Składanie wniosków jest możliwe w terminie
od 13.05.2019r (godz. 10.00)
do 02.06.2019r (godz. 24.00)

Składnie wniosków z propozycjami zadań odbywa się na formularzu elektronicznym za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie www.jeleniagora.pl. Nieodzownym elementem poprawności złożonego wniosku jest jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie wraz listą poparcia (podpisana przez co najmniej 50 osób) do siedziby Urzędu Plac Ratuszowy 58, pokój 204 (kancelaria), w terminie określonym w harmonogramie.

Etapy składania wniosku:

  1. Załóż profil Wnioskodawcy podając odpowiednio imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedzibę przedsiębiorstwa, numer PESEL/NIP, adres email oraz ustanów login i hasło dla swojego konta.
  2. Odbierz pocztę email w celu potwierdzenia poprawności założonego konta Wnioskodawcy (system automatycznie wygeneruje powiadomienie na wskazany podczas rejestracji adres email).
  3. Zaloguj się na swój profil Wnioskodawcy.
  4. Wypełnij wniosek na formularzu elektronicznym za pośrednictwem platformy internetowej. UWAGA: system umożliwia zapisywanie wersji próbnej wniosku i jej ponownej edycji do czasu ostatecznego jej zatwierdzenia i wysłania do urzędu. Potwierdzeniem złożenia wniosku drogą elektroniczną będzie wygenerowane przez system powiadomienie, które zostanie wysłanie na podany przez Wnioskodawcę adres email.
  5. Wydrukuj wniosek (uprzednio wyslany do urzędu i wygenerowany do pliku PDF), podpisz go i wraz z załącznikami (w tym listę poparcia) dostarcz do urzędu Miasta (Plac Ratuszowy 58, pokój 204 (kancelaria), w terminach określonych w harmonogramie.
  6. Śledź na bieżąco swój profil Wnioskodawcy, na którym pojawią się informacje o kolejnych etapach oceny złożonego wniosku, w tym również ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosek wyświetli się na liście głównej wniosków poddanych pod głosowanie.
  7. Oczekuj na rozpoczęcie głosowania.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Zaloguj się lub zarejestruj w profilu Wnioskodawcy

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2020.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE