Projekty po wstępnej weryfikacji formalnej,
rekomendowane do kolejnego etapu oceny

Łączna wartość projektów złożonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
(po weryfikacji formalnej)
wynosi: 5 135 015,99 zł

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Liczba zadań: 35

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Projekt dotyczy modernizacji i powiększenia dziedzińca przedszkolnego, który stanowi jedyną drogę dojazdową do placówki i jednocześnie drogę zaopatrzeniową, drogę p.poż., plac manewrowy i parkingowy, jak również trakt pieszy. Modernizacja ta polega przede wszystkim na wydzieleniu traktów pieszych oraz na wymianie istniejącej nawierzchni betonowej, na kostkę betonowo-brukową i rozbudowę (ok.670m.2) – powiększenie placu manewrowego i zagospodarowanie terenów zielonych.


BUDOWA PIESZO-ROWEROWEJ ŚCIEŻKI PARKOWEJ W CENTRUM OSIEDLA CZARNE

Trasę ścieżki pokazuje załączony rysunek. Jej długość to ok. 135 m i szerokości 2,5 m, przy czym na jej trasie planowany jest drewniany, parkowy mostek pieszy nad potokiem Pijawnik, o łącznej długości 15 m. Wzdłuż ścieżki należy usytuować lampy parkowe, ławki i kosze na śmieci.


Budowa Świetlicy Osiedlowej w Jeleniej Górze - Goduszynie, II etap

Realizacja wg. dokumentacji przekazanej do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Budowa świetlicy osiedlowej, wraz z zagospodarowaniem terenu. Świetlica winna posiadać: - salę spotkań mieszkańców; - zaplecze kuchenne wraz z magazynem, - salę zabaw dla dzieci, - magazynek na sprzęt sportowy, - szatnię, - toalety wraz z natryskami. Stowarzyszenie ze swojej strony deklaruje zakup i adaptację projektu oraz wykonanie nasadzeń i wykonanie trawników. Szacunkowy koszt podano na podstawie analizy budowy podobnych świetlic na wsiach o podobnej ilości mieszkańców.


Budowa tras rowerowych - 1 Maja oraz Wincentego Pola

Głosując na ten projekt mówisz: 1. TAK dla ważnych tras rowerowych, 2. TAK dla czystszego powietrza, 3. TAK dla prorowerowych zmian w Jeleniej Górze. Projekt polega na wyznaczeniu pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Wojska Polskiego, 1 Maja oraz Wincentego Pola dzięki czemu mieszkańcy zyskają bezpieczną możliwość przemieszczania się rowerem w ciągu ważnych ulic miejskich. Trasy ułatwią również wyjazd z terenów zabudowanych w przepiękne tereny otaczające Jelenią Górę.


Budowa tras rowerowych - ETAP 1 - ul. Wojska Polskiego

Głosując na ten projekt mówisz: 1. TAK dla tras rowerowych w centrum, 2. TAK dla czystszego powietrza, 3. TAK dla prorowerowych zmian w Jeleniej Górze. Projekt polega na wyznaczeniu pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Wojska Polskiego, dzięki czemu mieszkańcy zyskają bezpieczną możliwość przemieszczania się rowerem w ciągu ważnej ulicy śródmiejskiej. Trasa ułatwi również wyjazd z terenów zabudowanych w przepiękne tereny otaczające Jelenią Górę.


BULODROM ZABOBRZE - budowa czteropolowego boiska do gry w bule

Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, czteropolowego, odwodnionego boiska do gry w bule (petanka) na terenie działki 31/17 t.j. między Różyckiego 10 a 14, jako przedłużenie wybudowanego placu zabaw. Boisko zostanie ogrodzone niewysokim ogrodzeniem ok.1m wysokości i przy każdym polu do gry postawione zostaną 2 ławeczki. Zamocowany zostanie również stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary boiska: długość 16 m, szerokość 16,5-18,5 m w zależności od wyboru rozwiązania rozgraniczeń boisk. Wymiary jednego pola to 4 x 15 m.


CAŁOROCZNE TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO POD CHOJNIKIEM

Całoroczne trasy narciarstwa biegowego pod Chojnikiem to ułożenie toru wykonanego z tworzywa NP 50 CL i SK marki NEVEPLAST o śliskości śniegu do stylu klasycznego i stylu dowolnego na długości ok 200 m. ułożenie torów nie wymaga prac ziemnych. Tor w postaci kolorowych mat połączonych w jednolitą trasę pozwalającą spacerować na nartach, ćwiczyć technikę biegu, trenować narciarstwo biegowe, a także organizować mini zawody w sprincie technikami narciarskimi: klasyczną i dowolną. Ułożenie trasy to prosta czynność nie wymagająca prac ziemnych, nie wymagająca specjalnych prac konserwacyjnych i technicznych, a okres użytkowania przewidywany jest na 20 lat. Wykonane z tworzywa NP 50 CL i SK posiadają doskonałą śliskość śniegu. Dodatkowo poprzez odpowiednie ich ułożenie na pochyłościach można je wykorzystywać do rekreacyjnych zjazdów na pontonach w okresie letnim.


CHODNIK PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO I UL. ZIELONEJ

Budowa chodnika przy ul. Wróblewskiego i ul. Zielonej z betonowej kostki brukowej wraz z budową oświetlenia chodnika i jezdni ul. Wróblewskiego.


Doposażenie Psiego Parku Zabobrze: montaż oświetlenia

Nasz projekt przewiduje montaż 3 latarni hybrydowych na terenie Psiego Parku Zabobrze. Rozwiązanie to wydaje się być zasadne, zważywszy na brak dostępu do energii elektrycznej na terenie Parku Uliczna lampa hybrydowa LED używana jest najczęściej do oświetlenia ulicznego. Działa bez zasilania sieciowego. Całkowicie opiera się na energii słonecznej oraz energii wiatru, co jest nieograniczone, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. System składa się głównie z turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych, źródła światła LED, kontrolera i akumulatora. Po przeprowadzeniu ustnej ankiety na temat montażu oświetlenia w Parku, uzyskaliśmy pełne poparcie dla takiej inicjatywy, wyrażające się zebranymi podpisami, popierającymi złożenie wniosku do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na projekt pod nazwą „Doposażenie Psiego Parku Zabobrze: montaż oświetlenia”. W ciągu niespełna 2 tygodni udało sie nam zebrać 121 podpisów na listach poparcia, w tym również od niepełnosprawnej młodzieży , dla której Psi Park to możliwość bliższego kontaktu z psami .


Integracyjne Centrum Rekreacji Ruchowo - Umysłowej w Sobieszowie

Utworzenie Integracyjnego Centrum Rekreacji Ruchowo-Umysłowej w Sobieszowie oraz podniesienie walorów turystycznych miasta. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez przebywanie i ruch na świeżym powietrzu, zaangażowanie osób niepełnosprawnych jak również seniorów do spędzania wolnego czasu, również ze swoimi wnukami – integracja międzypokoleniowa. Obiekt będzie składał się z wielofunkcyjnego placu zabaw, szachownicy plenerowej, oraz 10 stolików do gry w szachy. Zestaw ten, w połączeniu ze znajdującymi się obok kortami tenisowymi, ma stanowić atrakcyjne miejsce dla lokalnej społeczności do spędzania wolnego czasu - jednocześnie bawić i uczyć.


Jeleniogórskie Błonie

Błonie -- duża przestrzeń, równina pokryta trawą.Teren, który obejmuje zadanie znajdujący się na działce nr 126/2 przy ul. Nowowiejskiej można podzielić na II części. Część A (35 m x 67 m) - mogłaby służyć do gier i zabaw na powietrzu. Cześć B (13 m x 53 m) - natomiast do zajęć rekreacyjnych - siłownia. Części stanowią integralną całość. Środki pozyskane na realizację zadania zostaną przeznaczone na modernizację mającą na celu poprawę jakości terenu pod kątem przyszłych użytkowników. W związku z tym palujemy ogrodzenie całości, zamontowanie ławeczek dla osób korzystających z terenu, przygotowanie terenu pod stanowiska do siłowni zewnętrznej ( wyprofilowanie, utwardzenie i meliorację terenu), zamontowanie profesjonalnego monitoring, montaż stanowisk do siłowni zewnętrznej, wyposażenie w stojaki na rowery i pojemniki na odpady oraz wykonanie prac ogrodniczych (pielęgnacyjnych) trawnika w I części terenu. Kosztorys przedsięwzięcia ujmuje także koszty związane z transportem wyposażenia oraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego itp.


Jesteśmy sobie bliscy-doposażenie placu zabaw w uzdrowiskowej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego

Wniosek ma na celu stworzenie przy ul. Zjednoczenia Narodowego ogólnodostępnego integracyjnego Placu Zabaw dla dzieci zdrowych jak i dla dzieci z niepełnosprawnością nie tylko ruchową , ale także intelektualną, z zaburzeniami sensoryczno- motorycznymi (o specjalnych potrzebach edukacyjnych- m.in. autyzm, zespół Aspergera, ADHD), poprzez doposażenie w elementy edukacyjne takie jak Małpi Gaj, tablica do rysowania, tablica kółko i krzyżyk-panel edukacyjny, stół aktywności zwierzątka ( pozwala na dopasowywanie kształtów, zwierzątek do siebie- puzzle) a których nie posiada żaden Plac Zabaw na terenie dzielnicy Cieplic i Jeleniej Góry.


MURALE NA WZGÓRZU KOŚCIUSZKI

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu serii murali na parkanie cmentarza komunalnego na Wzgórzu Kościuszki


Oświetlenie drogi od skrzyżowania Romera-Cieplicka w kierunku Tetmajera i Bema

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cieplickiej od skrzyżowania z ul. Romera w kierunku ul. Bema i drogi w kierunku ul. Tetmajera - dla mieszkańców jedynej drogi do szkoły, do pracy, do sklepu.


Plac zabaw w Parku Norweskim- nowoczesne wyposażenie

Zadanie polega na wyposażeniu placu zabaw w Parku Norweskim w nowoczesne, wspierające rozwój fizyczny dzieci urządzenia. Będą to sprzęty, które trudno spotkać na innych placach zabaw jak np. ziemna trampolina, zjazd linowy, oraz linowy park sprawnościowy.


Prawoskręt Ogińskiego-Różyckiego

Poszerzenie obecnej jezdni-ul. Ogińskiego od strony parkingu sklepu RONDO- w celu utworzenia dodatkowego pasa do skrętu w prawo, w ul. Różyckiego, o szerokości ok. 2m, uzyskanej poprzez przesunięcie chodnika w miejsce pasa zieleni -trawnik. Przeniesienie sygnalizacji świetlnej odpowiednio do nowej sytuacji w rejonie tego skrzyżowania.


przedłużenie chodnika ul. Bronka Czecha do Transgranicznego Centrum Sportu

Na odcinku od skrzyżowania ulic Ogrodowej /Bronka Czecha do Transgranicznego Centrum Sportu po obu stronach drogi nie ma chodnika.


REMONT I MODERNIZACJA SZATNI, TOALET I NATRYSKÓW NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY PODSTAWOWEJ NR 11 W JELENIEJ GÓRZE

Remont i modernizacja szatni, toalet i natrysków na pływalni krytej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze. Poprawa komfortu i higieny użytkowania szatni, toalet i natrysków przez mieszkańców korzystających z krytej pływalni przy SP.11.


Remont ul. Wiosennej

- wymiana krawężników drogowych - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni - utwardzenie szutrowego parkingu - wykonanie nawierzchni chodników - regulacja studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, zaworów gaz i wod - wykonanie odcinka chodnika na wysokości parkingu


REMONT UL. WOLNOŚCI WZDŁUŻ BUDYNKÓW OD ul. WOLNOŚCI NR 307 DO ul. DWUDZIESTOLECIA NR 3

Przebudowa nawierzchni jezdni betonowej, chodnika i zatok parkingowych wraz z elementami drogi, tj. krawężnikami betonowymi, obrzeżami istniejącego odcinka ulicy Wolności w Jeleniej Górze na działkach nr 35/13 i 35/17 o łącznej powierzchni 1511,40 m2, z czego: - chodniki - 246,40 m2 - droga - 893,30 m2 - zatoki parkingowe - 371,70 m2.


Remont ulicy Wiłkomirskiego i parkingów wzdłuż budynków przy Wiłkomirskiego 1,3 oraz Kiepury 10,12 w Jeleniej Górze

Remont ulicy Wiłkomirskiego i parkingów wzdłuż budynków przy Wiłkomirskiego 1,3 oraz Kiepury 10,12 w Jeleniej Górze. Zapewnienie przejezdności i możliwości parkowania pojazdów przez mieszkańców osiedla i przyjezdnych. Jest to jedna z głównych dróg przebiegających przez osiedle o dużym natężeniu ruchu.


REWITALIZACJA MOSTU KOLEJOWEGO NAD BOBREM

Przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji mostu kolejowego nad Bobrem - poprzez oczyszczenie jego konstrukcji, wprowadzenie iluminacji nocnej oraz uporządkowanie zagospodrowania terenu


Rowerowa Jelenia Góra

Zakup i montaż wiaty ze stojakami dla rowerów w gimnazjum nr 4 oraz wiaty na rowery i wózki w przedszkolu nr 13.


Rozbudowa placu zabaw

Rozbudowa placu zabaw na Pl.Kościuszki o nowe urządzenia do zabawy, a także dostawienie kilku nowych ławek i koszy na śmieci


Rozbudowa placu zabaw i modernizacja boiska do gry w piłkę nożną na skrzyżowaniu ul. Nowej z ul. Czarnoleską

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw i modernizacja boiska do gry w piłkę nożną na skrzyżowaniu ul. Nowej z ul. Czarnoleską na Osiedlu Czarne.


Siłownia zewnętrzna

utworzenie siłowni zewnętrznej


Sportowa Jelenia Góra

Zakup i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych nr 2, 5 i 8 oraz utworzenie parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ścieżce rowerowej przy ul.Konstytucji 3go maja.


Strefa Kultury – remont pracowni artystycznych

W ramach projektu Strefa Kultury zakładamy remont dwóch pracowni w Przystani Twórczej -Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze. Pracownie będą miejscem realizacji różnorodnych zajęć m.in. Klubu Seniora, Bajkowych Sobót, spotkań, projekcji filmowych, koncertów i wszystkiego, co tylko zaproponują mieszkańcy a my będziemy w stanie zorganizować. Będą także warsztaty artystyczne np. plastyczne, muzyczne, wokalne, aktorskie, zajęcia edukacyjne i ruchowo – rekreacyjne, a ponadto spotkania lokalnej społeczności. Tworzymy Dom Kultury, który ma być otwarty na mieszkańców, w którym każdy będzie czuł się mile widziany. Ma to być DOM – dla tych, którzy chcą się spotkać i zrobić coś dla siebie i dla innych. To zaprzeczenie stereotypu sprzed lat. To nowoczesne podejście do kultury i współpracy z mieszkańcami. Z doświadczenia ostatnich lat wiemy jaki potencjał drzemie w lokalnej społeczności. Wychodzenie ku ich potrzebom ograniczają jednak ograniczone możliwości spowodowane stanem technicznym ww. sal. Na chwilę obecną prowadzimy warsztaty, na które uczęszcza około 300 uczestników (w większości dzieci), regularnie odbywają się także spotkania seniorów, młodych muzyków oraz harcerzy. W obecnych warunkach nie mamy możliwości przeprowadzenia prezentacji multimedialnej czy przeprowadzenia zajęć tanecznych dla większej grupy osób. Dużym kłopotem jest nawracające zagrzybienie ścian oraz panujący chłód i wilgoć, nawet przy maksymalnym ogrzewaniu pomieszczenia. Akustyka obu pomieszczeń nie pozwala na prowadzenie niektórych zajęć, a brak zaciemnienia to ogromne utrudnienie przy realizacji wszystkich projekcji i zajęć przy użyciu projektora. Panujące warunki nie tylko znacząco obniżając komfort i jakość i prowadzonych prze nas działań, ale także stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczestników.


TU MIESZKAM I TU ODPOCZYWAM - etap II

W 2015 roku wykonano dokumentację projektową i zrealizowano I etap prac w ramach Jeleniogórskiego Budżetu 0bywatelskiego 2015. Planuje się wydzielenie pasa zieleni przy budynkach, skwerku z ławkami, budowę placu zabaw wraz z siłownią na świeżym powietrzu, wytyczenie miejsc postojowych, oświetlenie podwórka. Nie planuje się wprowadzać ogrodzenia i bramy, ograniczających dostęp do terenu rekreacyjnego.


Utwardzenie drogi gruntowej (działka 102) na odcinku od ul. Wiejskiej, pomiędzy garażami i budynkami Paderewskiego 12, 14, 16, 18

Utwardzenia drogi gruntowej szerokości 3,00 m na odcinku od osłony śmietnikowej na wysokości ściany szczytowej budynku Paderewskiego 12, do ściany szczytowej budynku Paderewskiego 18 --długość łączna 223 m. Utwardzenie nawierzchni odpowiada celom aktualnego sposobu użytkowania z poszerzeniem funkcji na ścieżkę rowerową łączącą ścieżki pomiędzy ulicami Wiejską a Jana Pawła II, włączenie tego traktu w układ istniejących tras. Nie przewiduje się ruchu kołowego na opisywanym odcinku za wyjątkiem samochodów specjalistycznych wywożących odpady komunalne 2 -3 razy w tygodniu.


Wielofunkcyjny plac sportowy i miasteczko ruchu drogowego przy SP11 w Jeleniej Gorze

Wielofunkcyjny plac sportowy i miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze.


WYMIANA PLATFORM STARTOWYCH I MONTAŻ PRZENOŚNEGO SYSTEMU POMIARU CZASU NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JELENIEJ GÓRZE

Wymiana zniszczonych i nie spełniających norm bloków startowych oraz montaż w pełni automatycznego systemu do pomiaru czasu do organizowania zawodów pływackich o różnym charakterze i poziomie sportowym.


WYZNACZENIE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ W JELENIEJ GÓRZE POMNIKA PAMIĘCI OFIAR MĘCZEŃSTWA I LUDOBÓJSTWA KRESOWIAN

Największy na świecie Pomnik Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian „Rzeź Wołyńska”, autorstwa światowej sławy rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, to wyjątkowa szansa dla Jeleniej Góry i regionu. Poprzez upamiętnienie ofiar męczeństwa i ludobójstwa Kresowian, nasze miasto zyska wyjątkowy charakter, oparty na wielowiekowej tradycji Kresów. Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry, ponieważ ci, którzy przeżyli, ich rodziny i potomkowie, po II Wojnie Światowej zostali osiedleni na obecnych zachodnich Kresach Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w Jeleniej Górze. Tego rodzaju „oferta pamięci”, w połączeniu z walorami krajobrazowymi Karkonoszy, stanowi doskonały punkt wyjścia dla rozwijającej się turystyki historycznej, której Jelenia Góra stanie się beneficjentem.


Zielone światło dla sekundników

Projekt "Zielone światło dla sekundników" jest odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania kierowców dotyczące poprawy czasu, bezpieczeństwa i płynności przejazdu przez najbardziej "zakorkowane" i kolizyjne skrzyżowania w Jeleniej Górze. Projekt ma charakter pilotażowy i zakłada montaż pierwszych w Jeleniej Górze wyświetlaczy czasu na sygnalizacjach świetlnych. Efektem wprowadzenia w/w rozwiązania ma być uzyskanie konkretnych danych w postaci wskaźników np. poprawy przepustowości, spadek ilości kolizji oraz subiektywnych opinii samych kierowców. Dane te stanowić będą bazę do powielania opisywanego rozwiązania na kolejnych skrzyżowaniach w Jeleniej Górze. W pierwszej kolejności proponujemy montaż wyświetlaczy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Al. Jana Pawła II (potocznie Anilux) oraz Al. Jana Pawła II, ul. Mostowej oraz ul. Grunwaldzkiej (potocznie Castorama – Tesco).


ZRÓBMY SOBIE SCHODY

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie, remoncie i rewitalizacji historycznych, kamiennych schodów prowadzących do Rynku od strony ulicy Pijarskiej.


Projekty, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji formalnej

Liczba zadań: 3

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:

Jeleniogórska Promenada Bobru

W ramach projektu planowane jest wytyczenie trasy spacerowej Jeleniogórskiej Promenady Bobru od ulicy Lwóweckiej do Perły Zachodu. W pierwszym etapie niezbędne jest uporządkowanie terenu na wskazanym odcinku nadbrzeża Bobru, oczyszczenie z zalegających śmieci, wycinka dzikich drzew, krzewów, samosiejek. Po wykonaniu tych podstawowych prac będzie możliwe wytyczenie trasy spacerowej o szerokości około 2 m i długości około 2,5 km, przystosowanego do ruchu pieszego, rowerowego i wózkowiczów. Zrealizowanie tego zadania przyczyni się do wzrostu akceptacji podejmowanych działań społeczności lokalnej, np. Klubów Wspinaczki Skałkowej, Klubu Kajakarzy, oraz wzrost zainteresowania i zaangażowania lokalnych władz samorządowych i inwestorów w kompleksową realizację następnych etapów projektu.

Wniosek został odrzucony z powodu niedostarczenia w wymaganym terminie wersji papierowej wniosku.


Naprawa i modernizacja placu parkingowego i fragmentu ciągu pieszego przy zbiegu ul. Wolności i A.Struga w Jeleniej Górze

Przedmiotem zadania jest naprawa i modernizacja placu parkingowego i ciągu pieszego, który znajduje się przy głównej ulicy naszego miasta i służy nie tylko mieszkańcom okolicznych budynków i ale również osobom korzystającym z usług zlokalizowanych w okolicy :przedszkola, sklepów, zakładów usługowych.Lokalizacja placu w pobliżu Term Cieplickich i Parku Norweskiego powoduje, że z miejsc parkingowych korzystają również odwiedzający nasze miasto turyści, a dziurawa nawierzchnia, zarośnięty krzakami plac, postawione bez zabezpieczenia kontenery na odpady komunalne których zawartość wiatr roznosi po okolicy i brak ciągu pieszego po którym można się bezpiecznie poruszać nie jest najlepszą wizytówką dla naszego miasta. Plac parkingowy i przyległy do niego ciąg pieszy wymaga naprawy i wyrównania nawierzchni, tak aby można było bezpiecznie zaparkować samochód nie uszkadzając go, wysiąść i przejść do wyznaczonego miejsca bez uszkodzenia ciała. W okresie letnim jest jeszcze możliwe zauważenie braków w nawierzchni i ominięcie tych miejsc, natomiast kiedy te miejsca przykryją opadłe z drzew liście lub śnieg, bezpieczne parkowanie i przejście po chodniku jest praktycznie niemożliwe. Po przeciwnej stronie chodnika znajduje się wjazd i wyjazd z parkingu marketu Dino, gdzie często, bardzo duże pojazdy dostarczają towar. Brak chodnika z jednej strony i wjazd na parking z drugiej powoduje że piesi poruszają się po ulicy co powoduje zagrożenie ich życia. Nadmieniam, że jest to ulica którą docierają dzieci do szkoły i do domu po zajęciach, uczniowie pobliskiej szkoły, często bez opieki osób dorosłych. W bezpośredniej okolicy rozbudowuje się nowe osiedle, co spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców a tym samym ruchu pieszych i pojazdów i niewątpliwie wpłynie na poszerzenie już istniejacego zagrożenia, co mam nadzieję jest priorytetem dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.

Wniosek został odrzucony z powodu nieuzupełnienia braków formalnych w wymaganym terminie.


Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Spółdzielczej

Planowane przedsięwzięcie dotyczy utworzenia placu zabaw w formie małpiego gaju umożliwiającego zamontowanie m. in. dwóch huśtawek, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej. W skład placu zabaw wchodziłaby także piaskownica, zabawka na sprężynie dwuosobowa, 2 ławki z oparciem. Całość placu zabaw zostałaby ogrodzona w formie ogrodzenia metalowego wraz z furtką.

Wniosek został odrzucony z powodu nieuzupełnienia braków formalnych w wymaganym terminie.


Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

do 05.02.2018r.

Ogłoszenie listy zadań przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2018.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE