WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

Łączna wartość zadań poddanych pod głosowanie
wynosi: 4 297 644,68 zł

REJON NR 1

Liczba zadań: 5

wartość zadań: 525 939 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


1.01 - Remont ulicy Wiłkomirskiego i parkingów wzdłuż budynków przy Wiłkomirskiego 1,3 oraz Kiepury 10,12 w Jeleniej Górze

Remont ulicy Wiłkomirskiego i parkingów wzdłuż budynków przy Wiłkomirskiego 1,3 oraz Kiepury 10,12 w Jeleniej Górze. Zapewnienie przejezdności i możliwości parkowania pojazdów przez mieszkańców osiedla i przyjezdnych. Jest to jedna z głównych dróg przebiegających przez osiedle o dużym natężeniu ruchu.

wartość zadania: 200 000 zł


1.02 - BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Projekt dotyczy modernizacji i powiększenia dziedzińca przedszkolnego, który stanowi jedyną drogę dojazdową do placówki i jednocześnie drogę zaopatrzeniową, drogę p.poż., plac manewrowy i parkingowy, jak również trakt pieszy. Modernizacja ta polega przede wszystkim na wydzieleniu traktów pieszych oraz na wymianie istniejącej nawierzchni betonowej, na kostkę betonowo-brukową i rozbudowę (ok.670m.2) – powiększenie placu manewrowego i zagospodarowanie terenów zielonych.

wartość zadania: 159 909 zł


1.03 - Rowerowa Jelenia Góra

Zakup i montaż wiaty ze stojakami dla rowerów w gimnazjum nr 4 oraz wiaty na rowery i wózki w przedszkolu nr 13.

wartość zadania: 50 880 zł


1.04 - BULODROM ZABOBRZE - budowa czteropolowego boiska do gry w bule

Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, czteropolowego, odwodnionego boiska do gry w bule (petanka) na terenie działki 31/17 t.j. między Różyckiego 10 a 14, jako przedłużenie wybudowanego placu zabaw. Boisko zostanie ogrodzone niewysokim ogrodzeniem ok.1m wysokości i przy każdym polu do gry postawione zostaną 2 ławeczki. Zamocowany zostanie również stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary boiska: długość 16 m, szerokość 16,5-18,5 m w zależności od wyboru rozwiązania rozgraniczeń boisk. Wymiary jednego pola to 4 x 15 m.

wartość zadania: 55 000 zł


1.05 - Doposażenie Psiego Parku Zabobrze: montaż oświetlenia

Nasz projekt przewiduje montaż 3 latarni hybrydowych na terenie Psiego Parku Zabobrze. Rozwiązanie to wydaje się być zasadne, zważywszy na brak dostępu do energii elektrycznej na terenie Parku Uliczna lampa hybrydowa LED używana jest najczęściej do oświetlenia ulicznego. Działa bez zasilania sieciowego. Całkowicie opiera się na energii słonecznej oraz energii wiatru, co jest nieograniczone, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. System składa się głównie z turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych, źródła światła LED, kontrolera i akumulatora. Po przeprowadzeniu ustnej ankiety na temat montażu oświetlenia w Parku, uzyskaliśmy pełne poparcie dla takiej inicjatywy, wyrażające się zebranymi podpisami, popierającymi złożenie wniosku do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na projekt pod nazwą „Doposażenie Psiego Parku Zabobrze: montaż oświetlenia”. W ciągu niespełna 2 tygodni udało sie nam zebrać 121 podpisów na listach poparcia, w tym również od niepełnosprawnej młodzieży , dla której Psi Park to możliwość bliższego kontaktu z psami .

wartość zadania: 60 150 zł


REJON NR 2

Liczba zadań: 11

wartość zadań 1 898 200 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


2.01 - REMONT I MODERNIZACJA SZATNI, TOALET I NATRYSKÓW NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY PODSTAWOWEJ NR 11 W JELENIEJ GÓRZE

Remont i modernizacja szatni, toalet i natrysków na pływalni krytej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze. Poprawa komfortu i higieny użytkowania szatni, toalet i natrysków przez mieszkańców korzystających z krytej pływalni przy SP.11.

wartość zadania: 200 000 zł


2.02 - Sportowa Jelenia Góra

Zakup i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych nr 2, 5 i 8 oraz utworzenie parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ścieżce rowerowej przy ul.Konstytucji 3go maja.

wartość zadania: 182 950 zł


2.03 - WYMIANA PLATFORM STARTOWYCH I MONTAŻ PRZENOŚNEGO SYSTEMU POMIARU CZASU NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JELENIEJ GÓRZE

Wymiana zniszczonych i nie spełniających norm bloków startowych oraz montaż w pełni automatycznego systemu do pomiaru czasu do organizowania zawodów pływackich o różnym charakterze i poziomie sportowym.

wartość zadania: 200 000 zł


2.04 - Utwardzenie drogi gruntowej (działka 102) na odcinku od ul. Wiejskiej, pomiędzy garażami i budynkami Paderewskiego 12, 14, 16, 18

Utwardzenia drogi gruntowej szerokości 3,00 m na odcinku od osłony śmietnikowej na wysokości ściany szczytowej budynku Paderewskiego 12, do ściany szczytowej budynku Paderewskiego 18 --długość łączna 223 m. Utwardzenie nawierzchni odpowiada celom aktualnego sposobu użytkowania z poszerzeniem funkcji na ścieżkę rowerową łączącą ścieżki pomiędzy ulicami Wiejską a Jana Pawła II, włączenie tego traktu w układ istniejących tras. Nie przewiduje się ruchu kołowego na opisywanym odcinku za wyjątkiem samochodów specjalistycznych wywożących odpady komunalne 2 -3 razy w tygodniu.

wartość zadania: 200 000 zł


2.05 - ZRÓBMY SOBIE SCHODY

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie, remoncie i rewitalizacji historycznych, kamiennych schodów prowadzących do Rynku od strony ulicy Pijarskiej.

wartość zadania: 172 000 zł


2.06 - TU MIESZKAM I TU ODPOCZYWAM - etap II

W 2015 roku wykonano dokumentację projektową i zrealizowano I etap prac w ramach Jeleniogórskiego Budżetu 0bywatelskiego 2015. Planuje się wydzielenie pasa zieleni przy budynkach, skwerku z ławkami, budowę placu zabaw wraz z siłownią na świeżym powietrzu, wytyczenie miejsc postojowych, oświetlenie podwórka. Nie planuje się wprowadzać ogrodzenia i bramy, ograniczających dostęp do terenu rekreacyjnego.

wartość zadania: 200 000 zł


2.07 - Rozbudowa placu zabaw

Rozbudowa placu zabaw na Pl.Kościuszki o nowe urządzenia do zabawy, a także dostawienie kilku nowych ławek i koszy na śmieci

wartość zadania: 71 200 zł


2.08 - Prawoskręt Ogińskiego-Różyckiego

Poszerzenie obecnej jezdni-ul. Ogińskiego od strony parkingu sklepu RONDO- w celu utworzenia dodatkowego pasa do skrętu w prawo, w ul. Różyckiego, o szerokości ok. 2m, uzyskanej poprzez przesunięcie chodnika w miejsce pasa zieleni -trawnik. Przeniesienie sygnalizacji świetlnej odpowiednio do nowej sytuacji w rejonie tego skrzyżowania.

wartość zadania: 100 000 zł


2.09 - Wielofunkcyjny plac sportowy i miasteczko ruchu drogowego przy SP11 w Jeleniej Gorze

Wielofunkcyjny plac sportowy i miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Gorze.

wartość zadania: 200 000 zł


2.10 - Budowa tras rowerowych - 1 Maja oraz Wincentego Pola

Głosując na ten projekt mówisz: 1. TAK dla ważnych tras rowerowych, 2. TAK dla czystszego powietrza, 3. TAK dla prorowerowych zmian w Jeleniej Górze. Projekt polega na wyznaczeniu pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Wojska Polskiego, 1 Maja oraz Wincentego Pola dzięki czemu mieszkańcy zyskają bezpieczną możliwość przemieszczania się rowerem w ciągu ważnych ulic miejskich. Trasy ułatwią również wyjazd z terenów zabudowanych w przepiękne tereny otaczające Jelenią Górę.

wartość zadania: 195 000 zł


2.11 - Zielone światło dla sekundników

Projekt "Zielone światło dla sekundników" jest odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania kierowców dotyczące poprawy czasu, bezpieczeństwa i płynności przejazdu przez najbardziej "zakorkowane" i kolizyjne skrzyżowania w Jeleniej Górze. Projekt ma charakter pilotażowy i zakłada montaż pierwszych w Jeleniej Górze wyświetlaczy czasu na sygnalizacjach świetlnych. Efektem wprowadzenia w/w rozwiązania ma być uzyskanie konkretnych danych w postaci wskaźników np. poprawy przepustowości, spadek ilości kolizji oraz subiektywnych opinii samych kierowców. Dane te stanowić będą bazę do powielania opisywanego rozwiązania na kolejnych skrzyżowaniach w Jeleniej Górze. W pierwszej kolejności proponujemy montaż wyświetlaczy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Al. Jana Pawła II (potocznie Anilux) oraz Al. Jana Pawła II, ul. Mostowej oraz ul. Grunwaldzkiej (potocznie Castorama – Tesco).

wartość zadania: 177 050 zł


REJON NR 3

Liczba zadań: 4

wartość zadań 556 903 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


3.01 - Jeleniogórskie Błonie

Błonie -- duża przestrzeń, równina pokryta trawą.Teren, który obejmuje zadanie znajdujący się na działce nr 126/2 przy ul. Nowowiejskiej można podzielić na II części. Część A (35 m x 67 m) - mogłaby służyć do gier i zabaw na powietrzu. Cześć B (13 m x 53 m) - natomiast do zajęć rekreacyjnych - siłownia. Części stanowią integralną całość. Środki pozyskane na realizację zadania zostaną przeznaczone na modernizację mającą na celu poprawę jakości terenu pod kątem przyszłych użytkowników. W związku z tym palujemy ogrodzenie całości, zamontowanie ławeczek dla osób korzystających z terenu, przygotowanie terenu pod stanowiska do siłowni zewnętrznej ( wyprofilowanie, utwardzenie i meliorację terenu), zamontowanie profesjonalnego monitoring, montaż stanowisk do siłowni zewnętrznej, wyposażenie w stojaki na rowery i pojemniki na odpady oraz wykonanie prac ogrodniczych (pielęgnacyjnych) trawnika w I części terenu. Kosztorys przedsięwzięcia ujmuje także koszty związane z transportem wyposażenia oraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego itp.

wartość zadania: 173 600 zł


3.02 - BUDOWA PIESZO-ROWEROWEJ ŚCIEŻKI PARKOWEJ W CENTRUM OSIEDLA CZARNE

Trasę ścieżki pokazuje załączony rysunek. Jej długość to ok. 135 m i szerokości 2,5 m, przy czym na jej trasie planowany jest drewniany, parkowy mostek pieszy nad potokiem Pijawnik, o łącznej długości 15 m. Wzdłuż ścieżki należy usytuować lampy parkowe, ławki i kosze na śmieci.

wartość zadania: 190 000 zł


3.03 - Rozbudowa placu zabaw i modernizacja boiska do gry w piłkę nożną na skrzyżowaniu ul. Nowej z ul. Czarnoleską

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw i modernizacja boiska do gry w piłkę nożną na skrzyżowaniu ul. Nowej z ul. Czarnoleską na Osiedlu Czarne.

wartość zadania: 160 700 zł


3.04 - Siłownia zewnętrzna

utworzenie siłowni zewnętrznej

wartość zadania: 32 603 zł


REJON NR 4

Liczba zadań: 9

wartość zadań 1 316 602,88 zł

Tytuły oraz opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


4.01 - Strefa Kultury – remont pracowni artystycznych

W ramach projektu Strefa Kultury zakładamy remont dwóch pracowni w Przystani Twórczej -Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze. Pracownie będą miejscem realizacji różnorodnych zajęć m.in. Klubu Seniora, Bajkowych Sobót, spotkań, projekcji filmowych, koncertów i wszystkiego, co tylko zaproponują mieszkańcy a my będziemy w stanie zorganizować. Będą także warsztaty artystyczne np. plastyczne, muzyczne, wokalne, aktorskie, zajęcia edukacyjne i ruchowo – rekreacyjne, a ponadto spotkania lokalnej społeczności. Tworzymy Dom Kultury, który ma być otwarty na mieszkańców, w którym każdy będzie czuł się mile widziany. Ma to być DOM – dla tych, którzy chcą się spotkać i zrobić coś dla siebie i dla innych. To zaprzeczenie stereotypu sprzed lat. To nowoczesne podejście do kultury i współpracy z mieszkańcami. Z doświadczenia ostatnich lat wiemy jaki potencjał drzemie w lokalnej społeczności. Wychodzenie ku ich potrzebom ograniczają jednak ograniczone możliwości spowodowane stanem technicznym ww. sal. Na chwilę obecną prowadzimy warsztaty, na które uczęszcza około 300 uczestników (w większości dzieci), regularnie odbywają się także spotkania seniorów, młodych muzyków oraz harcerzy. W obecnych warunkach nie mamy możliwości przeprowadzenia prezentacji multimedialnej czy przeprowadzenia zajęć tanecznych dla większej grupy osób. Dużym kłopotem jest nawracające zagrzybienie ścian oraz panujący chłód i wilgoć, nawet przy maksymalnym ogrzewaniu pomieszczenia. Akustyka obu pomieszczeń nie pozwala na prowadzenie niektórych zajęć, a brak zaciemnienia to ogromne utrudnienie przy realizacji wszystkich projekcji i zajęć przy użyciu projektora. Panujące warunki nie tylko znacząco obniżając komfort i jakość i prowadzonych prze nas działań, ale także stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczestników.

wartość zadania: 155 000 zł


4.02 - przedłużenie chodnika ul. Bronka Czecha do Transgranicznego Centrum Sportu

Na odcinku od skrzyżowania ulic Ogrodowej /Bronka Czecha do Transgranicznego Centrum Sportu po obu stronach drogi nie ma chodnika.

wartość zadania: 140 000 zł


4.03 - Oświetlenie drogi od skrzyżowania Romera-Cieplicka w kierunku Tetmajera i Bema

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cieplickiej od skrzyżowania z ul. Romera w kierunku ul. Bema i drogi w kierunku ul. Tetmajera - dla mieszkańców jedynej drogi do szkoły, do pracy, do sklepu.

wartość zadania: 120 000 zł


4.04 - Integracyjne Centrum Rekreacji Ruchowo - Umysłowej w Sobieszowie

Utworzenie Integracyjnego Centrum Rekreacji Ruchowo-Umysłowej w Sobieszowie oraz podniesienie walorów turystycznych miasta. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez przebywanie i ruch na świeżym powietrzu, zaangażowanie osób niepełnosprawnych jak również seniorów do spędzania wolnego czasu, również ze swoimi wnukami – integracja międzypokoleniowa. Obiekt będzie składał się z wielofunkcyjnego placu zabaw, szachownicy plenerowej, oraz 10 stolików do gry w szachy. Zestaw ten, w połączeniu ze znajdującymi się obok kortami tenisowymi, ma stanowić atrakcyjne miejsce dla lokalnej społeczności do spędzania wolnego czasu - jednocześnie bawić i uczyć.

wartość zadania: 200 000 zł


4.05 - Plac zabaw w Parku Norweskim- nowoczesne wyposażenie

Zadanie polega na wyposażeniu placu zabaw w Parku Norweskim w nowoczesne, wspierające rozwój fizyczny dzieci urządzenia. Będą to sprzęty, które trudno spotkać na innych placach zabaw jak np. ziemna trampolina, zjazd linowy, oraz linowy park sprawnościowy.

wartość zadania: 200 000 zł


4.06 - CHODNIK PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO I UL. ZIELONEJ

Budowa chodnika przy ul. Wróblewskiego i ul. Zielonej z betonowej kostki brukowej wraz z budową oświetlenia chodnika i jezdni ul. Wróblewskiego.

wartość zadania: 89 796,15 zł


4.07 - CAŁOROCZNE TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO POD CHOJNIKIEM

Całoroczne trasy narciarstwa biegowego pod Chojnikiem to ułożenie toru wykonanego z tworzywa NP 50 CL i SK marki NEVEPLAST o śliskości śniegu do stylu klasycznego i stylu dowolnego na długości ok 200 m. ułożenie torów nie wymaga prac ziemnych. Tor w postaci kolorowych mat połączonych w jednolitą trasę pozwalającą spacerować na nartach, ćwiczyć technikę biegu, trenować narciarstwo biegowe, a także organizować mini zawody w sprincie technikami narciarskimi: klasyczną i dowolną. Ułożenie trasy to prosta czynność nie wymagająca prac ziemnych, nie wymagająca specjalnych prac konserwacyjnych i technicznych, a okres użytkowania przewidywany jest na 20 lat. Wykonane z tworzywa NP 50 CL i SK posiadają doskonałą śliskość śniegu. Dodatkowo poprzez odpowiednie ich ułożenie na pochyłościach można je wykorzystywać do rekreacyjnych zjazdów na pontonach w okresie letnim.

wartość zadania: 199 820,88 zł


4.08 - Jesteśmy sobie bliscy-doposażenie placu zabaw w uzdrowiskowej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego

Wniosek ma na celu stworzenie przy ul. Zjednoczenia Narodowego ogólnodostępnego integracyjnego Placu Zabaw dla dzieci zdrowych jak i dla dzieci z niepełnosprawnością nie tylko ruchową , ale także intelektualną, z zaburzeniami sensoryczno- motorycznymi (o specjalnych potrzebach edukacyjnych- m.in. autyzm, zespół Aspergera, ADHD), poprzez doposażenie w elementy edukacyjne takie jak Małpi Gaj, tablica do rysowania, tablica kółko i krzyżyk-panel edukacyjny, stół aktywności zwierzątka ( pozwala na dopasowywanie kształtów, zwierzątek do siebie- puzzle) a których nie posiada żaden Plac Zabaw na terenie dzielnicy Cieplic i Jeleniej Góry.

wartość zadania: 21 985,65 zł


4.09 - REMONT UL. WOLNOŚCI WZDŁUŻ BUDYNKÓW OD ul. WOLNOŚCI NR 307 DO ul. DWUDZIESTOLECIA NR 3

Przebudowa nawierzchni jezdni betonowej, chodnika i zatok parkingowych wraz z elementami drogi, tj. krawężnikami betonowymi, obrzeżami istniejącego odcinka ulicy Wolności w Jeleniej Górze na działkach nr 35/13 i 35/17 o łącznej powierzchni 1511,40 m2, z czego: - chodniki - 246,40 m2 - droga - 893,30 m2 - zatoki parkingowe - 371,70 m2.

wartość zadania: 190 000 zł


WNIOSKI, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY POZYTYWNEJ REKOMENDACJI

Liczba zadań: 9

Tytuły oraz skrócone opisy wniosków z propozycją zadań przygotowane przez Wnioskodawców:


2.12 - Jeleniogórska Promenada Bobru

W ramach projektu planowane jest wytyczenie trasy spacerowej Jeleniogórskiej Promenady Bobru od ulicy Lwóweckiej do Perły Zachodu. W pierwszym etapie niezbędne jest uporządkowanie terenu na wskazanym odcinku nadbrzeża Bobru, oczyszczenie z zalegających śmieci, wycinka dzikich drzew, krzewów, samosiejek. Po wykonaniu tych podstawowych prac będzie możliwe wytyczenie trasy spacerowej o szerokości około 2 m i długości około 2,5 km, przystosowanego do ruchu pieszego, rowerowego i wózkowiczów. Zrealizowanie tego zadania przyczyni się do wzrostu akceptacji podejmowanych działań społeczności lokalnej, np. Klubów Wspinaczki Skałkowej, Klubu Kajakarzy, oraz wzrost zainteresowania i zaangażowania lokalnych władz samorządowych i inwestorów w kompleksową realizację następnych etapów projektu.

Wniosek nie przeszedł oceny formalnej (wniosek został odrzucony z powodu niedostarczenia w wymaganym terminie wersji papierowej wniosku).

wartość zadania: 500 000 zł


2.12 - Remont ul. Wiosennej

- wymiana krawężników drogowych - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni - utwardzenie szutrowego parkingu - wykonanie nawierzchni chodników - regulacja studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, zaworów gaz i wod - wykonanie odcinka chodnika na wysokości parkingu

Opinia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów: Negatywna opinia wynika z planów inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - na rok 2018 planowana jest modernizacja sieci gazowej na tej ulicy (pismo ZTI/075/GS-186-493/2016 z dnia 31.03.2016r.). Inwestycja jest również niedoszacowana - szacunkowy koszt robót wg MZDiM to 250.000 PLN.

wartość zadania: 172 787,31 zł


2.13 - REWITALIZACJA MOSTU KOLEJOWEGO NAD BOBREM

Przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji mostu kolejowego nad Bobrem - poprzez oczyszczenie jego konstrukcji, wprowadzenie iluminacji nocnej oraz uporządkowanie zagospodrowania terenu

Opinia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów: Most należy do PKP i stoi na działce należącej do PKP.

wartość zadania: 193 000 zł


3.05 - Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Spółdzielczej

Planowane przedsięwzięcie dotyczy utworzenia placu zabaw w formie małpiego gaju umożliwiającego zamontowanie m. in. dwóch huśtawek, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej. W skład placu zabaw wchodziłaby także piaskownica, zabawka na sprężynie dwuosobowa, 2 ławki z oparciem. Całość placu zabaw zostałaby ogrodzona w formie ogrodzenia metalowego wraz z furtką.

Wniosek nie przeszedł oceny formalnej (wniosek został odrzucony z powodu nieuzupełnienia braków formalnych w wymaganym terminie).

wartość zadania: 25 210,00 zł


3.05 - WYZNACZENIE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ W JELENIEJ GÓRZE POMNIKA PAMIĘCI OFIAR MĘCZEŃSTWA I LUDOBÓJSTWA KRESOWIAN

Największy na świecie Pomnik Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian „Rzeź Wołyńska”, autorstwa światowej sławy rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, to wyjątkowa szansa dla Jeleniej Góry i regionu. Poprzez upamiętnienie ofiar męczeństwa i ludobójstwa Kresowian, nasze miasto zyska wyjątkowy charakter, oparty na wielowiekowej tradycji Kresów. Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry, ponieważ ci, którzy przeżyli, ich rodziny i potomkowie, po II Wojnie Światowej zostali osiedleni na obecnych zachodnich Kresach Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w Jeleniej Górze. Tego rodzaju „oferta pamięci”, w połączeniu z walorami krajobrazowymi Karkonoszy, stanowi doskonały punkt wyjścia dla rozwijającej się turystyki historycznej, której Jelenia Góra stanie się beneficjentem.

Opinia Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa: Proponowane zadanie zlokalizowane jest na części działki nr 1/16, AM-1, Obr: 0029, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze uchwalony uchwałą nr 508/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 56, poz. 908 z dnia 15 marca 2006 r. Ww. część działki położona jest na obszarze oznaczonym symbolem US3 opisanym jako: przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i rekreacji, przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się. Wysokość wnioskowanego obiektu (15,5 m) przewyższa wysokość określoną w planie, tj. 12 m. W związku z czym na przedmiotowym terenie nie ma możliwości realizacji powyższego pomnika. Jednocześnie zauważamy, że omawiany teren w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry uchwalonego uchwałą nr 245.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r., oznaczony jest symbolem RL – opisanym jako: tereny lasów z możliwością zalesienia, z zakazem realizacji zabudowy z możliwością lokalizacji wyłącznie elementów małej architektury. W związku z tym ewentualna zmiana planu wymaga również zmiany studium. Ponadto informuję, że lokalizacja tego typu obiektu w sąsiedztwie ww. działki wymaga przeprowadzenia analogicznej procedury. ********* Opinia Wydziału Kultury i Turystyki: Proponowana lokalizacja jest niefortunna. Teren na granicy miasta Jelenia Góra na Osiedlu Czarne nie sprzyja masowemu zwiedzaniu i kontemplacji monumentalnego dzieła. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), a także wznoszenia pomników; w związku z tym, przed poddaniem proponowanego zadania pod głosowanie w ramach JBO 2017, wymagane jest podjęcie stosownej uchwały.

wartość zadania: 200 000 zł


3.06 - MURALE NA WZGÓRZU KOŚCIUSZKI

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu serii murali na parkanie cmentarza komunalnego na Wzgórzu Kościuszki

Opinia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ogrodzenie cmentarza, na którym mają zostać wykonane murale, jest w bardzo złym stanie technicznym, co zostało wspomniane we wniosku na realizację zadania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Płyty betonowe wchodzące w skład ogrodzenia są w wielu miejscach spękane, pouszczerbione, przechylone, dlatego ogrodzenie w obecnym stanie nie nadaje się do pomalowania. Ponadto, płyty ogrodzenia są na znacznej powierzchni ażurowe (z licznymi otworami) i nie tworzą jednolitej płaszczyzny do wykorzystania. Osobną kwestią pozostaje ocena wykonania murali na ogrodzeniu cmentarza ******* Opinia Wydziału Kultury i Turystyki: Betonowy parkan dzieli część parkową od cmentarnej. We wniosku brak opinii zarządców cmentarza, służb komunalnych którzy winni wypowiedzieć się na temat tego pomysłu. Zespół cmentarza komunalnego jest wpisany do Rejestru Zabytków Miasta Jelenia Góra, stąd konieczna jest opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do wniosku opinii Konserwatora Zabytków nie dołączono. Problematyczne wydaje się także brak wizualizacji samych grafik, które miałyby zostać wymalowane na ażurowym parkanie. W związku z tym efekt artystyczny tego projektu jest trudny do przewidzenia.

wartość zadania: 167 000 zł


3.07 - Budowa tras rowerowych - ETAP 1 - ul. Wojska Polskiego

Głosując na ten projekt mówisz: 1. TAK dla tras rowerowych w centrum, 2. TAK dla czystszego powietrza, 3. TAK dla prorowerowych zmian w Jeleniej Górze. Projekt polega na wyznaczeniu pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Wojska Polskiego, dzięki czemu mieszkańcy zyskają bezpieczną możliwość przemieszczania się rowerem w ciągu ważnej ulicy śródmiejskiej. Trasa ułatwi również wyjazd z terenów zabudowanych w przepiękne tereny otaczające Jelenią Górę.

Opinia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów: Wniosek odrzucony ze względu na planowaną kompleksową przebudowę ul. Wojska Polskiego (w ramach przebudowy planuje się wykonać ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy).

wartość zadania: 159 000 zł


4.10 - Naprawa i modernizacja placu parkingowego i fragmentu ciągu pieszego przy zbiegu ul. Wolności i A.Struga w Jeleniej Górze

Przedmiotem zadania jest naprawa i modernizacja placu parkingowego i ciągu pieszego, który znajduje się przy głównej ulicy naszego miasta i służy nie tylko mieszkańcom okolicznych budynków i ale również osobom korzystającym z usług zlokalizowanych w okolicy :przedszkola, sklepów, zakładów usługowych.Lokalizacja placu w pobliżu Term Cieplickich i Parku Norweskiego powoduje, że z miejsc parkingowych korzystają również odwiedzający nasze miasto turyści, a dziurawa nawierzchnia, zarośnięty krzakami plac, postawione bez zabezpieczenia kontenery na odpady komunalne których zawartość wiatr roznosi po okolicy i brak ciągu pieszego po którym można się bezpiecznie poruszać nie jest najlepszą wizytówką dla naszego miasta. Plac parkingowy i przyległy do niego ciąg pieszy wymaga naprawy i wyrównania nawierzchni, tak aby można było bezpiecznie zaparkować samochód nie uszkadzając go, wysiąść i przejść do wyznaczonego miejsca bez uszkodzenia ciała. W okresie letnim jest jeszcze możliwe zauważenie braków w nawierzchni i ominięcie tych miejsc, natomiast kiedy te miejsca przykryją opadłe z drzew liście lub śnieg, bezpieczne parkowanie i przejście po chodniku jest praktycznie niemożliwe. Po przeciwnej stronie chodnika znajduje się wjazd i wyjazd z parkingu marketu Dino, gdzie często, bardzo duże pojazdy dostarczają towar. Brak chodnika z jednej strony i wjazd na parking z drugiej powoduje że piesi poruszają się po ulicy co powoduje zagrożenie ich życia. Nadmieniam, że jest to ulica którą docierają dzieci do szkoły i do domu po zajęciach, uczniowie pobliskiej szkoły, często bez opieki osób dorosłych. W bezpośredniej okolicy rozbudowuje się nowe osiedle, co spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców a tym samym ruchu pieszych i pojazdów i niewątpliwie wpłynie na poszerzenie już istniejacego zagrożenia, co mam nadzieję jest priorytetem dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.

Wniosek nie przeszedł oceny formalnej (wniosek został odrzucony z powodu nieuzupełnienia braków formalnych w wymaganym terminie).

wartość zadania: 105 000,00 zł


4.10 - Budowa Świetlicy Osiedlowej w Jeleniej Górze - Goduszynie, II etap

Realizacja wg. dokumentacji przekazanej do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Budowa świetlicy osiedlowej, wraz z zagospodarowaniem terenu. Świetlica winna posiadać: - salę spotkań mieszkańców; - zaplecze kuchenne wraz z magazynem, - salę zabaw dla dzieci, - magazynek na sprzęt sportowy, - szatnię, - toalety wraz z natryskami. Stowarzyszenie ze swojej strony deklaruje zakup i adaptację projektu oraz wykonanie nasadzeń i wykonanie trawników. Szacunkowy koszt podano na podstawie analizy budowy podobnych świetlic na wsiach o podobnej ilości mieszkańców.

Stowarzyszenie Goduszyn składając wniosek do JBO 2016 dot. budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu, określiło koszty budowy świetlicy na 500.000 PLN. Koszt budowy świetlicy wg wykonanej w 2016 r. przez Stowarzyszenie Goduszyn dokumentacji projektowej wynosi 1.512.086,54 PLN, w związku z tym zadanie to nie było realizowane. Nie ma więc możliwości realizacji zadania, zgłoszonego do JBO 2017, polegającego na wykonaniu robót w nieistniejącej świetlicy.

wartość zadania: 200 000 zł


Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

do 31.08.2018r.

Weryfikacja formalno-merytoryczna złożonych propozycji projektów.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE