DODAJ PROPOZYCJĘ ZADANIA

Poniżej prezentujemy wzór formularza wniosku, na którym będzie można składać propozycje projektów. Przypominamy, że platforma elektroniczna do składania propozycji projektów, zostanie uruchomiona w dniu rozpoczęcia przyjmowania propozycji projektów tj. w dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 i będzie dostępna do dnia zakończenia składania propozycji projektów tj. do 1 lipca 2018 r. do godziny 24.00.

Wnioskodawca lub Przedstawiciel:

osoba upoważniona do składania propozycji projektu bądź przedstawiciel osoby prawnej
jeśli dotyczy
ulica, numer domu, numer mieszkania/lokalu

Zgłaszana propozycja projektu:

należy wpisać tytuł własny propozycji projektu, który winien być krótki i czytelny
na stronie internetowej miasta dostępny jest portal geodezyjny - geoportal
projekty „miękkie” - (200 000 zł, dla obszaru całego miasta),
projekty „twarde” - (800 000 zł, po 200 000 zł na każdy rejon miasta),
rejony miasta dostępne są na stronie: rejony miasta
w miarę możliwości prosimy o wskazanie lokalizacji na mapie
kilka zdań na temat zgłaszanej propozycji projektu (krótka charakterystyka - opis będzie widoczny na stronie http://jbo.jeleniagora.pl pod tytułem propozycji projektu)
cel, adresaci, oddziaływanie społeczne, szczegółowy opis propozycji projektu, w tym wszystkie elementy składowe niezbędne do realizacji propozycji projektu
(*.*)(max: 50000 KB)
(*.*)(max: 50000 KB)
(*.*)(max: 50000 KB)

Koszty propozycji projektu BRUTTO:

UWAGA: propozycja projektu nie może generować dla budżetu miasta kosztów w latach następnych,
w tym kosztów osobowych, z wyłączeniem technicznego utrzymania.

Proszę podać składowe projektu (rodzaje wydatków) oraz orientacyjny koszt
- można podać jako załącznik np. w arkuszu kalkulacyjnym dokładne zestawienie.

opis, wyszczególnienie
koszt brutto
opis, wyszczególnienie
koszt brutto
opis, wyszczególnienie
koszt brutto
opis, wyszczególnienie
koszt brutto
opis, wyszczególnienie
koszt brutto
opis, wyszczególnienie
koszt brutto
opis, wyszczególnienie
koszt brutto
opis, wyszczególnienie
koszt brutto

Koszty propozycji projektu BRUTTO (łącznie):

szacunkowa łączna wartość propozycji projektu

Wymagane zgody:

regulamin znajduje się na stronie: regulamin

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

20.09.2018r.

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2019

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE