Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz wypracowanie rekomendacji na lata następne.

Konsultacje przeprowadzane są w związku z dążeniem do zwiększenia aktywności mieszkańców i ich partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców miasta Jeleniej Góry uwag, opinii i propozycji ze szczególnym uwzględnieniem oceny dotychczas obowiązujących procedur i wskazaniem proponowanych zmian przez osoby uczestniczące w procesie konsultacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od:

30 października 2023 r. do 24 listopada 2023r., w formie zbierania wypełnionej ankiety ewaluacyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:

 • osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.:
  – poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
  – czwartek: 7:30 –16:30,
  – piątek: 07:30 – 14:30,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: jbo@jeleniagora.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu ankiety ewaluacyjnej do Urzędu Miasta Jelenia Góra).

Ankieta ewaluacyjna dostępna będzie od  30 października 2023 r. do 24  listopada 2023 r.: 

 • w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy Urzędu, tj.:
  – poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
  – czwartek: 7:30 –16:30,
  – piątek: 07:30 – 14:30,
 • na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności), jbo.jeleniagora.pl oraz bip.jeleniagora.pl (zakładka Konsultacje społeczne).

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 

 1. niedotyczące zakresu konsultacji,
 2. z datą wpływu przed 30 października 2023 r. oraz po 24 listopada 2023 r.,
 3. przesłane w formie innej niż ww.