Projekty po wstępnej weryfikacji formalnej,
rekomendowane do kolejnego etapu oceny

Łączna wartość projektów złożonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
(po weryfikacji formalnej)
wynosi: 815 371,83 zł

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Liczba zadań: 18

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:

znajdzsiewlesie.pl : Paulinum - Rekreacyjne trasy do orientacji terenowej

Projekt zakłada: - stworzenie specjalistycznej mapy do biegu na orientację oraz jej dostosowanie na potrzeby rowerowej jazdy na orientację - stworzenie w lesie przy Alei Solidarności systemu stałych punktów kontrolnych jako doskonałą inicjatywę dla: • spacerowiczów oraz wytrawnych turystów • osób trenujących orientację w terenie pieszo, rowerem • dzieci rozpoczynających naukę nawigacji - umieszczenie projektu na stronie internetowej http://znajdzsiewlesie.pl/ w celu udostępnienia map na których będzie zaznaczone usytuowanie stałych punktów kontrolnych oraz propozycje tras - przeprowadzenie w oparciu o projekt mini zawodów ( na otwarcie)


Rowerowa Jelenia Góra cz.2 (rejon 4)

Zakup i montaż stacji naprawy rowerów - 8 sztuk (jedna na każdej działce).


Rowerowa Jelenia Góra cz.2 (rejon 3)

Zakup i montaż stacji naprawy rowerów - 8 sztuk (jedna na każdej działce).


Rowerowa Jelenia Góra cz.2 (rejon 1)

Zakup i montaż stacji naprawy rowerów - 7 sztuk (jedna na każdej działce)


Rowerowa Jelenia Góra cz.2 (rejon2)

Zakup i montaż stacji naprawy rowerów - 8 sztuk


Wielofunkcyjne boisko do sportów zręcznościowych i precyzyjnych

Zadanie polega na wybudowaniu na działce nr 1/2 (dane wg Geoportal JG) rejon IV projektów JBO 2018 wielofunkcyjnego boiska do sportów precyzyjnych i rzutowych a także gier i zabaw zręcznościowych. Projekt obejmuje wybudowanie boiska głównego o wymiarach 27,5 m na 6 m, dwóch kortów do rzutów precyzyjnych (każdy o wymiarze 12 m na 2 m) oraz infrastruktury w postaci ławek (szt. 10) i 2 śmietników. Cały teren na którym znajdą się boisko oraz korty zostanie odwodniony a nawierzchnia będzie zbliżona do tradycyjnej nawierzchni szutrowo-żwirowej jaką spotykamy np. na alejkach parkowych. Na boisku wielofunkcyjnym można będzie uprawiać takie dyscypliny sportowe i gry zręcznościowe jak bule lyońskie, crossbocia, petanka, mollky, kubb – szachy wikingów, polli, softarchery, ringo, kometka itp. Korty do rzutów precyzyjnych pozwolą na rozgrywanie konkurencji celności rzutów z różnych odległości – m.in. strzał precyzyjny petanki, celność ringo, rzut softboule. Całość infrastruktury uzupełnią ławki na których gracze oczekujący mogą odpocząć bądź po rozegraniu konkurencji lub oczekując na rozgrywkę oraz dwa pojemniki na odpady. Boisko wielofunkcyjne będzie doskonałym uzupełnieniem infrastruktury na tej części działki nr 1/2 gdyż po jednej stronie wybudowana jest siłownia plenerowa a po drugiej stronie znajduje się bulodrom dla miłośników petanki – jednej z dyscyplin sportów rzutowo-precyzyjnych (umiejscowienie projektu pokazuje załącznik 1 oraz załącznik 2). Celem projektu jest poprawa zdrowia osób korzystających z boiska oraz aktywizacja osób niepredysponowanych do uprawiania bardziej wysiłkowych dyscyplin sportowych. Sporty precyzyjne i rzutowe bazują w większości na rywalizacji nie wymagającej doskonałego przygotowania atletycznego, szybkościowego czy dużego wysiłku fizycznego ale bazują na wypracowywaniu techniki i celności za pomocą skupienia i opanowania. Przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, dzieci, młodzieży ale także osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ( ułatwieniem dla tych ostatnich będzie możliwość dotarcia do terenu gry dzięki podjazdowi który znajduje się przy siłowni plenerowej położonej tuż obok) co pozwala na rekreacyjną zabawę z elementem sportowej rywalizacji.


Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy SP 11 (budynek B)

Celem zadania jest doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego wokół budynku B w Szkole Podstawowej Nr 11 znajdującego się przy ul. Karłowicza 33 w elementy poprawiające bezpieczeństwo oraz wydłużające czas korzystania ze szkolnej bazy sportowej przez dzieci i młodzież zamieszkałej m.in. na Zabobrzu. Ideą zadania jest stworzenie bezpiecznej bazy sportowo-rekreacyjnej, które będzie możliwe poprzez wymianę zużytych elementów ogrodzenia boiska, wykonanie doświetlenia terenu wraz z montażem systemu monitorującego oraz wyposażenie terenu w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.


II etap CAŁOROCZNYCH TRAS NARCIARSTWA BIEGOWEGO POD CHOJNIKIEM

Całoroczne trasy narciarstwa biegowego pod Chojnikiem to ułożenie toru wykonanego z tworzywa NP 50 CL i SK marki NEVEPLAST o śliskości śniegu; do stylu klasycznego o długości 75 m. Obecnie funkcjonuje jeden tor. ułożenie kolejnego odcinka toru do stylu klasycznego w całości zamknie inwestycję. Umożliwi to niezależnie spacerowanie i trenowanie na nartach obok techniki dowolnej techniką klasyczną. Ułożenie trasy to prosta czynność nie wymagająca prac ziemnych, nie wymagająca specjalnych prac konserwacyjnych i technicznych, a okres użytkowania przewidywany jest na 20 lat. Wykonane z tworzywa NP 50 CL i SK posiadają doskonałą śliskość śniegu. Dodatkowo poprzez odpowiednie ich ułożenie na pochyłościach można je wykorzystywać do rekreacyjnych zjazdów na na nartach i do całorocznego spacerowania po nich.


znajdzsiewlesie.pl : Dolina Bobru - Trasy do orientacji terenowej

Projekt zakłada: - stworzenie specjalistycznej mapy do biegu na orientację oraz jej dostosowanie na potrzeby rowerowej jazdy na orientację - stworzenie w lesie Doliny Bobru systemu stałych punktów kontrolnych jako doskonałą inicjatywę dla: • osób trenujących orientację w terenie pieszo, rowerem, na nartach • dzieci rozpoczynających naukę nawigacji • spacerowiczów oraz wytrawnych turystów - umieszczenie projektu na stronie internetowej http://znajdzsiewlesie.pl/ w celu udostępnienia map na których będzie zaznaczone usytuowanie stałych punktów kontrolnych oraz propozycje tras - przeprowadzenie w oparciu o projekt mini zawodów (na otwarcie )


Wykonanie boiska do koszykówki na terenie placu sportu i rekreacji przy ulicy Wiłkomirskiego

Wykonanie boiska do koszykówki na terenie placu sportu i rekreacji przy ulicy Wiłkomirskiego. Płyta boiska będzie utwardzona poprzez położenie dywanika asfaltowego. Zostaną zamontowane profesjonalne stojaki z tablicami do gry w koszykówkę i namalowane linie wyznaczające boisko. Wymiary boiska: długość 20 mb, szerokość 10 mb.


BULODROM - ZABOBRZE

Zadanie polega na wybudowaniu czteropolowego, profesjonalnego boiska do gry w bule. Boisko byłoby wybudowane na działce 31/17 (między Różyckiego 10 a 14). Będzie doskonałym przedłużeniem istniejącego placu zabaw przy ul. Różyckiego 14 i dodatkową atrakcją dla osób w różnym wieku, również osób starszych i niepełnosprawnych. Na czterech polach o wymiarach 4m x 15 m, będzie można także rozgrywać mecze w ramach lekcji wf dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 i 11. Na proponowanym obiekcie można grać także w gry skandynawskie takie jak Molkky, Kubb, Polli i in. Będzie to boisko ogólnodostępne, a nasze stowarzyszenie (Ognisko TKKF Zabobrze) pomoże zainteresowanym osobom w poznaniu zasad gier. Niskie ogrodzenie boiska zabezpieczy przed jego zanieczyszczaniem przez zwierzęta i ograniczy zasięg wyrzucanych kul. Mała architektura (ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery) wpłynie na wygodę grających i porządek na boisku.


MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM DLA DZIECI W PARKU NORWESKIM

Modernizacja boiska sportowego w Parku Norweskim, montaż trybun, ławek rezerwowych oraz piłkochwytów. Remont szatni.


Budowa kreatywnego parku zabaw na wzgórzu Tadeusza Kościuszki

Naszym celem jest zmiana istniejącego placu zabaw na wzgórzu Kościuszki. Chcemy, aby sprzęty które się tam znajdą pobudzały wyobraźnię, rozwijały kreatywność oraz samodzielność dzieci. Park będzie wzorowany na leśnych placach zabaw. Dzięki budowie takiego miejsca dzieci będą miały swoje miejsce w którym będą mogły rozwijać swoją sprawność oraz spędzać wolny czas w sposób rozwojowy.


OSA Otwarta Strefa Aktywności - Wolności - Tkacka

Rozbudowa istniejącego Placu Zabaw o Otwartą Strefę Aktywności dla wszystkich - Wolności - Tkacka


Oświetlenie terenu zielonego - placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. K. Trzcińskiego zlokalizowanego pomiędzy budynkami 2, 4, 8, 10 w Jeleniej Górze (działka 27, obręb 0060, AM 18)

Oświetlenie terenu zielonego - placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. K. Trzcińskiego zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr 2, 4 8, 10 w Jeleniej Górze. Teren zielony użytkowany przez mieszkańców Osiedla Zabobrze I, w większości przez osoby starsze jako teren wypoczynkowy. Wykonanie oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo użytkowania terenu.


Remont płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwytów i ławek dla zawodników rezerwowych.

Zadanie obejmuje remont istniejącej płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwytów i ławek dla zawodników rezerwowych.


Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Paulinum

Nowo powstały teren rekreacyjny przy Parku Paulinum składa się z dwóch części. Cześć A - teren zielony, który przeznaczony jest do gier i zabaw rekreacyjnych. Cześć B wyposażona w siłownię zewnętrzną. W celu podniesienia jego atrakcyjności, bezpieczeństwa i zapobiegnięciu dewastacjom należy ogrodzić go, wyposażyć w bramy wjazdowe i furtki oraz dokonać pielęgnacyjnej przycinki suchych gałęzi drzew.


Radosne Czarne

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw na skrzyżowaniu ul. Nowej z ul. Czarnoleską na Osiedlu Czarne.


Projekty, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji formalnej

Liczba zadań: 4

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:

Kompleks rekreacyjny przy Parku Norweskim w Cieplicach

Kompleks rekreacyjny dla dzieci (plac zabaw) i osób starszych (siłownia plenerowa) położony na dużym placu między, z dala od ruchliwych dróg i w cichej i spokojnej okolicy przy Parku Norweskim w Cieplicach.

Wniosek został odrzucony z powodu niedostarczenia w wymaganym terminie wersji papierowej wniosku.


Utworzenie placu zabaw przy ul. Spółdzielczej pomiędzy budynkami 29 i 31 w Jeleniej Górze

Planowane przedsięwzięcie dotyczy utworzenia placu zabaw w formie małpiego gaju umożliwiającego zamontowanie m.in. dwóch huśtawek, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej. W skład placu zabaw wchodziłaby także piaskownica, zabawka na sprężynie dwuosobowa, 2 ławki z oparciem. Całość placu zabaw zostałaby ogrodzona metalową siatką z furtką.

Wniosek został odrzucony z powodu niedostarczenia w wymaganym terminie wersji papierowej wniosku.


Kosmiczna Jelenia Góra - model Układu Słonecznego w skali 1:300 mln, w którym planety będą usytuowane przy atrakcjach miasta

Wszyscy pamiętamy ze szkoły modele i rysunki Układu Słonecznego, na których planety i Słońce są tuż obok siebie. W rzeczywistości Ziemia narysowana jako kula o wielkości 4cm powinna być oddalona od Słońca o 0,5m a od Neptuna aż o 14km!!! Rozciągnięta na mapie Jelenia Góra doskonale nadaje się by umieścić w jej granicach model Układu Słonecznego w skali 1: 300 000 000. Model Słońca usytuowany będzie na skwerze w okolicach Pl. Ratuszowego, a kolejne planety zgodnie z zastosowaną skalą np. Neptun (odległość w skali 15km) przy Muzeum Hauptmanna, Uran (odległość w skali 9,5km) przy powstającym muzeum KPN w Sobieszowie, Saturn (odległość w skali 4,7km) przy Termach Cieplickich... Przy każdym modelu będzie tabliczka informacyjna zawierająca rzeczywiste dane planety oraz informacje o lokalizacjach pozostałych planet w modelu i odległości do najbliższych planet w modelu.

Wniosek został odrzucony z powodu niedostarczenia w wymaganym terminie wersji papierowej wniosku.


Rewitalizacja terenu PAWILONÓW "NA GÓRCE" oraz przyległego terenu

Rewitalizacja terenu oraz Pawilonów "Na górce" przy ul. Karłowicza 25

Wniosek został odrzucony z powodu niedostarczenia w wymaganym terminie wersji papierowej wniosku.


Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

20.09.2018r.

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2019

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE