i przedstawieniem teatralnym w ramach warsztatów teatralnych w wykonaniu seniorów. Projekt ma na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów oraz niesienie pomocy w rozwijaniu pasji.

Numer wniosku: 008 M


Modernizacja boiska w Parku Norweskim

Projekt zakłada modernizację murawy boiska w Parku Norweskim, renowację uszkodzonego ogrodzenia wokół płyty oraz podpięcie przyłączy sanitarnego i wodnego do przyboiskowych szatni. Wykonane prace pozwolą, by w dalszym ciągu na boisku w Cieplicach grać i trenować mogli: dzieci i młodzież zrzeszone w Akademii Piłkarskiej Chojnik Jelenia Góra, seniorzy grający w VICTORII Jelenia Góra, piłkarze z innych jeleniogórskich klubów oraz rekreacyjnie mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic.

Numer wniosku: 008 T


Zachustowana Jelenia Góra

Propozycja projektu dla świeżo upieczonych rodziców lub opiekunów, którym zależy na prawidłowym rozwoju motorycznym, intelektualnym i emocjonalnym dziecka przy jednoczesnym dbaniu o własne potrzeby czy zainteresowania. Projekt zakłada cotygodniowe warsztaty z nauki wiązania chusty zarówno w szpitalu, jak i ogólnodostępnym lokalu na terenie miasta, a dla dzieci starszych i ich rodziców bibliotekę nosideł. Zostaną zorganizowane również cotygodniowe zajęcia taneczne dla rodziców z dzieckiem w chuście lub nosidle, zwane „chustosalsą”. Dla mam chcących uwiecznić ten wyjątkowy czas wspólnego poznawania świata i karmienia piersią, odbędą się sesje zdjęciowe w dwóch turach: wiosennej i jesiennej. Dodatkowo wspólnie będziemy świętować Europejski Tydzień Noszenia i Międzynarodowy Tydzień Bliskości poprzez spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia, pielęgnacji i rozwoju dzieci i niemowląt oraz konkursy z nagrodami. Propozycja zawiera także chustopikniki w okresie letnim, jako alternatywę dla dopołudniowych aktywności mam z dziećmi. Finalnie projekt obejmuje organizację Festiwalu dla Rodzin MAMY!To, gdzie prowadzone będą wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty o tematyce związanej z promocją zdrowia całej rodziny, różnego rodzaju aktywności, karmienia piersią czy pierwszej pomocy.

Numer wniosku: 009 M


Budowa Pola Golfowego etap drugi

Budowa czterech elementów składowych pola golfowego. Dołek nr 2, dołek nr 7, dołek nr 8 i treningowy putting green.

Numer wniosku: 009 T


Jeleniogórska Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego - koszykówka dla wszystkich

Planujemy zorganizowanie ligi koszykówki dla koszykarzy amatorów, której zwieńczeniem będzie Wielki Finał. Mecze będziemy rozgrywać w weekendy. Jednego dnia planujemy rozegrać 4-5 meczów. Jeden mecz trwa 70 minut i jest obsługiwany przez 5 osób (2 sędziów na boisku oraz 3 sędziów na stoliku, którzy będą łączyć funkcje sędziowskie i statystyków ). Podczas Finału zostaną wręczone nagrody oraz będzie zorganizowany poczęstunek dla zawodników, ich rodzin, sędziów oraz będą zorganizowane konkursy dla publiczności i zawodników. Planujemy organizację konkursów angażujących całe rodziny, pokazujące że sport jest wartościowy. Chcemy wzmacniać relacje dziecko-rodzic.

Numer wniosku: 010 M


Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej Sobieszowa

Obecnie skwer przy głównej ulicy Sobieszowa jest zachwaszczony i pelny odpadkow i smieci roznego rodzaju co nie wplywa korzystnie na wizerunek miasta.

Numer wniosku: 010 T


Organizacja międzynarodowego turnieju piłkarskiego żaków i skrzatów - Karkonosze Cup 2020

Celem projektu jest organizacja międzynarodowego turnieju piłkarskiego żaków i skrzatów – Karkonosze Cup 2020. W turnieju w każdej kategorii uczestniczyć będzie po 12 drużyn. Drużyny pochodzić będą z Polski, Niemiec oraz Czech. Zadanie ma na celu zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do czynnego uprawiania piłki nożnej.

Numer wniosku: 011 M


Sztuczne naśnieżanie tras biegowych w Sobieszowie

W ostatnich latach zimy w Jeleniej Górze nie pozwalają nacieszyć się nam śniegiem. Sezon biegowy skraca się, choć bywa mróz, śnieg widujemy przez bardzo krótki okres roku. W krajach rozwiniętych standardem stało się naśnieżanie tras armatkami. Liczymy, że także w Jeleniej Górze na trasach biegowych w Sobieszowie zbudujemy instalację sztucznego naśnieżania.

Numer wniosku: 011 T


Renowacja rzeźby Kunegundy

Z inicjatywy mieszkańców Sobieszowa w 2015 roku miejscowy artysta wykonał rzeźbę Kunegundy, która stała się atrakcja turystyczną naszej miejscowości. Mieszkańcy i turyści chętnie robili sobie zdjęcia z legendarną postacią Zamku Chojnik.

Numer wniosku: 012 T


Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży

Przedmiotem projektu jest utworzenie Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży – miejsca, w którym dzieci i młodzież z miasta Jelenia Góra (wraz z opiekunami) będą mogli zobaczyć z jakimi zagrożeniami pożarowymi mogą się spotkać w domu, mieszkaniu, lesie, jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu, tlenku węgla, gaśnica, jak wygląda prawidłowa ewakuacja z miejsca objętego zadymieniem. W Centrum powstanie Strefa Bezpieczeństwa z 4 sektorami tematycznymi, w ramach której zaaranżowane zostanie m.in. mieszkanie z łazienką i aneksem kuchennym, a w nim spalone żelazko, toster, piekarnik – po to aby dzieci mogły na własne oczy zobaczyć, jak niebezpieczny jest ogień i do czego może doprowadzić chwila nieuwagi. Częścią Centrum będzie również wirtualno-realistyczny płonący las, dzieci będą mogły także poznać pracę na stanowisku dowodzenia komendy miejskiej – odebrać zgłoszenie, monitorować miasto za pomocą systemu kamer miejskich i wydać rozkaz do akcji. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych będzie możliwość przebrania się w strój strażaka i obejrzenia całego ekwipunku. Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży powstanie na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze, w specjalnie do tego celu zaaranżowanym pomieszczeniu. Zajęcia prowadzone na terenie strażnicy, przede wszystkim w ramach zajęć szkolnych, pozwolą na skuteczne przekazanie wiedzy przez praktyków - strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze, co zwiększy wiarygodność przekazywanych informacji.

Numer wniosku: 013 T


Modernizacja stref wypoczynku i edukacji w Sobieszowie - sobieszowska fontanna i plac zabaw.

Celem projektu jest przeprowadzenie remontu fontanny znajdującej się w Sobieszowie u zbiegu ulic Sądowej i Kamiennogórskiej oraz modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 11 im. Krasnala Hałabały w Sobieszowie. Zadania realizowane w ramach projektu służyć będą mieszkańcom miasta, poprawią funkcjonalność oraz estetykę dzielnicy. Nieczynna i zniszczona fontanna znajdująca się przy szlaku turystycznym stanowi bardzo negatywny obraz dzielnicy Sobieszowa nie tylko w oczach turystów ale i mieszkańców. Bezpieczny i ciekawy plac zabaw służy wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Korzystając z niego dzieci nie tylko się bawią i aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu.

Numer wniosku: 015 T


Modernizacja boiska sportowego przy ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze

Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i organizacji imprez plenerowych przy ulicy Wiłkomirskiego. Boisko przeznaczone będzie dla społeczności lokalnej. Jego zadaniem będzie organizacja zajęć i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych mogących być uprawianych na podłożu trawiastym, oraz popularyzacja spędzania czasu na wolnym powietrzu

Numer wniosku: 016 T


Rodzinnie na sportowo

Zadanie obejmuje: - doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenie typu "małpi gaj", - dostawę i montaż kompletu bramek do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną, - dostawę i montaż altany drewnianej, - wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do szatni piłkarskiej, - piaskowanie płyty boiska, - utwardzenie miejsc postojowych.

Numer wniosku: 018 T


CIEPLICE I OKOLICE W OBIEKTYWIE CZYLI CO KONIECZNIE MUSISZ ZOBACZYĆ

Projekt składa się z dwóch, ściśle ze sobą związanych, części: 1. Zakupu systemu wystawienniczego zewnętrznego wielokrotnego użycia do organizacji wielu wystaw terenowych. 2. Organizacji wystawy zdjęć Cieplic i najciekawszych miejsc w najbliższej okolicy. Będzie to pierwsza wystawa przy użyciu zakupionego systemu. Celem projektu jest popularyzacja walorów Cieplic, Jeleniej Góry, Kotliny Jeleniogórskiej oraz Karkonoszy wśród mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Główną zaletą realizacji tego projektu jest to, że zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego umożliwia całoroczne organizowanie plenerowych wystaw fotograficznych, akcji promocyjnych lub reklamowych przez różne instytucje kulturalne Miasta Jelenia Góra.

Numer wniosku: 019 T


Rzut okiem na Cieplice i Okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze

Celem niniejszego projektu jest remont i przywrócenie funkcji widokowej wieży znajdującej się na Sołtysiej Górze w Cieplicach. W ramach projektu zostaną wykonane: projekt budowlany remontu wieży wraz z projektem bezpośredniego otoczenia obiektu wykonanie robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego Jest to pierwszy etap obejmujący swoim zakresem samą wieżę i jej bezpośrednie otoczenie.

Numer wniosku: 020 T


Remont miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze

Remont miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze polegający na zerwaniu starej nawierzchni miejsc postojowych, rozbiórce krawężników, regulacji studzienek, wykonaniu podbudowy, ułożeniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu Polbruk, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego dla osób niepełnosprawnych

Numer wniosku: 021 T


Remont ulicy, jej poszerzenie zlokalizowanej od ścian szczytowych budynków od Różyckiego 23 do Różyckiego 27 wraz z budową miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej (18 sztuk) wzdłuż ogrodzenia Żłobka Miejskiego przy ul. Różyckiego 21

Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej (18 sztuk) wzdłuż ogrodzenia Żłobka Miejskiego przy ul. Różyckiego 21 wraz z robotami towarzyszącymi:1. przełożenie kostki betonowej chodnika zlokalizowanego od ścian szczytowych budynków od Różyckiego 23 do Różyckiego 27, 2. rozbiórka chodnika z kostki betonowej po drugiej stronie ulicy na całej jej długości, 3. uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ulicy (poszerzenie) po likwidacji chodnika.

Numer wniosku: 022 T


BUDOWA ŚCIEŻKI PARKOWEJ W CENTRUM OSIEDLA CZARNE

Ścieżka projektowana jest na terenie należącym do Miasta. Lokalizację pokazuje załączony rysunek. Jej długość to ok. 135 m i szerokości 2,5 m. Na jej trasie planowany jest drewniany, parkowy mostek pieszy nad potokiem Pijawnik, o długości 15 m. Wzdłuż ścieżki należy usytuować lampy parkowe, ławki i kosze na śmieci.

Numer wniosku: 023 T


CHODNIK PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO I UL. ZIELONEJ

Budowa chodnika przy ul. Wróblewskiego i ul. Zielonej z betonowej kostki brukowej wraz z budową oświetlenia chodnika

Numer wniosku: 024 T


ZAMKOWY PLAC ZABAW DLA MALUCHÓW

Celem projektu jest zbudowanie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw o tematyce zamkowej. Projekt skierowany jest głównie z myślą o dzieciach najmłodszych i w wieku przedszkolnym. Plac zabaw będzie znajdować się na terenie zielonym, tuż przy górce na placu przy ul. Wiłkomirskiego. Wyposażenie placu zabaw będzie nawiązywać do położenia Jeleniej Góry w pobliżu której znajdują się liczne zamki i pałace. Główną atrakcją będą 3 bardzo duże budowle, trampolina, przeróżne ściany wspinaczkowe, labirynt z kącikiem muzycznym, zadaszona piaskownica z zakopanym dinozaurem oraz koparka do piasku. Na placu zabaw będą znajdować się również huśtawka dla dzieci młodszych i starszych oraz bocianie gniazdo; hustawka równoważnia, karuzela oraz bujak. Na placu zabaw pojawią się ławki dla opiekunów, zadaszona ławka do karmienia z przewijakiem oraz parking dla psów.

Numer wniosku: 025 T


SP3 - Wirtualna Szkoła

Projekt ma na celu utworzenie ogólnodostępnego Centrum Informatycznego oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt umożliwiający komunikację z rodzicami, uczniami i instytucjami, które współpracują z naszą placówką. Zakup 30 komputerów All-In-One umożliwi nam wdrożenie dziennika elektronicznego i przekazywanie rodzicom, wychowawcom, opiekunom prawnym informacji o ich podopiecznych w czasie rzeczywistym. Część komputerów zostanie udostępnioną instytucjom, z którymi współpracujemy w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Numer wniosku: 026 T


Tu mieszkam i odpoczywam II

Zadaszenie placu z kontenerami śmieciowymi, zbudowanie nowego ciągu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi, powstanie siłowni zewnętrznej oraz renowacja bramy wjazdowej od ul. Świętojańskiej.

Numer wniosku: 027 T


SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU-DOPOSAŻENIE

Doposażenie parku w Sobieszowie. Plac zabaw dla dzieci , street workout , dodatkowe urządzenia do ćwiczeń , ławki oraz kosze na śmieci. Tak aby każdy znalazł tu coś dla siebie i mógł miło i zdrowo spędzić czas.

Numer wniosku: 028 T


Oświetlenie solarne przy ul. Przerwy-Tetmajera 5, 6, 7 i Cieplickiej 196.

Realizacja zadania polega na montażu 8 lamp solarnych które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się chodnikiem i korzystających z placu zabaw, siłowni i boiska w sąsiedztwie budynków przy ul. Przerwy Tetmajera 5, 6, 7 i poruszających się chodnikiem przy ul. Cieplickiej 196 (od boiska do ronda). Oświetlone tereny będą bezpieczniejsze, plac zabaw i siłownia zyskają na wyglądzie. Potencjalnymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry.

Numer wniosku: 030 T


Remont nawierzchni traktu pieszo - rowerowego przy ul. Kurpińskiego na wysokości budynków K. Trzcińskiego 4 do K. Trzcińskiego 8 wraz z wymianą oświetlenia (oszczędne ledowe) i ustawieniem donic kwiatowych wzdłuż traktu wraz z nasadzeniami roślin ozdobny

Remont nawierzchni asfaltowej traktu pieszo - rowerowego przy ul. Kurpińskiego na wysokości budynków K. Trzcińskiego 4 do K. Trzcińskiego 8 wraz z wymianą oświetlenia (oszczędne ledowe) i ustawieniem donic kwiatowych wzdłuż traktu wraz z nasadzeniami roślin ozdobnych.

Numer wniosku: 031 T


BEZPIECZNY STRAŻAK TO BEZPIECZNY JELENIOGÓRZANIN

BEZPIECZNY STRAŻAK TO BEZPIECZNY JELENIOGÓRZANIN To własnie MY przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jesteśmy gotowi by nieść pomoc innym. Niestety czasem jest to dla nas znacznie utrudnione ze względu na ewidentne braki w niezbędnym wyposażeniu. O co chodzi w tym projekcie? Zakłada on zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a w szczególności wyposażenie osobiste strażaka.Co na tym zyskamy? Nasi Ratownicy będą mogli sprawniej, bezpieczniej, bardziej profesjonalnie, a co najważniejsze SKUTECZNIEJ nieść pomoc w czasie akcji ratowniczych , zabezpieczeń imprez masowych, skutków klęsk żywiołowych i wszystkich innych sytuacjach gdzie nasza pomoc będzie potrzebna.Mówimy tutaj o pomocy dla mieszkańców Jeleniej Góry jak i wszelkich okolicznych terenów.

Numer wniosku: 032 T


Skwer Seniora i Juniora - ul. Wolności 86,86A,86B

Skwer Seniora i Juniora to strefa aktywna: plac zabaw, siłownia, workout, strefa relaksu z miejscami do odpoczynku i spotkań.

Numer wniosku: 034 T


Radosna dziesiątka

Celem projektu jest rozbudowa bazy sportowej oraz rekreacyjnej służącej uczniom Szkoły Podstawowej nr 10 orazmieszkańcom Jeleniej Góry. W jego ramach wyremontowana zostanie bieżna lekoatletyczna, wybudowany zostanie street workout oraz doposażony zostanie plac zabaw dla dzieci. Dzięki realizacji projektu zwiększy się atrakcyjność szkolnego terenu, co zachęci młodych ludzi do spędzania czasu na świeżym powietrzu w sposób aktywny i bezpieczny. Urządzenia wykorzystywane będą podczas szkolnych zajęć sportowych a także podczas przerw i różnego rodzaju zajęć rekreacyjnych. Będą także służyć okolicznym mieszkańcom. Jest o tyle ważne, że w najbliższej okolicy brak jest podobnego miejsca.

Numer wniosku: 035 T


Plac zabaw w Parku Norweskim z dziecięcych marzeń

Projekt ma na celu doposażenie największego placu zabaw w Cieplicach, poprzez utworzenie dedykowanej dzieciom siłowni, oraz dodanie zabawek (tyrolka, huśtawki) tak aby stał się Placem dziecięcych marzeń. W ramach projektu zostaną zakupione takie atrakcje jak m.in. trampolina ziemna, stałe zabawki do piaskownicy typu koparka, elementy street workout dla młodzieży, karuzele, atrakcje dla najmłodszych dzieci, jak i wymagające siły i zwinności atrakcje dla młodzieży. Kalkulacja uwzględnia koszty montażu, nawierzchni i zakupu urządzeń. Wszystko sprzyjać będzie rozwojowi dzieci. Plac będzie przyciągał wszystkich młodych mieszkańców Cieplic, Jeleniej Góry, oraz turystów.

Numer wniosku: 037 T


Eksperymentuj z "Kubusiem Puchatkiem"

"Na zielonym terenie wokół Przedszkola nr 19 chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny Park Doświadczeń składający się z 23 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Projekt zakłada stworzenie czterech tematycznych stref: Muzyki, Nauki, Sensoryki i Optyki. *W skład Strefy Muzyki wejdą takie elementy jak bębny, grające trójkąty, ksylofon, rury deszczowe i wieloelementowy panel muzyczny. Drugą strefą będzie Strefa Nauki, a w niej kołyska Newtona, figury Lissajous, kompas oraz wir wodny, film animowany, peryskop, głuchy telefon. Trzecią strefą będzie Strefa Optyki, złożona z takich urządzeń jak: koło optyczne wersja z korbką, bliźniacze lustra, czyja to twarz, krzywe zwierciadła, pisanie lustrzane. Czwartą strefą będzie Strefa Sensoryczna w skład której wejdą takie elementy jak koparka, eko-kuchnia, eko-memory, tablica magnetyczna z kulodromem, panel sensoryczny i ściana do pisania. *Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu. Teren zielony zostanie również wyposażony w elementy małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci oraz stojak rowerowy)."

Numer wniosku: 038 T


Projekty, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji formalnej

Od wyników weryfikacji, zarówno po etapie oceny formalnej, jak i po etapie oceny merytorycznej, przysługuje odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia wykazu projektów na stronie internetowej miasta, czyli do 21 czerwca 2019 r. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, projekt niezwłocznie wpisuje się do wykazu projektów, które poddaje się pod głosowanie.

Liczba zadań: 2

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:

Obchody 20 - lecia Stowarzyszenia Sympatyków Sobieszowa

Jubileusz 20-lecia błędzie okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i osiągnięć Stowarzyszenia, ale również wyzwaniem na przyszłość. Przedstawiciele organizacji mają nadzieję że ich działania będą wciąż skutecznie i trwale wywierać wpływ na współpracę mieszkańców Sobieszowa z władzami miasta i organizacjami pozarządowymi.

Niewłaściwy formularz zawierający listę poparcia mieszkańców popierających propozycję projektu.


Łąka kwietna "Pod koroną"

Łąka kwietna jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorem i zapachem.

Niedostarczenie wersji papierowej wniosku.


Projekty, które zostały wycofane przez Wnioskodawców

Liczba zadań: 1

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:

Ścieżka doświadczeń na terenie Przedszkola nr 2

Na terenie przedszkola chcemy stworzyć ścieżkę doświadczeń. Naszym celem jest zaciekawienie najmłodszych fizyką, a uczniów poprzez eksperymenty na świeżym powietrzu przybliżyć to, o czym uczą się z podręczników.   Urządzenia, które chcemy zainstalować na naszym terenie to : koło optyczne wersja z korbką, naukowy Hex, film animowany, głuchy telefon, peryskop, ucho słonia i koło młyńskie. Wszystkie te urządzenia posiadają podstawowe wymogi bezpieczeństwa zapewnione poprzez zgodność z normami PN-EN 1176-1:2009, a kolorowa estetyka urządzeń uatrakcyjni otoczenie naszego przedszkola. "


Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2020.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE