Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

KRONIKA

Przedstawiamy szczegóły projektu realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Remont płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwytów i ławek dla zawodników rezerwowych

Lokalizacja:

Teren objęty zadaniem stanowi znajdujące się na terenie Miasta Jelenia Góra, działka nr 38, obręb 0061,w rejonie ulicy Kaczawskiej.

Ilustracja:

Wartośc zadania:

47 986,10 zł

Wykonany zakres rzeczowy prac:

  • dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych dwóch kompletów piłkochwytów: jeden piłkochwyt  o długości 15,0 m i wysokości (po zamontowaniu) 4,0 m, drugi  piłkochwyt  o długości 30,0 m i wysokości (po zamontowaniu) 6,0 m,
  • dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych dwóch kompletów ławek zadaszonych dla zawodników rezerwowych , dla ośmiu osób każda ławka,
  • wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-ogrodniczych płyty boiska obejmujących mechaniczne profilowanie powierzchni płyty boiska, wyrównywanie na głębokościod 0 - 30 cm, zagęszczenie i utwardzenie  wyrównanej powierzchni, wykonanie siewu trawy z przykryciem nasion po wysiewie poprzez wałowanie walcem kolczatką.

Termin realizacji zadania:

Inwestycja realizowana w okresie od dnia 26.04.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.

Ilustracje: