Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

KRONIKA

Przedstawiamy szczegóły projektu realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Jeleniogórskie Błonie

Lokalizacja:

Część działki nr 126/2 przy ul. Nowowiejskiej w Jeleniej Górze.

Ilustracja:

Wartośc zadania:

170.490,00 zł

Wykonany zakres rzeczowy prac:

Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu terenu pod siłownię zewnętrzą oraz na montażu urządzeń do zajęć rekreacyjnych.

Zagospodarowanie terenu działki 126/2 obejmowało;

  1. Prace ogrodniczo – pielęgnacyjne, w tym wyrównanie terenu, aerację, wałowanie, dosiew trawy, nawożenie,
  2. Wykonanie drogi dojazdowej z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie, wyrównanie i utwardzenie terenu,
  3. Montaż 8 stanowisk dla siłowni zewnętrznej (urządzenia zintegrowane dwustanowiskowe na pylonie typu: prasa do nóg, motyl klasyczny, drabinka z podciągiem nóg, wyciąg górny, ławka skośna, ławka skośna i prostownik pleców, poręcze gimnastyczne oraz szachy treningowe z 4 siedziskami) łącznie ze strefami bezpiecznymi,
  4. Dostawę dwóch 5 stanowiskowych stojaków betonowych na rowery, 10 ławek betonowych bez oparcia, 4 pojemników na odpady (240 l z wymiennym wkładem).

 

Termin realizacji zadania:

13.12.2017r.

Ilustracje: